Arkiv

december 3, 2018

Debattartikel i Nerikes Allehanda: Låt inte rasister förstöra det tidigare generationer byggt

Debattartikel i Nerikes Allehanda, se även pdf.

Det finns anledning att oroa sig över det ökande stödet för de högerextrema partier som just nu tycks befinna sig i tillväxtfas.

Jag talar om SD, men också om franska Front National, grekiska Gyllene gryning, italienska Lega, österrikiska FPÖ och ungerska Fidesz med flera. Dessa partiers försök att inskränka mediernas oberoende, politisera rättsstaten och hylla illiberalism och auktoritära tendenser rimmar illa med EU:s grundläggande värden och värderingar, byggda på demokrati, fred och frihet.

Två världskrig innan lösningen hittades

Vi bor på en kontinent vars historia har präglats av krig och förföljelse. Detta blev vi påminda om den 11 november då hundraårsdagen av första världskrigets slut uppmärksammades. Detta krig krävde över 40 miljoner människoliv och en hel generation unga män förlorades på slagfält som Ypern, Verdun och Somme.

Aldrig igen sades det när freden slöts i Versailles. Men Europa skulle två decennier senare uppleva ett andra världskrig som skulle komma att förinta över 60 miljoner människor i världens största militära konflikt. Det är viktigt att minnas den förödelse och de idéer om exkluderande nationalism och rädsla för det främmande som var upprinnelsen till kriget. Det är dessa idéer som i dag glorifieras av Europas extremhöger.

Kol- och stålunionen som bildades 1950 blev startskottet för den organisation vi i dag känner som EU.

Efter andra världskrigets slut 1945 bestämde sig länderna i Europa för att agera för säkra freden. Kol- och stålunionen som bildades 1950 blev startskottet för den organisation vi i dag känner som EU. Genom handel skulle det skapas bra förutsättningar för mellanstatligt samarbete och därigenom skulle freden bevaras.

Tillsammans byggde vi fredens Europa

62 år senare, år 2012, tilldelades EU världens kanske mest prestigefyllda pris, Nobels fredspris, för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter. Men ännu har vårt europeiska projekt inte nått sina största framgångar. Flera nyckelfrågor återstår att lösa för att garantera allas vår välfärd inom områden som miljö- och klimat, terrorism, migration och gränsöverskridande kriminalitet.

I dagens globaliserade värld kan ingen av dessa utmaningar lösas på egen hand av enskilda länder, oavsett hur högt välståndet är.

Men tillsammans kan våra medlemsländer ge skydd och nya livschanser till de hundratusentals människor som flyr de krig och oroshärdar som pågår i vår omedelbara närhet. Tillsammans kan EU:s medlemsländer ställa krav på Kina, USA och de andra stora ekonomierna att nå världsomspännande klimatöverenskommelser, som kan sätta stopp för den globala uppvärmningen. Tillsammans kan EU bekämpa det växande terrorhotet och utgöra en stark motpol till Rysslands allt mer autoritära och aggressiva maktambitioner.

Som Europaparlamentariker arbetar jag med glädje och engagemang för ett utökat och mer effektivt ekonomiskt och politiskt samarbete på EU-nivå. Det är endast så vi kan värna det fredens Europa som det tagit många decennier att bygga upp. Låt oss inte låta rasisterna rasera det generationerna före oss grundlade och vi nu bygger vidare på.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: