Arkiv

juli 4, 2012

Acta est fabula = skådespelet är över!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=XocBWFZuPYo]

I dag röstar vi i Europaparlmentet en gång för alla om Acta. Säger Europaparlamentet nej, vilket är mycket troligt, är Acta dött i Europa. Så här sa jag i debatten i plenum i går:

Immaterialrätten måste skyddas men Acta är inte lösningen.

 Även om mycket av kritiken kring Acta är byggd på myter och vanföreställningar av tidiga förhandlingsutkast så står det klart att avtalet har betydande brister.

När vi i morgon sannolikt röstar nej ser jag det inte som slutet, utan som början till en ny ansträngning att få till ett riktigt bra skydd för intellektuella rättigheter, men vi måste göra det sektor för sektor, så att vi kan säkra respekten för immaterialrätten runt om i världen och samtidigt trygga mänskliga fri- och rättigheter.

 Vi måste visa våra medborgare att detta är fullt möjligt, att skapa dessa sektorsvisa avtal med full insyn från medborgare och i dialog med det civila samhället. Som de gamla romarna sa: Acta est fabula, skådespelet är över.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: