Arkiv

november 25, 2016

Nyhetsbrev #43: Stoppa förhandlingarna med Turkiet

uHej vänner,

Det har varit en tung och turbulent vecka. Det är alltid tråkigt när kollegor far illa men jag måste poängtera att jag tycker att när man är arbetsledare och arbetsgivare måste man ta ansvar för sin personal och deras välbefinnande.

De senaste dagarna har jag spenderat i Strasbourg för voteringar och möten. Diskussionerna har varit många, långa och ibland hettat till. Två stora frågor som togs upp i plenum den här veckan är hur vi bör hantera Turkiets medlemskapsförhandlingar i ljuset av de politiska utvecklingarna där, samt hur vi kan utveckla en säkerhets- och försvarsunion.

Vi måste frysa medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Att Erdoğan nu talar om att folkomrösta om EU-medlemskapsförhandlingarna, att ge mer makt till presidenten och om att återinföra dödstraff, är bara de senaste av många övertramp gjorda av den turkiska regimen. Det är hög tid att se Turkiet som ett grannland som vi ska ha en pragmatisk relation med, men inte mer än så.

Frågan om en EU-försvarsunion handlar inte i nuläget om att upprätta en stående EU-armé eller något liknande, utan att arbeta effektivt med gemensamma system för kommunikation, upphandlingar och dylikt. Vi måste gå ifrån det osamordnade lapptäcke till europeiskt försvar vi har idag, i vilket det finns långt många fler system och regler än det finns medlemsländer. Det är mycket viktigt att börja arbetet med att rationalisera och effektivisera dessa och våra försvar.

Vi är i svåra tider men jag kommer enträget fortsätta mitt arbete för ett starkare Europa!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Läs mer i debattartikeln om Turkiet publicerad i Göteborgs Posten här.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: