Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Kultur

Debattartikel i GP om Brexit: Stå upp för unionen och avliva gamla myter

27346379673_d746b629e2_oVisst finns det skäl att rikta kritik mot EU, men politiker har själva spätt på den negativa bilden av unionen genom att skylla egna misslyckanden på EU. Alla som vill värna samarbetet mot populister och nationalister har nu ett ansvar att stå upp för unionen, skriver Cecilia Wikström (L) i GP  (se även pdf)

I dag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för toppmöte. Dagen kommer naturligtvis att präglas av den enskilt mest betydelsefulla händelsen i Europa sedan Berlinmurens fall – Brexit.

Jag beklagar att Storbritannien lämnar EU. Europa kommer att bli betydligt fattigare, svagare och mindre konkurrenskraftigt utan dem och Sverige har förlorat en nära samarbetspartner i unionen. Utträdet kommer att slå hårt mot framför allt Storbritanniens ekonomi och de kommande månaderna kommer att präglas av instabilitet och oroligheter, men vi får inte tillåta att resultatet av folkomröstningen sätter käppar i hjulen för Europas framtida utveckling.

En betydande förklaring till att EU är så impopulärt är att politiker runt om i Europa under årtionden tagit för vana att skylla egna misslyckanden på EU och att våra medier inte mäktat med att syna dessa bluffar. På detta vis har rena myter och osanningar tillåtits ta fäste och spridas. Det innebär så klart inte att det saknas punkter där man kan rikta saklig kritik mot EU, men nu har alla politiker i Europa som vill värna samarbetet mot populister och nationalister ett ansvar att faktiskt stå upp för unionen och motarbeta snarare än att bidra till att sprida myter.

Välgrundad kritik

Många européer har också en välgrundad kritik mot det EU som varit oförmöget att hantera de kriser vi står inför i dag, såsom flyktingsituationen, den ekonomiska krisen och säkerhetsläget. Även om problemen oftare berott på nationalistiska låsningar i medlemsländerna har det inneburit att samarbetet inte har klarat av att leverera de resultat som medborgarna förväntat sig.

Men allt är inte mörker. Europaparlamentet antar varje månad många viktiga lagar som förbättrar verkligheten för EU:s medborgare och företag. Det är inte sällan mindre och lite tekniska framsteg men sammantaget väver de samman vår kontinent och bidrar till välstånd. Men positiva nyheter där alla är eniga passar sällan in i medielogiken och faller därmed nästan alltid i skymundan. läs mer…

Wikström (L) kommenterar Sveriges plats i Säkerhetsrådet: Regeringen måste fokusera mer på EU än på FN

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar att Sverige valts in i FN:s Säkerhetsråd.

– Det är bra att den här smutsiga kampanjen nu är över. Nu måste Sverige driva en seriösare utrikespolitik än den regeringen fört, som främst gåt ut på att smöra för små stater och diktaturer. Att pengar tagits ur biståndsbudgeten för att finansiera fjäskandet för allehanda tveksamma regimer har inneburit en kraftig begräsning av möjligheterna för Sverige att bedriva en ideologisk och tydlig utrikespolitik där vi står upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Nu måste fokus ligga på ett starkt EU-samarbete, än att bli en tandlös tiger i FN.

läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Hög tid att slopa tysta diplomatin

FB9

Gästkrönikai Nerikes Allehanda.

I höstas stod en rekonstruktion av en cell utställd vid entrén till det belgiska nationella konstcentret Bozar, öppen för alla som ville att sitta i den en stund. I en ungefär likadan cell har den svenska journalisten Dawit Isaak, 50 år, suttit fängslad i Eritrea sedan den 23 september 2001. Fortfarande har inget åtal väckts eller någon rättegång hållits mot honom som enbart med pennan som vapen kämpat för medborgarnas fri- och rättigheter. Det senaste livstecknet vi fick från honom var för över tio år sedan.

Evenemanget vid Bozar i Bryssel var ett samarbete mellan mig och den svenska kampanjen Free Dawit. I samband med detta fanns det möjlighet för besökarna att skriva under en elektronisk petition till den belgiska regeringen att som EU-land agera i frågan. Det faktum att så många symboliskt satt i hans fängelsecell fortsatte att hålla uppe trycket för att få honom fri. Men jag tror inte att någon av oss kan föreställa sig den ofattbara mentala och fysiska terror som han under alla dessa år tvingats genomlida i sin cell, utan någon kontakt med omvärlden, bara med tankarnas och drömmarnas hjälp kunna föreställa sig barnen som under dessa snart 15 år vuxit upp.

läs mer…

Wikström (L): Brexit slår hårt mot EU-samarbetet, EU måste nu samla sig

CaptureEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar att Storbritannien under torsdagens folkomröstning röstade för att lämna EU:

– Jag beklagar att Storbritannien nu har valt att lämna EU. Europa kommer att bli betydligt fattigare, svagare och mindre konkurrenskraftigt utan dem och Sverige har förlorat en nära samarbetspartner i unionen. Utträdet kommer att slå hårt mot framför allt Storbritanniens ekonomi, men vi får inte tillåta att resultatet av folkomröstningen sätter käppar i hjulen för Europas framtida utveckling.

– EU:s ledare, som samlas för toppmöte på fredag måste nu tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen arbeta fram en långsiktig politisk vision för europasamarbetet. Trots dagens resultat är jag övertygad om att EU behöver utvecklas, inte avvecklas, så att framtiden kan skapas på bästa sätt.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L): Bremain – Jag hoppas att sunt förnuft segrar i Storbritanniens folkomröstning i morgon

I veckans youtube-program diskuteras förstås den brittiska folkomröstningen, där Storbritanniens öde i EU avgörs.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L): Jag är född optimist och måste tro att Storbritannien väljer att stanna. Jag hoppa att sunt förnuft ska segra och att resultatet blir ja. I en tid när EU står inför stora gemensamma utmaningar så behövs en stark och ansvarstagande europeisk union, där medlemsländerna tillsammans hittar lösningar. Inget land kan ensamt bekämpa den växande terrorismen, eller hittar lösningar för den globala uppvärmningen och andra utmaningar vi står inför.

Programledare: Linda Aziz

Läs mer i arkivet

Wikström (L) kommenterar Sveriges plats i Säkerhetsrådet: Regeringen måste fokusera mer på EU än på FN

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar att Sverige valts in i FN:s Säkerhetsråd.

– Det är bra att den här smutsiga kampanjen nu är över. Nu måste Sverige driva en seriösare utrikespolitik än den regeringen fört, som främst gåt ut på att smöra för små stater och diktaturer. Att pengar tagits ur biståndsbudgeten för att finansiera fjäskandet för allehanda tveksamma regimer har inneburit en kraftig begräsning av möjligheterna för Sverige att bedriva en ideologisk och tydlig utrikespolitik där vi står upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Nu måste fokus ligga på ett starkt EU-samarbete, än att bli en tandlös tiger i FN.

läs mer…

Wikström (L): Brexit slår hårt mot EU-samarbetet, EU måste nu samla sig

CaptureEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar att Storbritannien under torsdagens folkomröstning röstade för att lämna EU:

– Jag beklagar att Storbritannien nu har valt att lämna EU. Europa kommer att bli betydligt fattigare, svagare och mindre konkurrenskraftigt utan dem och Sverige har förlorat en nära samarbetspartner i unionen. Utträdet kommer att slå hårt mot framför allt Storbritanniens ekonomi, men vi får inte tillåta att resultatet av folkomröstningen sätter käppar i hjulen för Europas framtida utveckling.

– EU:s ledare, som samlas för toppmöte på fredag måste nu tillsammans med Europaparlamentet och EU-kommissionen arbeta fram en långsiktig politisk vision för europasamarbetet. Trots dagens resultat är jag övertygad om att EU behöver utvecklas, inte avvecklas, så att framtiden kan skapas på bästa sätt.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Wikström (L): Vansinnesdådet mot Cox gör mig oerhört sorgsen

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet
Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar mordet på den brittiska politikern Jo Cox:
– Detta vansinnesdåd mot en kvinnlig politiker som engagerade sig för den europeiska demokratin och för humanitet gör mig oerhört sorgen. Det påminner otäckt mycket om mordet på Anna Lindh 2003, som mördades bara några dagar innan Sveriges folkomröstning om euron. Mina tankar går till hennes familj. Nu hoppas jag att britterna samlar sig och kan genomföra folkomröstningen fredligt, säkert och stillsamt i nästa vecka.
För mer information, kontakta:
Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu
+32 486 94 76 82

Press release: Migration compact: duplicating the awful Turkey deal should not be the way forward

FB9Reacting to the ”Migration Compact” proposed today by the European Commission, European Liberals and Democrats regret that instead of establishing a real cooperation system with third countries, the EU is replicating the deal with Turkey.

Cecilia Wikstrom, ALDE spokesperson for migration, said: ”It is positive that the Commission hopes to improve cooperation with third countries, notably when it comes to combatting the root causes which force people to flee and seek refuge and the provision of safe and legal routes to enter the EU. Europe cannot however outsource its responsibility to receive, in a responsible and dignified manner, refugees.

The EU- Turkey statement is a dead end policy and this needs to be recognised by the commission, rather than trying to impose this model also in other parts of our neighbourhood. It would be a deeply worrying development if the Commission and EU Member States sought to embark on a path towards a type of ”Australian” migration model for the EU. This should never be accepted by the European Parliament, which must be fully involved in any discussions with third countries on these matters. These are issues on which the parliament has full co-decision rights with the Council”. läs mer…

Wikström (L): Oacceptabelt att EU-kommissionen försöker kopiera EU-Turkiet uttalandet till andra länder i EU:s grannskap

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) kommenterar EU-kommissionens nya förslag till samarbetsavtal med tredje länder gällande migration som presenteras i dag:

– Det är positivt att EU-kommissionen föreslår ett förstärkt samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller att bekämpa de bakomliggande orsakerna som tvingar människor att fly och söka skydd och skapande av lagliga och säkra vägar in i EU. Ansvaret för att ta emot flyktingar kan dock inte outsourcas till länder utanför EU. Detta vore varken ansvarsfullt eller värdigt. Uttalandet mellan EU och Turkiet är ett solklart exempel på återvändsgrändpolitik och detta måste erkännas av EU-kommissionen, i stället för att försöka kopiera samma modell till uttalande med andra länder i EU:s närområde. läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel i GP om Brexit: Stå upp för unionen och avliva gamla myter

27346379673_d746b629e2_oVisst finns det skäl att rikta kritik mot EU, men politiker har själva spätt på den negativa bilden av unionen genom att skylla egna misslyckanden på EU. Alla som vill värna samarbetet mot populister och nationalister har nu ett ansvar att stå upp för unionen, skriver Cecilia Wikström (L) i GP  (se även pdf)

I dag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för toppmöte. Dagen kommer naturligtvis att präglas av den enskilt mest betydelsefulla händelsen i Europa sedan Berlinmurens fall – Brexit.

Jag beklagar att Storbritannien lämnar EU. Europa kommer att bli betydligt fattigare, svagare och mindre konkurrenskraftigt utan dem och Sverige har förlorat en nära samarbetspartner i unionen. Utträdet kommer att slå hårt mot framför allt Storbritanniens ekonomi och de kommande månaderna kommer att präglas av instabilitet och oroligheter, men vi får inte tillåta att resultatet av folkomröstningen sätter käppar i hjulen för Europas framtida utveckling.

En betydande förklaring till att EU är så impopulärt är att politiker runt om i Europa under årtionden tagit för vana att skylla egna misslyckanden på EU och att våra medier inte mäktat med att syna dessa bluffar. På detta vis har rena myter och osanningar tillåtits ta fäste och spridas. Det innebär så klart inte att det saknas punkter där man kan rikta saklig kritik mot EU, men nu har alla politiker i Europa som vill värna samarbetet mot populister och nationalister ett ansvar att faktiskt stå upp för unionen och motarbeta snarare än att bidra till att sprida myter.

Välgrundad kritik

Många européer har också en välgrundad kritik mot det EU som varit oförmöget att hantera de kriser vi står inför i dag, såsom flyktingsituationen, den ekonomiska krisen och säkerhetsläget. Även om problemen oftare berott på nationalistiska låsningar i medlemsländerna har det inneburit att samarbetet inte har klarat av att leverera de resultat som medborgarna förväntat sig.

Men allt är inte mörker. Europaparlamentet antar varje månad många viktiga lagar som förbättrar verkligheten för EU:s medborgare och företag. Det är inte sällan mindre och lite tekniska framsteg men sammantaget väver de samman vår kontinent och bidrar till välstånd. Men positiva nyheter där alla är eniga passar sällan in i medielogiken och faller därmed nästan alltid i skymundan. läs mer…

Gästkrönika i Nerikes Allehanda: Hög tid att slopa tysta diplomatin

FB9

Gästkrönikai Nerikes Allehanda.

I höstas stod en rekonstruktion av en cell utställd vid entrén till det belgiska nationella konstcentret Bozar, öppen för alla som ville att sitta i den en stund. I en ungefär likadan cell har den svenska journalisten Dawit Isaak, 50 år, suttit fängslad i Eritrea sedan den 23 september 2001. Fortfarande har inget åtal väckts eller någon rättegång hållits mot honom som enbart med pennan som vapen kämpat för medborgarnas fri- och rättigheter. Det senaste livstecknet vi fick från honom var för över tio år sedan.

Evenemanget vid Bozar i Bryssel var ett samarbete mellan mig och den svenska kampanjen Free Dawit. I samband med detta fanns det möjlighet för besökarna att skriva under en elektronisk petition till den belgiska regeringen att som EU-land agera i frågan. Det faktum att så många symboliskt satt i hans fängelsecell fortsatte att hålla uppe trycket för att få honom fri. Men jag tror inte att någon av oss kan föreställa sig den ofattbara mentala och fysiska terror som han under alla dessa år tvingats genomlida i sin cell, utan någon kontakt med omvärlden, bara med tankarnas och drömmarnas hjälp kunna föreställa sig barnen som under dessa snart 15 år vuxit upp.

läs mer…

Debattartikel i Aftonbladet: Vi lever med hatet som blev Cox död

CaptureCecilia Wikström (L) på AftonbladetDebatt: Vi måste alla förenas för att bekämpa det hat som dödade Jo Cox

DEBATT. För att vara politiker i dagens samhälle måste man vara modig. Man ska vara öppen och tillgänglig för allmänheten och vara kontaktbar via mejl och telefon, synas på sociala medier och, så länge man inte är minister, många gånger oskyddat delta vid offentliga sammanhang där vem som helst kan dyka upp. Det är en utsatt situation, men att avskärma politiker från resten av samhället vore ett steg bort från det öppna samhälle jag vill leva i.

Hur mycket jag som politiker än försöker förbättra samhället och vardagen för våra medborgare och medmänniskor, kommer jag aldrig att vara uppskattad av alla. Vissa kommer att hata en, förolämpa en, hota en och beskylla en för all världens problem. Men att gå så långt som att mörda en politiker på öppen gata, en av demokratins företrädare, är inget annat än en attack på demokratin.

Gårdagens vansinnesdåd mot Jo Cox, en brittisk kvinnlig politiker som engagerade sig för den europeiska demokratin och för humanitet, gör mig oerhört sorgen. Mina tankar går till Cox familj. Det brutala mordet påminner otäckt mycket om mordet på Anna Lindh 2003, som mördades bara några dagar innan Sverige folkomröstade om euron. läs mer…

Debattartikel i GP: Terrorn måste bekämpas över nationsgränserna

FB9DEBATT: Terrorismen bryr sig inte om nationsgränser. För att skydda medborgarna måste även terrorbekämpningen bli gränslös. Samarbeta mera, skriver jag i Göteborgs Posten. (se pdf GP)

I helgen inträffade en fruktansvärd massaker mot en gayklubb i Orlando, USA, där minst 50 personer dödades. President Obama karaktäriserade händelsen redan första dagen som ett terrorattentat och ett hatbrott.

Det finns all anledning att förvänta sig att Daesh och andra terrorgrupper i framtiden kommer at försöka iscensätta ännu fler attacker mot våra öppna, fria, demokratier där vi medborgare lever våra liv i enlighet med den västerländska livsstilen, där fria livsval, mångkultur och jämställdhet mellan könen är hörnstenar.

Enligt EU:s polismyndighet Europol, står mjuka mål, alltså vårt civilsamhälle, högst upp på listan, eftersom dessa attacker når störst effekt – de paralyserar eller lamslår vårt västerländska levnadssätt.

Utan pålitlig underrättelseinformation om potentiella terroristers avsikter, aktiviteter, kontakter och resor är det nästa omöjligt att med den exakthet som behövs kunna förutse när och var nästa terrorattentat kommer att äga rum och på vilket sätt vi kommer att drabbas. läs mer…

Debattartikel i UNT: Om alla tog sitt ansvar…

CaptureOm varje stad med 10 000 invånare tog sin del av ansvaret för flyktingvågen så skulle det bli 30 personer på varje plats. Det kan inte vara oöverstigligt, skriver Cecilia Wikström i UNT.

Hittills i år har 197 000 flyktingar gjort den livsfarliga resan med en ofta sjöoduglig båt över Medelhavet för att försöka ta sig till EU. Trots att EU:s medlemsländer fått Turkiet att stoppa flyktingar att ta sig därifrån till Grekland, så befarar jag att vi kommer att se ännu fler dödsfall när flyktingarna i stället kommer att försöka resa till EU via Libyen. Vi har blivit så vana vid detta att våra medier knappt längre tar notis när det inträffar.

Ankomsterna är nu så många att Italien åter har svårt att klara av att registrera alla som kommer och i Grekland har registreringen sedan länge kollapsat.

Samtidigt som flyktingsituationen i Europa ånyo håller på att bli akut, så blockerar medlemsländerna EU:s strävan att få på plats ett gemensamt, och hållbart asylsystem. Omfördelningsprogrammet som beslutades i september förra året, där 160 000 flyktingar skulle omfördelas till andra EU-länder från Grekland och Italien, går väldigt trögt och bara omkring 1500 flyktingar, en procent, har omfördelats till andra EU-länder.

Förra året kom ungefär en och en halv miljon flyktingar till Europa för att söka asyl. Det kan låta mycket men motsvarar faktiskt inte mer än 0.3 procent av vår befolkning. Om alla medlemsländer tog sin del av ansvaret, så vore det fullt möjligt att ge var och en av dem som kommer en rättssäker asylprövning, trygghet och nya livschanser.

läs mer…

Läs mer i arkivet