Cecilia

Nytt från Youtube

Loading...

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Kultur

Gästkrönika i Borås Tidning: Sluta spela EU-Domino med grundläggande rättigheter

CapturePolen nationalkonservativa regering har stiftat nya lagar som kan få mycket långtgående konsekvenser och ytterst leda till att rättsväsendet politiseras och mediernas frihet slås sönder, skriver jag i en gästkrönika i Borås Tidning (se pdf).

Detta har kritiserats hårt av Venedigkommissionen, som slår fast att sådana förändringar underminerar de tre grundläggande principer för alla länder som tillhör Europarådet, nämligen vidmakthållandet av demokratin, garanterade av de mänskliga rättigheterna och en säkerställd rättssäkerhet.

Därför är jag glad över att EU-kommissionen nu givit den polska regeringen fem dagar på sig att ”göra betydande framsteg” för att ändra de nya lagarna, som utan tvekan allvarligt hotar medborgarnas rättssäkerhet.

Europaparlamentet antog för ungefär en månad sedan en resolution som klart och tydligt slår fast att respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen inte är ett val utan en skyldighet som varje medlemsland i EU måste efterleva.

Polen utgör en viktig del av ett enat Europa, och därför är det oroväckande att se hur landet mer och mer distanserar sig från de grundläggande europeiska värderingarna.

läs mer…

Debattartikel: Nya EU-regler ger ökad tillgång till arbetsmarknaden

FB6Debattartikel publicerad i bland annat Dalademokraten (se pdf):

Europaparlamentet har nyligen antagit mitt betänkande, som kommer att ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer för att tillbringa en tid av studier eller forskning vid ett av våra europeiska universitet. Efter att ha lett förhandlingarna mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet under nästan tre års tid, är jag glad att EU nu har ökade möjligheter att bli ett ledande världscenter för studier och forskning.

Ända tills nu har EU:s medlemsländer haft olika regler för de studenter och forskare som kommit till deras land. Tyskland, som vi ju känner som EU:s ekonomiska motor, har gett forskare 18 månader efter avslutad utbildning för att hitta ett jobb, starta ett företag eller fortsätta att forska, medan Sverige bara har gett dem ett halvår. När vi började arbetet var Sverige det land som gav de allra sämsta villkoren, nämligen tio arbetsdagar efter fullföljd utbildning eller forskning, sedan var man tvungen att lämna landet! Med de nya harmoniserade reglerna kommer alla medlemsländer att ha tillstånd att stanna i medlemslandet i minst nio månader efter avslutade studier.

De nya reglerna, som nu implementeras i medlemsländerna kommer också att ge studenter och forskare ökad tillgång till arbetsmarknaden, med rätt att arbeta minst 15 timmar per vecka utöver studierna, i stället för 10 timmar som reglera i Sverige löd tidigare. De kommer även att få resa fritt mellan medlemsländerna under tiden de bor här utan att behöva ansöka om visum. Forskares familjemedlemmar ges också fri rörlighet i hela EU och dessutom fri tillgång att arbeta under tiden maken/makan forskar i landet. läs mer…

Veckans youtube-intervju: Jag ber om medborgarnas förtroende för ett nytt försök till europeiskt asylsystem

CaptureTältläger vid gränsen mellan Grekland och Makedonien rivs, flyktingar ska skickas tillbaka till Turkiet och samtidigt är medborgarnas och flyktingarnas förtroende för EU:s asylsystem mer eller mindre förbrukat. Men hopp finns, Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har nu påbörjat arbetet med revideringen av Dublinförordningen.

Programledare: Linda Aziz

Nyhetsbrev #28: EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas

CaptureOm lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag I föreställinngen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeisk integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga EU-kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån.

En annan viktig reform vore att välja kommissionens ordförande I allmänna val, samtidigt som valet till Europaparlamentet. Redan vid förra valet presenterade de europeiska politiska partierna varsin kandidat till posten som kommissionsordförande vilket bidrog till att tydliggöra hur dessa kandidater ville driva kommissionen. Till slut valdes Jean-Claude Juncker, den av kandidaterna som samlade störst stöd i Europaparlamentet.
läs mer…

Debattartikel i SKD med Härnqvist (LUF Malmö): EU-kunskap måste ingå i undervisningen

FB9Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet.

Om lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag i föreställningen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeiskt integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån. läs mer…

Läs mer i arkivet

Sofia Kashan Holmberg i Uppsala mottagare av Wikströms (L) EU-stipendium

Capture CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Sofia Kashan Holmberg, gymnasist vid Katedralskolan i Uppsala, tilldelades Europaparlamentariker Cecilia Wikströms (L) stipendium i dag. Hon kommer i höst att följa Cecilia och hennes stab under en arbetsvecka i Bryssel.

– Jag är oerhört tacksam över att jag har fått den här chansen och jag är jätteglad och jättelycklig just nu. Jag ser emot att resa till Bryssel i höst och följa Cecilia och hennes stab i en vecka. EU är för mig något som binder oss alla samman trots olika nationaltiter och politiska åsikter, säger Sofia Kashan Holmberg.

Det är Katedralskolans elever i årskurs två som i år tävlat om Cecilia Wikströms stipendium som omfattar en arbetsveckas vistelse i Europaparlamentet i Bryssel. Deltagarna har skrivit en uppsats på ämnet min vision för EU år 2025.

– Jag vill bidra till att fler unga människor får komma i kontakt med EU och hoppas att de ska få en djupare förståelse och ett starkare intresse för det europeiska projektet och samarbetet, säger Cecilia Wikström.

Sofia Kashan Holmberg kommer att få följa Cecilia Wikström och hennes stab i Europaparlamentet under fyra dagar i höst. Flygresa, hotellvistelse och uppehälle täcks av stipendiet.

För intervju med Cecilia Wikström eller stipendiaten, vänligen kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare för Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

linda.aziz@ep.europa.eu

Wikström (L): Lagstiftning antagen – förbättrade villkor för studenter och forskare från tredje länder vid universitet i EU

25531410492_30b36b59d3_oPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

På onsdagen antog Europaparlamentet nya regler som ska ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer till EU.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L), som har lett förhandlingarna, välkomnar uppgörelsen.

– Jag är glad att EU insett värdet i att attrahera välutbildade personer att komma hit och att locka dem att stanna kvar genom att skapa ett harmoniserat europeiskt system som gäller i alla medlemsländer. Det här innebär utan tvekan att våra europeiska universitet stärker sin konkurrenskraft på den globala arenan och blir attraktivare än någonsin för ambitiösa och högutbildade människor från andra länder, som nu får avsevärt förbättrade villkor i EU.

– På sikt innebär dagens uppgörelse att forskare vid europeiska universitet kommer att stärka EU:s akademiska status och bidra till ekonomisk utveckling. Välutbildade människor behövs för att bidra till att skapa jobb och ekonomiskt tillväxt i EU. läs mer…

Fredag 13/5: Wikström (L) delar ut EU-stipendium till elev på Katedralskolan i Uppsala

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) delar för sjätte året i rad ut ett stipendium vid Katedralskolan i Uppsala. Mottagaren offentliggörs den 13 maj, då Wikström besöker skolan för att dela ut priset.

Välkommen till Katedralskolan, Skolgatan 2 i Uppsala, kl 09:30 den 13 maj när stipendiaten får ta emot den glada nyheten!

Elever i årskurs två vid Katedralskolan gjorde upp i kampen om ett stipendium om en arbetsveckas vistelse i Europaparlamentet i Bryssel genom att skriva en uppsats på temat min vision för EU år 2025. läs mer…

Wikström (L) välkomnar nya vapendirektivet som antogs i går i utskottet

17116451610_ee20852f57_oPressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar resultatet av omröstningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter kring vapendirektivet, som antogs på måndagskvällen. 43 parlamentariker röstade för, 6 emot och 4 avstod. Wikström har företrätt den liberala gruppen under förhandlingarna.

– Det är viktigt att säkerställa att vi i Europa har en bra hantering av lagliga vapen för att i så stor utsträckning som möjligt hindra att vapen kommer i orätta händer. I detta arbete är det viktigt att förbättra rutiner för hur vapen avaktiveras, förbättra spårbarheten för vapen och se till att våra myndigheter kan arbeta bättre tillsammans. läs mer…

Wikström (L): EU-kommissionens förslag kring revideringen av Dublinförordningen ett steg på vägen mot en gemensam europeisk asylpolitik

Capture

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att EU-kommissionen nu presenterar ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där Cecilia Wikström kommer att leda Europaparlamentets förhandlinsteam, kommer att påbörjas direkt.

– Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de kommande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Det finns mycket som är bra i förslaget, speciellt positive är det att kommissionen föreslår en automatisk mekanism för att fördela flyktingar mellan EU-länder, men det är samtidigt tråkigt att kommissionen inte löper linan fullt ut och föreslår en automatisk central fördelning av alla som söker asyl i EU. Tydliga ekonomiska sanktioner för de länder som inte respekterar sina åtaganden och en kraftig förstärkning av EU:s asylmyndighet EASO välkomnas också särskilt.    läs mer…

Läs mer i arkivet

Debattartikel: Nya EU-regler ger ökad tillgång till arbetsmarknaden

FB6Debattartikel publicerad i bland annat Dalademokraten (se pdf):

Europaparlamentet har nyligen antagit mitt betänkande, som kommer att ge studenter och forskare från länder utanför EU bättre levnads- och arbetsvillkor när de kommer för att tillbringa en tid av studier eller forskning vid ett av våra europeiska universitet. Efter att ha lett förhandlingarna mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet under nästan tre års tid, är jag glad att EU nu har ökade möjligheter att bli ett ledande världscenter för studier och forskning.

Ända tills nu har EU:s medlemsländer haft olika regler för de studenter och forskare som kommit till deras land. Tyskland, som vi ju känner som EU:s ekonomiska motor, har gett forskare 18 månader efter avslutad utbildning för att hitta ett jobb, starta ett företag eller fortsätta att forska, medan Sverige bara har gett dem ett halvår. När vi började arbetet var Sverige det land som gav de allra sämsta villkoren, nämligen tio arbetsdagar efter fullföljd utbildning eller forskning, sedan var man tvungen att lämna landet! Med de nya harmoniserade reglerna kommer alla medlemsländer att ha tillstånd att stanna i medlemslandet i minst nio månader efter avslutade studier.

De nya reglerna, som nu implementeras i medlemsländerna kommer också att ge studenter och forskare ökad tillgång till arbetsmarknaden, med rätt att arbeta minst 15 timmar per vecka utöver studierna, i stället för 10 timmar som reglera i Sverige löd tidigare. De kommer även att få resa fritt mellan medlemsländerna under tiden de bor här utan att behöva ansöka om visum. Forskares familjemedlemmar ges också fri rörlighet i hela EU och dessutom fri tillgång att arbeta under tiden maken/makan forskar i landet. läs mer…

Debattartikel i SKD med Härnqvist (LUF Malmö): EU-kunskap måste ingå i undervisningen

FB9Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet.

Om lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag i föreställningen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeiskt integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån. läs mer…

Debattartikel med Birgitta Ohlsson (L): Skapa ett europeiskt FBI

Därför krävs ett mycket tätare samarbete mellan Europas länder mot terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet, skriver Cecilia Wikström och Birgitta Ohlsson i bla NTW.
CW plenum2

Tidigare i vår skakades Europa av ytterligare två terrorattentat. 32 personer dödades och över 300 skadades i bombdåden vid Bryssels flygplats och på tunnelbanestationen Maelbeek, som ligger nära Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet i Bryssel. En svensk medborgare sitter häktad för inblandning i dåden. I Frankrike, som drabbades av flera blodiga terrorattentat i förra året, råder det fortfarande undantagstillstånd.

Koordinerade terrorattentat, där terroristerna slår till med fruktansvärda resultat mot flera nyckelplatser samtidigt i en stad, är något som vi kommer att få se mer av i framtiden om ingenting görs.

I Europaparlamentet arbetar vi liberaler sedan länge på bred front för att bekämpa terrorism på EU-nivå. Gång på gång ser vi hur terroristerna rör sig fritt över nationsgränserna inom Schengenområdet, samtidigt som polisen fortfarande inte har befogenheter att agera på motsvarande sätt.

Därför krävs ett mycket tätare samarbete mellan Europas länder mot terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Vi vill utveckla EU:s polissamarbete Europol till ett Europas FBI med kraftigt utbyggda resurser och befogenheter att driva operativt arbete. Det behövs också ett bättre utbyte av information, så att värdefull kunskap bättre tas tillvara.

läs mer…

Debattartikel i GP: Låt EU representera hela Europa i FN:s säkerhetsråd

GP
DEBATT: FN:s säkerhetsråd behöver reformeras. Det rimliga vore att låta EU representera Europa i rådet. Det skulle ge alla Europas länder samma inflytande och skulle lösa problemet med osmakliga kampanjer där regeringar spenderar skattebetalarnas pengar på mutresor för allehanda diktatorer och undviker att kritisera övergrepp mot mänskliga rättigheter, skriver Cecilia Wikström (L), EU-parlamentariker i Göteborgsposten.

Under de senaste månaderna har skandal efter skandal som rör den svenska regeringens kampanj för att få en plats i FN:s säkerhetsråd avslöjats. Pengar har tagits ur biståndsbudgeten för att finansiera mutresor för olika länders FN-ambassadörer och utrikespolitiken har i allt väsentligt präglats av en undfallenhet, förmodligen grundad i en rädsla att göra sig ovän med alla som skulle kunna tänkas rösta på Sverige.

Detta fjäskande för allehanda tveksamma regimer innebär en kraftig begränsning av möjligheten för Sverige att bedriva en ideologisk och tydlig utrikespolitik där vi står upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige är heller inte ensamt om att kandidera till FN:s säkerhetsråd. Även Italien och Nederländerna kampanjar just nu för att få en av de två roterande platserna i säkerhetsrådet som är vikta för Europa. Normalt sett representeras Europas medborgare sålunda av upp till fyra medlemsländer i säkerhetsrådet.

läs mer…

UNT debatt: Fördelning är nyckeln

CaptureEuropa kunde rädda sina banker. Nu måste EU rädda människor från att drunkna i Medelhavet och ge dem ett värdigt mottagande, skriver Cecilia Wikström i UNTdebatt (se även pdf).

I dag vid lunch väntas EU-kommissionen presentera sitt lagförslag för hur EU:s reviderade Dublinförordning, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan, bör se ut. Förhandlingarna kommer att påbörja direkt med målet att vara klara före årsskiftet. Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de stundande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Jag kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna få en human asylrätt, där alla länder tar sin del av ansvaret.

De senaste månaderna har EU:s medlemsländer bedrivit en kapplöpning mot botten vad gäller villkoren för asylsökande i Europa, i en strävan att flyktingar ska söka sig till grannländerna i stället för till det egna landet. Det enda sättet att bryta denna utveckling är att enas om ett system där alla länder tar sin del av ansvaret samt tillhandahåller ett rättssäkert asylsystem och ett tryggt mottagande.

Hittills har dock medlemsländernas regeringar helt misslyckats med att leverera de lösningar som krävs. Fortfarande dör flyktingar i Medelhavets vatten när de försöker ta sig över till Europa för att söka asyl, och fortfarande är fördelningen av flyktingar mellan medlemsländerna oerhört skev. Ett fåtal länder, inklusive Sverige, tar emot merparten av flyktingarna medan många länder knappt tar emot några alls.

EU-kommissionen presenterade för en månad sedan två huvudförslag på hur asylsystemet i Europa kan organiseras. I det mindre ambitiösa förslaget skulle grunderna i den havererade Dublinförordningen kvarstå och fördelning av asylsökande mellan Europas länder endast ske om vissa förutbestämda tak för mottagande av asylsökande överskreds. Även om detta vore ett fall framåt löser det inga av de fundamentala problemen med dagens system.

Jag hoppas att EU-kommissionen i stället vågar lägga fram det mer långtgående förslaget, vilket skulle innebära att asylsökande direkt vid ankomst till Europa registreras och fördelas till ett medlemsland utifrån en fördelningsnyckel baserad på bland annat landets storlek, befolkningsmängd, BNI och absorberingskapacitet.

Detta skulle medföra att asylsystemet centraliseras och att EU:s asylmyndighet EASO får ökade befogenheter, men själva prövningen av asylskälen skulle fortfarande ske i varje enskilt medlemsland.

Detta förslag ligger väl i linje med den resolution som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit. Även om detta förslag har svagare stöd bland medlemsstaterna i rådet stödjs det av en rad länder, inklusive viktiga länder såsom Tyskland.

I fjol kom en miljon flyktingar till EU, en kontinent med 500 miljoner invånare. Det motsvarar 0,2 procent av vår totala befolkning eller 20 asylsökande per stad med 10 000 invånare.

Detta kan jämföras med Libanon som jag besökte för en månad sedan, ett land lika litet som Uppland, där var fjärde person – 1,2 miljoner människor – är flykting.

Europa är väldens rikaste och ­stabilaste kontinent. Vår befolkning utgör sju procent av världens befolkning, men står för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde.

Vi hade råd, politisk kraft och vilja att rädda våra banker från kollaps. Nu måste vi rädda människor från att drunkna i Medel­havet och ge dem ett värdigt mottagande när de söker asyl i EU.

Inför de kommande förhandlingarna förväntar jag mig att Sveriges regering tar på sig ledartröjan i ministerrådet och arbetar aktivt för att övertyga de andra regeringarna om behovet av att få på plats en gemensam, solidarisk och hållbar asylpolitik i EU. Det är bara tillsammans med resten av EU:s medlemsländer som verklig förändring i flykting­situationen kan åstadkommas, och detta behövs nu mer än någonsin!

Cecilia WikströmEuropaparlamentariker (L)

läs mer…

Läs mer i arkivet