Arkiv

februari 9, 2018

Nyhetsbrev #92: Sommartider hej, hej, sommartider

 

  • Utökat mandat för Sverige i Europaparlamentet
  • Resolution kring avskaffande av sommar- och vintertid
  • Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

 

Hej vänner,

En intensiv plenarsession i Strasbourg har kommit till ända. Här kommer min summering av höjdpunkterna.

Resolution kring avskaffande av sommar- och vintertid

De senaste veckorna har det blivit väldigt tydligt att avskaffandet av sommar- och vintertid berör och engagerar människor. Fler och fler medborgare runt om i EU har höjt rösten för att vi ska återgå till att ha samma tid året om. Som ordförande för utskottet för framställningar har jag tagit emot uppemot hundra framställningar från medborgare som kräver att sommartiden slopas, däribland en från Nederländerna som har undertecknats av 40 000 medborgare. Det pågår även ett medborgarinitiativ i Finland som drygt 70 000 personer har undertecknat. Som en följd av detta antog Europaparlamentet på torsdagen en resolution som uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder.

Som ordförande i utskottet för framställningar arbetar jag för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete. De återkommande tidsomställningarna i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa är en fråga som uppenbarligen påverkar och engagerar många medborgare.

Hälsoriskerna som människor uppger att de lider av, djur som påverkas negativt, och att tidsomställningen inte sparar så mycket energi som det var tänkt är skäl nog att agera. Därför välkomnar jag att en resolution har antagits som uppmanar EU-kommissionen att utreda frågan snarast och presentera ett nytt EU-direktiv kring som slår fast en normaltid året om för unionen.

 

Utökat mandat för Sverige i Europaparlamentet

 

Som en följd av Storbritanniens kommande utträde ur EU kommer landets nuvarande 73 platser i Europaparlamentet att frigöras. Långa dialoger har förts kring hur dessa tomma platser ska komma att fördelas. Jag har starkt förespråkat att en mängd av dessa platser ska reserveras för en transnationell lista, vilket i praktiken skulle innebära att medborgare även skulle kunna rösta på kandidater från andra länder.

 

Men istället valde majoriteten av Europaparlamentets ledamöter i onsdags att rösta ner förslaget. Det innebär att vi missade ett gyllene tillfälle att ge väljare möjlighet att lägga sin röst på den kandidaten som faktiskt bäst representerar deras åsikter. Det är olyckligt, en sådan chans att förflytta EU närmare medborgarna kommer troligtvis inte att komma snart igen.

Men finns även goda nyheter. Europaparlamentet röstade igenom ett förslag till mandatfördelning som innebär att Sverige efter Europaparlamentsvalet 2019 kommer att företrädas av 21 ledamöter istället för dagens 20. Nu kommer Sverige att kunna öka vårt inflytande och få en mer rättvis och proportionerlig representation i Europarlamentet.

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Över två miljoner flickor mellan 4 och 11 år könsstympas årligen världen över. Det är ett smärtsamt och livsfarligt ingrepp som ofta genomförs med orena föremål och som leder till trauman för de utsatta. Enbart i Europa uppskattas omkring en halv miljon kvinnor lida av den psykiska och fysiska ohälsan som ingreppet ofta medför. Utanför Europa är siffran ännu högre.

På den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning i tisdags så medverkade jag vid kampanjen #Myissuetoo som syftar till att synliggöra kvinnors ofrihet och det faktum att det här är ett problem som berör oss alla. Den 2000 år gamla sedvänjan måste upphöra nu. Flickor världen ska ha rätt till sin egen kropp, sexualitet och integritet. Det gäller alla flickor världen över, oavsett om de bor i Sverige eller i Etiopien.

Med dessa ord så önskar jag er en trevlig helg,
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: