Arkiv

december 18, 2013

Årets sista youtubehälsning: God jul och gott nytt år!

I 2013 års sista youtubeklipp summerar jag årets politiska gärningar som dominerats av asylfrågor, varumärkesskyddsrapporten, EU:s nya gemensamma patentsystem och rapporten om studenter och forskare.

Jag blickar även in i 2014 som kommer att handla om Europavalet och tre stora frågor: att EU måste skapa lagliga och säkra vägar hit för asylsökande, att handelshinder på den digitala inre marknaden måste avskaffas och att EU bör inrätta en Köpenhamnskommission.

God jul och gott nytt år!
Programledare: Linda Aziz

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: