Arkiv

april 7, 2017

Anförande i Strasbourg: Gränsöverskridande brottslighet måste bekämpas gränsöverskridande

Anförande av Cecilia Wikström under plenum i Strasbourg 3 april 2017:

Strasbourg plenum

– Fru talman! Att reduceras till en handelsvara är bland det mest avskyvärda en människa kan utsättas för. I EU kommer 61 procent av identifierade traffickingoffer från ett EU-land. 96 procent av dem är flickor och kvinnor som utnyttjas sexuellt. Vi har under det senaste året också fått uppgifter från Europol om tusentals ensamkommande flyktingbarn som försvunnit spårlöst. I stället för att ha fått skydd och nya livsmöjligheter har de hamnat i klorna på skrupelfria människohandlare och blir utnyttjade sexuellt eller arbetar under slavliknande förhållanden. I EU. Detta är avskyvärt.

Nu måste vi se till att få till en ny framtida strategi som är verkningsfull och faktiskt fungerar i verkligheten. Gränsöverskridande brottslighet måste bekämpas gränsöverskridande. Och vi måste anta den här nya reviderade strategin just baserad på informationsutbyte mellan länderna. Det måste vara huvudpoängen. Och kom ihåg: människan är aldrig en handelsvara och det är vårt ansvar att bryta detta.

Länk till videon av talet.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Brussels: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: