Arkiv

november 4, 2008

Alla dessa dagar….

….tror jag att Kjell-Olof Feldts memoarer heter. Underligt att jag kom att tänka på det nu, när jag bestämt mig för att inte läsa alla dessa tjocka memoarer som skrivs av gubbar i övre medelåldern som tar sig själva på för stort allvar. Kom till den slutsatsen när jag med bävan närmade mig Lars Noréns tegelstensartade volym som rymmer så många vidräkningar med människor och företeelser. Då bestämde jag mig: ingen bok mer av det slaget ska komma i närkontakt med mina händer, ögon, hjärna eller sängbord! Befrielsen varade ett tag, men så utkom P-O Enqvists bok, vilket gav mig bekymmer. Jag gillar ju P-O och allt han skrivit har jag läst. Men beslutet kvarstår trots allt.

Hur som helst flyter dagarna ihop vid den här tiden på året. Allt vilar i ett dunkelt grått ljus och mörkret får allt större makt. Det är trist att gå till jobbet när det är mörkt, ännu tristare att inte se något dagsljus alls den korta stund det är ljust och slutligen att komma hem i kompakt mörker. Längtar bort, till värme och ljus!

Värst var det i fredags. ELDR (= liberala internationalen) hade möte i Stockholm och jag medverkade som talare vid ett morgonmöte. Tidigt cyklade jag till stationen, kom fram dyblöt av regn. Men mötet blev bra, väldigt mycket tack vare min ständigt verksamma och skickliga kollega Birgitta Ohlsson, som fungerade som värd. Forskaren vid KI, Elisabeth Faxelid, visar på följande ohyggliga siffror:

– 20,000 kvinnor i världen dör VARJE DAG till följd av graviditet och förlossningar. Det är mer än alla som dör av AIDS, malaria och TBC -tillsammans! Detta är vår tids största skandal.

– Maternal mortality ratio (deaths/100,000 live births) – Sweden 4-7- USA 12- India 440- Ethiopia 1800

– Between 20,000 and 70,000 women (majority being adolescents) die each year because of unsafe abortion

Dessa kvinnor skulle kunna leva, om världen bestämde sig för att deras liv är värda att rädda. så är det inte ännu. Biståndet måste i högre utsträckning gå till SRHR(=sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). i min tvärpolitiska SRHR grupp i riksdagen hävdar vi att 10% av biståndet skulle destineras till detta. Rådgivning, sexundervisning, preventivmedel, mödravård och rätt till fri och säker abort när kvinnan så väljer. Det är en mänsklig rättighet att bestämma sitt intima liv och att, som Bush gjort till denna sista dag av makt, nonchalera denna rätt är fruktansvärt. Så många dödsfall detta lett till då kvinnor, ofta våldtagna, gått till en illegal abortör och dött av komplikationerna efter svårt lidande. Låt oss hoppas att Bush´s inflytande över biståndet nu försvinner och att nya friska vindar blåser in! Nu måste världen igen samlas omkring Kairomålen, som i år fyller 15. Där handlar mål nr 5 om just nödvändigheten att minska mödradödligheten. Tyvärr har han tagit högerkristna som intäkt för att det han gör är rätt. Han har dock glömt att Jesus själv har lärt oss att välja Livet, inte döden. Därför måste vi hjälpa varje människa att kunna gestalta sitt eget liv. Nu har nedräkningen för Bush börjat, åtta år är till ända!

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: