Arkiv

september 30, 2015

Debattartikel i SVD: Svenska partier måste bryta med Orbán

21248461931_076708a359_oInför valet 2018 är vår liberala ambition att Alliansen ska gå till val med en tydlig utrikespolitisk agenda med demokrati i fokus. Då funkar det inte på europeisk nivå att okritiskt acceptera partikamrater som Fidesz. Det skriver jag och Birgitta Ohlsson.

Tårgas mot flyktingbarn. Taggtrådsstängsel. Ungern 2015. Mitt under den grymma flyktingtragedin genomgår EU inte bara en solidaritetskris utan även en långvarig demokratikris i Ungern, där premiärministern Viktor Orbán fortsätter utmana mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Men vem som följt Orbáns högerpopulistiska nationalism är förvånad? Vi var många som 2010 vid Orbáns valvinst varnade för hur han obehagligt utmanade demokratin. Förändringen av Ungern efter Fidesz seger är den mest omvälvande samhällsförändringen i något EU-land sedan kommunistregimernas fall 1989. Oppositionen och domstolarnas oberoende har försvagats och pressfriheten kringskurits. Allt detta har skett framför EU:s öppna ridå.

Det som dock är förvånande är att svenska riksdagspartier som moderaterna och kristdemokraterna under dessa år varit påfallande tysta i kritiken mot sin partibroder Orbán och systerpartiet Fidesz som de delar EPP-grupp med i Europaparlamentet. Trots att landet fjärmats från EU:s frihetsideal fortsätter tigandet. Inför valet 2018 är vår liberala ambition att Alliansen ska gå till val med en tydlig utrikespolitisk agenda med demokrati i fokus. Då funkar det inte på europeisk nivå att okritiskt acceptera partikamrater som Fidesz. Andra kollegor i deras konservativa grupp såsom den tidigare kommissionären Vivianne Reding har redan uttryckt denna ståndpunkt och det vore på tiden att moderaterna och kristdemokraterna också nu kräver att Fidesz utesluts ur EPP-gruppen.

Folkpartiet föreslog 2014 skarpa förslag hur EU kan skärpa mänskliga rättigheter:

• Upprätta en rättighetsmekanism som granskar att medlemsländerna efterlever de så kallade Köpenhamnskriterierna och EU:s standard kring de grundläggande fri- och rättigheterna.

• Offentliggör årliga rapporter om hur medlemsländerna respekterar unionens grundläggande värden.

•Genomför regelbundna utvärderingar av EU:s rättighetsstadga.

• Ge kommissionen möjlighet att dra ett medlemsland inför EU-domstolen för brott mot artikel 2 i Lissabonfördraget.

• Inför sanktioner och frys utbetalningar av EU-medel och dra in rösträtten i rådet.

Under Folkpartiets tid i alliansregeringen fick vi trots motstånd igenom positionen: ”Regeringen arbetar aktivt tillsammans med andra medlemsländer inom EU för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur medlemsländer respekterar de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen”

EU-kommissionen presenterade senare den 11 mars 2014 sitt förslag om ett nytt EU-ramverk för att stärka rättsstaten. Ramverket ska bestå av en strukturerad process. Där ska man kunna utfärda rekommendationer till en medlemsstat vid ett systematiskt brott mot rättsstatsprincipen. Detta är bra, men måste kompletteras med sanktionsmöjligheter.

Även i Europaparlamentet har flera steg tagits den senaste tiden. I juni beslutade Europaparlamentet sig för att tillsammans med EU-kommissionen börja utforma en resolution kring hur den rättighetsmekanism som vi liberaler länge krävt bör utformas, så att EU kan införa lika kännbara sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot den europeiska stabilitetspakten som mot de som bryter mot EU:s grundläggande värderingar om respekten för mänskliga rättigheter och demokrati. Förhoppningsvis antar Europaparlamentet ett förslag på hur resolutionen kan utformas innan slutet av året.

Och i förra veckan begärde vi liberaler att Europaparlamentet ska inleda artikel 7-förfarande för att sanktionera Ungern för deras brott mot unionens grundläggande värden. Det kommer inte att bli enkelt att nå de majoriteter som krävs i Europaparlamentet och Ministerrådet för att sanktionera den ungerska regiment, men vi får inte låta oss bli uppgivna eller passiva bara för att utmaningen är stor.

För varje nytt övergrepp den ungerska regeringen gör så tror man att botten är nådd, bara för att senare kunna konstatera att det kunde bli ännu värre. Nu får det vara slut på arga brev och uppgivna suckar från resten av Europa. Nu måste vi agera och politiskt visa att vi inte tolererar halvfascistiska regimer inom den Europeiska Unionen!

Birgitta Ohlsson (FP)

riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: