Cecilia

Nyhetsbrev #97: Sverige ska inte vara snålast i EU

– Sverige ska inte vara snålast i EU
– Kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU
Handbok för konflikthantering mellan Europaparlamentets utskott

Hej vänner!

Sverige ska inte vara snålast i Europa
”Sverige ska vara snålast i Europa”. Finansminister Magdalena Andersson gör det enkelt för sig när hon karaktäriserar den svenska regeringens hållning inför arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. Som ordförande för utskottsordförandekonferensen i Europaparlamentet, har jag intagit en helt annan position.

Vi står inför en allvarlig situation där Brexit kommer att skapa ett hål i EU:s budget. Regeringens ”snålast i EU-linje” riskerar att åter förpassa Sverige till ett obetydligt land i EU. Jag skulle önska att regeringen tog ett större ansvar i arbetet med EU:s långtidsbudget. Det vore offensivt av finansministern att ange tydliga omprioriteringar, där anslagen för gammeldags jordbruksstöd minskar och omfattande satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap prioriterades. läs mer…

Wikström (L): Både satsningar och sanktionsmöjligheter borde rymmas i EU:s nästa långtidsbudget för att unionen ska stå väl rustad inför framtiden

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

”Sverige ska vara snålast i Europa”. Finansminister Magdalena Andersson gör det enkelt för sig när hon karaktäriserar den svenska regeringens hållning inför arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. Cecilia Wikström, ordförande för utskottsordförandekonferensen i Europaparlamentet, har en annan uppfattning. Inför onsdagens omröstning i plenum, där Europaparlamentet tar ställning till ett utkast till förhandlingsposition, kritiserar hon regeringen:

– Vi står inför en allvarlig situation där Brexit kommer att skapa ett hål i EU:s budget. Regeringens ”snålast i EU-linje” riskerar att åter förpassa Sverige till ett obetydligt land i EU. Jag skulle önska att regeringen tog ett större ansvar i arbetet med EU:s långtidsbudget. Det vore offensivt av finansministern att ange tydliga omprioriteringar, där anslagen för gammeldags jordbruksstöd minskar och omfattande satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap prioriterades.

– I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt. Därför måste vi vara beredda att acceptera en något större EU-budget än i dag.

– Samtidigt måste vi införa tydliga villkor för de länder som tar emot EU-stöd. Det ska inte längre vara möjligt att ta emot stora EU-stöd samtidigt som man bryter mot EU:s grundläggande värderingar, eller vägrar visa solidaritet med andra EU-länder genom att ställa sig vid sidan av de gemensamma åtagandena, som exempelvis mottagandet av flyktingar. läs mer…

Debattartikel i NA: Djävulen sitter i detaljerna

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda (se även pdf);

Strax före årsskiftet nåddes en överenskommelse mellan EU och Storbritannien om att fortsätta till fas två i Brexitförhandlingarna. EU-institutionernas oeftergivliga krav under den första fasen av förhandlingarna var att säkerställa rättigheterna för de cirka tre miljoner EU medborgare som i dag bor i Storbritannien och för de cirka 1,2 miljoner britter som bor i andra EU länder.

Precis som Irlands premiärminister Leo Varadkar sa i december, så är överenskommelsen inte slutet, utan bara slutet på början av processen. Detta gäller även frågan om hur rättigheterna för alla de närmare fem miljoner berörda medborgarna ska säkerställas. Även om överenskommelsen gav svar på ett antal centrala punkter, så som att Storbritannien har accepterat att alla relevanta rättigheter som EU-medlemskapet innebär ska skyddas i det slutgiltiga avtalet, och att den för Europaparlamentet väldigt viktiga punkten om att även barn till EU-medborgare som föds först efter utträdet ändå ska få samma rättigheter som de barn som föds före utträdet, så återstår många klargöranden om vad detta ska innebära i praktiken. Det blev extra tydligt på den utfrågning som utskottet för framställningar, där jag är ordförande, nyligen arrangerade i Europaparlamentet. läs mer…

Wikström (L) om Brexit: Alla kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Kvinnor riskerar att drabbas hårdare av Brexit än män. Eftersom de ofta utför obetalda, men socialt viktiga, uppgifter kan de förlora sin rätt att stanna i Storbritannien efter landets utträde.

Inför EU-toppmötet nästa vecka antar Europaparlamentet på onsdagen en resolution som slår fast Europaparlamentets position om EU:s framtida förbindelser med Storbritannien.

Ett av Europaparlamentets krav, som Cecilia Wikström (L) i sin kapacitet som ordförande i utskottsordförandekonferensen och ordförande i utskottet för framställningar har stridit för, är att Brexit-avtalet måste garantera de cirka fem miljoner medborgarna på båda sidor av Engelska kanalen som direkt berörs vid Brexit så långtgående rättigheter som möjligt och i resolutionen finns formuleringar för att särskilt uppmärksamma kvinnors utsatta situation. läs mer…

Debattartikel i GP: Snålast i EU ynklig målsättning av regeringen

Debattartikel publicerad i Göteborgsposten: ” I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt”, skriver Cecilia Wikström (L). 

Sverige ska vara snålast i Europa – det är enligt finansminister Magdalena Andersson (S) den svenska regeringens inställning i arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. EU:s budget står i dagsläget för ungefär två procent av de offentliga utgifterna i Sverige. 98 procent står alltså kommuner, regioner och den svenska staten för. Jag hade uppskattat om Socialdemokraterna hade haft samma sparsamma inställning till de 98 procent av de offentliga utgifterna på nationell nivå, i stället för att stirra sig blinda på de två procentenheter som tillfaller EU

Självklart är det viktigt att både eftersträva en låg svensk EU-avgift och ännu viktigare att se till att EU:s medel används på ett rimligt sätt. Men detta enfaldiga fokus på EU-budgetens storlek har nu dragits så långt att regeringen inte förefaller ha minsta idé om vad EU-budgeten faktiskt borde användas till. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (L): Både satsningar och sanktionsmöjligheter borde rymmas i EU:s nästa långtidsbudget för att unionen ska stå väl rustad inför framtiden

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

”Sverige ska vara snålast i Europa”. Finansminister Magdalena Andersson gör det enkelt för sig när hon karaktäriserar den svenska regeringens hållning inför arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. Cecilia Wikström, ordförande för utskottsordförandekonferensen i Europaparlamentet, har en annan uppfattning. Inför onsdagens omröstning i plenum, där Europaparlamentet tar ställning till ett utkast till förhandlingsposition, kritiserar hon regeringen:

– Vi står inför en allvarlig situation där Brexit kommer att skapa ett hål i EU:s budget. Regeringens ”snålast i EU-linje” riskerar att åter förpassa Sverige till ett obetydligt land i EU. Jag skulle önska att regeringen tog ett större ansvar i arbetet med EU:s långtidsbudget. Det vore offensivt av finansministern att ange tydliga omprioriteringar, där anslagen för gammeldags jordbruksstöd minskar och omfattande satsningar på forskning, innovation och entreprenörskap prioriterades.

– I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt. Därför måste vi vara beredda att acceptera en något större EU-budget än i dag.

– Samtidigt måste vi införa tydliga villkor för de länder som tar emot EU-stöd. Det ska inte längre vara möjligt att ta emot stora EU-stöd samtidigt som man bryter mot EU:s grundläggande värderingar, eller vägrar visa solidaritet med andra EU-länder genom att ställa sig vid sidan av de gemensamma åtagandena, som exempelvis mottagandet av flyktingar. läs mer…

Wikström (L) om Brexit: Alla kvinnors rättigheter måste garanteras vid Storbritanniens utträde ur EU

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Kvinnor riskerar att drabbas hårdare av Brexit än män. Eftersom de ofta utför obetalda, men socialt viktiga, uppgifter kan de förlora sin rätt att stanna i Storbritannien efter landets utträde.

Inför EU-toppmötet nästa vecka antar Europaparlamentet på onsdagen en resolution som slår fast Europaparlamentets position om EU:s framtida förbindelser med Storbritannien.

Ett av Europaparlamentets krav, som Cecilia Wikström (L) i sin kapacitet som ordförande i utskottsordförandekonferensen och ordförande i utskottet för framställningar har stridit för, är att Brexit-avtalet måste garantera de cirka fem miljoner medborgarna på båda sidor av Engelska kanalen som direkt berörs vid Brexit så långtgående rättigheter som möjligt och i resolutionen finns formuleringar för att särskilt uppmärksamma kvinnors utsatta situation. läs mer…

Wikström (L): Ja till att EU tar krafttag mot Polen – den oroande utvecklingen måste lyftas

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet:

Europaparlamentet tar i dagens omröstning i plenum ställning till EU-kommissionens förslag att aktivera EU-fördragets artikel 7 mot Polen, efter att landet har genomdrivit lagändringar som bland annat underminerar domstolsväsendets oberoende. Europaparlamentariker Cecilia Wikström kommer att ge sitt stöd till EU-kommissionen.

– Det är dags att göra klart för Polen att utvecklingen är oacceptabel. Därför gläder det mig att den svenska regeringen har meddelat att de kommer att följa EU-kommissionens förslag och uppmana Polen att följa EU-kommissionens rekommendationer. Vi i Europaparlamentet måste göra likadant. Det är dags att stå upp för ett handlingskraftigt EU som försvarar medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer, säger Wikström.

– EU tillkom som ett fredens och frihetens projekt i dag skördar vi frukten av de rättigheter och friheter som tidigare generationer på vår kontinent har kämpat för. Vi får därför under inga omständigheter förminska de övergrepp på rättsstaten och medborgarnas fri- och rättigheter som pågår i Polen, ett land som så sent som 1990 frigjorde sig från kommunistdiktaturen och under många år har haft en positiv utveckling. Den nuvarande regeringen måste ställas till svars för den nedmontering av grundläggande rättigheter som de på olika sätt har infört, säger Wikström.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström
linda.aziz@ep.europa.eu
+32 486 94 76 82

Krönika i BT: Det som sker i Polen är ett övergrepp på rättstaten

Krönika publicerad i Borås Tidning.

Unionen tar i med hårdhandskarna mot Polen. Ett steg i rätt riktning för ett handlingskraftigt EU som står upp för medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer.

Rätten att yttra oss, att skriva och publicera oss i full frihet och att välja hur vi lever våra liv tillhör de grundläggande rättigheterna, som utgör själva fundamentet för hela EU-samarbetet. Vi är många som idag skördar frukten av de rättigheter och friheter som tidigare generationer på vår kontinent har kämpat för. Med en mångfald av media, fria från censur, ett rättsväsende som är fritt och oberoende och med en statsapparat som finns till för medborgarnas skull kan vi alla uppleva trygghet. Det är lätt att man förbiser hur beskt ofriheten kan smaka och hur hårt statens armar kan beskära människors liv när man som vi svenskar, som levt i fred och frihet i mer än 200 år, ofta tar friheten och grundläggande rättigheter för givna. Men den frihet och den demokrati som är självklara i de flesta av EU:s medlemsländer råder tyvärr inte överallt i unionen och vi får aldrig förledas att ta dem för givna.

I USA hände det som ingen bedömare trodde kunde ske. Donald Trump vann presidentvalet 2016 och gavs därmed makten att styra över 323 miljoner personers liv. På samma sätt lyckades Erdoğans auktoritära regimförmå den turkiska befolkningen att rösta för en lagändring som i princip ger presidenten en nästintill oinskränkt makt och utgör en grundbult i den systematiska nedmonteringen av det demokratiska systemet.

läs mer…

Wikström (L) uppmanar EU-kommissionen: Avskaffa sommar- och vintertid i EU

 

Europaparlamentariker Cecilia Wikström har som ordförande i utskottet för framställningar tagit emot uppemot hundra framställningar från medborgare som kräver att sommartiden slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. Det pågår även ett medborgarinitiativ i Finland som drygt 70 000 personer har undertecknat. Som en följd av detta antog Europaparlamentet på torsdagen en resolution som uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder.

– Som ordförande i utskottet för framställningar arbetar jag för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete. De återkommande tidsomställningarna i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa är en fråga som uppenbarligen påverkar och engagerar många medborgare.

– Hälsoriskerna som människor uppger att de lider av, djur som påverkas negativt, och att tidsomställningen inte sparar så mycket energi som det var tänkt är skäl nog att agera. Därför välkomnar jag att en resolution har antagits som uppmanar EU-kommissionen att utreda frågan snarast och presentera ett nytt EU-direktiv kring som slår fast en normaltid året om för unionen.

För mer information, kontakta: Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström (L)

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Läs mer i arkivet

Debattartikel i NA: Djävulen sitter i detaljerna

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda (se även pdf);

Strax före årsskiftet nåddes en överenskommelse mellan EU och Storbritannien om att fortsätta till fas två i Brexitförhandlingarna. EU-institutionernas oeftergivliga krav under den första fasen av förhandlingarna var att säkerställa rättigheterna för de cirka tre miljoner EU medborgare som i dag bor i Storbritannien och för de cirka 1,2 miljoner britter som bor i andra EU länder.

Precis som Irlands premiärminister Leo Varadkar sa i december, så är överenskommelsen inte slutet, utan bara slutet på början av processen. Detta gäller även frågan om hur rättigheterna för alla de närmare fem miljoner berörda medborgarna ska säkerställas. Även om överenskommelsen gav svar på ett antal centrala punkter, så som att Storbritannien har accepterat att alla relevanta rättigheter som EU-medlemskapet innebär ska skyddas i det slutgiltiga avtalet, och att den för Europaparlamentet väldigt viktiga punkten om att även barn till EU-medborgare som föds först efter utträdet ändå ska få samma rättigheter som de barn som föds före utträdet, så återstår många klargöranden om vad detta ska innebära i praktiken. Det blev extra tydligt på den utfrågning som utskottet för framställningar, där jag är ordförande, nyligen arrangerade i Europaparlamentet. läs mer…

Debattartikel i GP: Snålast i EU ynklig målsättning av regeringen

Debattartikel publicerad i Göteborgsposten: ” I stället för att betrakta alla satsningar på EU-nivå som oönskade, så borde regeringen fokusera på att säkerställa att EU:s budget används så effektivt som möjligt för att bidra till säkerhet, utveckling och ekonomisk tillväxt”, skriver Cecilia Wikström (L). 

Sverige ska vara snålast i Europa – det är enligt finansminister Magdalena Andersson (S) den svenska regeringens inställning i arbetet med EU:s kommande långtidsbudget. EU:s budget står i dagsläget för ungefär två procent av de offentliga utgifterna i Sverige. 98 procent står alltså kommuner, regioner och den svenska staten för. Jag hade uppskattat om Socialdemokraterna hade haft samma sparsamma inställning till de 98 procent av de offentliga utgifterna på nationell nivå, i stället för att stirra sig blinda på de två procentenheter som tillfaller EU

Självklart är det viktigt att både eftersträva en låg svensk EU-avgift och ännu viktigare att se till att EU:s medel används på ett rimligt sätt. Men detta enfaldiga fokus på EU-budgetens storlek har nu dragits så långt att regeringen inte förefaller ha minsta idé om vad EU-budgeten faktiskt borde användas till. läs mer…

Debattartikel i Länstidningen Östersund: Så kan terrorn förhindras

Debattartikel publicerad i Länstidningen Östersund (se även pdf): ”Vi måste rakryggat försvara vårt samhälle”

Stockholm pågår rättegången mot Rakhmat Akilov, mannen som erkänt det fasansfulla terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året. I Bryssel pågår rättegången mot Salah Abdesalam, mannen som misstänks för inblandning i terrordåden i Paris i november 2015. Åter påminns vi om de brutala attentaten som drabbat oskyldiga människor i Stockholm, Paris och Berlin, Nice, Manchester, London, Bryssel och Barcelona. Dessa vansinnesdåd krävde under  2015 och 2016 142 oskyldiga människors liv.

Gemensamt för alla attentat är att de sannolikt kunde ha förhindrats om EU hade haft ett djupare, bättre och mer välfungerande anti-terrorsamarbete mellan medlemsländerna. Det står nämligen helt klart att: läs mer…

Krönika i BT: Att inga judar i Österrike deltog vid minnesstunden sände starkt budskap

Krönika publicerad i Borås Tidning
De senaste åren har vi sett hur Ungern på olika sätt har urholkat sitt demokratiska system. Regeringen Orbans politisering av rättsväsendet, dess underminering av yttrandefriheten och avsevärda kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter har väckt starka reaktioner inom EU och Ungern har också vid flera tillfällen fällts av EU-domstolen.

Den polska regeringen har sedan ett par år tillbaka följt det ungerska exemplet och har låtit det gå så långt att EU-kommissionen i december förra året startade ett så kallat ”artikel-7 förfarande” mot Polen. Denna artikel stipulerar hur man går tillväga när ett land bryter mot artikel två, som reglerar just medborgarnas grundläggande rättigheter. Artikel sju är långtgående, den har kallats för ”atombomen” och kan leda till att ett lands rösträtt i Ministerrådet dras in. läs mer…

Debattartikel i UNT: Låt kampen fortsätta

Debattartikel publicerad i UNT (se pdf): ”Jag accepterar inte att hälften av alla barn redan vid födseln döms till sämre livschanser.   ”

De allra flesta av oss berördes djupt av höstens flodvåg av fasansfulla berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp från modiga kvinnor i alla åldrar och i alla sektorer av samhället.

När kvinnor runt om i världen gjorde sina röster hörda blev det tydligare än någonsin: sexuella trakasserier och övergrepp är ett globalt problem som reducerar kvinnor till objekt som män hänsynslöst anser sig ha rätten att ta för sig av.

Efter dessa modiga kvinnors vittnesmål måste nu politiker på alla nivåer lyfta denna rörelse och ta den till en ny nivå. För likt rösträttskampen under 1900-talets början och kampen för kvinnors inträde på arbetsmarknaden under 1950- och 60-talen, kan #metoo vara det startskott för den genomgripande förändring som kan stärka jämställdheten både på EU-nivå, i Sverige och i alla andra medlemsländer.

läs mer…

Läs mer i arkivet