Arkiv

juli 8, 2013

Cecilia i medierna: blockpolitik, handelsavtal med USA, fascism och en Köpenhamnskommission

schulzBesöket i Almedalen förra veckan resulterade i att Cecilia citerades och nämndes i en hel del artiklar, bland annat i Aftonbladets ledare ”Frågan är vart liberalerna går”  där Daniel Swedin skriver:  Även högprofilerade folkpartister – däribland Cecilia Wikström – verkar mentalt befinna sig på en plats där blockpolitiken är färdig att begravas.

Även Dagbladet och Östersunds Tidningar tar upp blockpolitiken i sin ledare.

Tidningen NU berättar om Cecilia Wikströms nya rapport i Europaparlamentet, om hur EU ska locka till sig högutbildade människor från tredje land. Läs artikeln här

Norra Skåne publicerade krönikan ”Kan vi slippa bananretoriken?”  där det bland annat står: Folkpartiet kan ofta vara väl ivriga i sitt prisande av EU. Men parlamentarikern Cecilia Wikström, som skriver i senaste numret av Liberal Debatt, har rätt i att innan vi börjar brösta oss med en hastigt påkommen euroskepticism ska vi fundera en stund på hur det var förr, med enorma kostnader för att studera i andra europeiska länder, timslånga köer till passkontroller och nästan oöverstigliga hinder för svenska företag i Europa.

 Expressen och Aftonbladet har fångat upp att Marine Le Pen blir av med sin immunitet: – Nu är det upp till det franska rättsväsendet att hantera den fortsatta processen, säger EU-parlamentariken Cecilia Wikström (FP) i en kommentar.

På BLTs debattsida tar upp frihandelsavtalet mellan EU och USA som förhandlas fram just nu och där diskussionen handlar om huruvida kultur ska undantas i avtalet:  Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) har sagt att det tyder på dåligt självförtroende att kräva undantag. Möjliga undantag får man förhandla om men dit hör inte kulturell  mångfald. UD har hävdat att medlemsstaterna själva kan bestämma om de vill behålla undantag. Det är svårt att veta hur hållbar en sådan garanti är.

Hudiksvalls Tidning tar upp det Cecilia berättade om på seminariet ”fattigdom föder fascism” i Alemdalen under rubriken sämstEU-parlamentet har tvingats införa en klädkod, berättar parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) . Och det handlar inte om fritidskläder. De fascistiska partierna, läs Jobbik bland annat, har marscherat in i uniform.  Nu förbjudet.

Även Hela Hälsninglandtog upp ämnet i den läsvärda artikeln Fascismen smittar över nationsgränserna

Skånska dagbladet tar upp förslaget Cecilia lanserade i Almedalen, om att inrätta en KöpenhamnskommissionWikström vill se en ”Köpenhamnskommission”, som ska granska hur väl EU:s medlemmar förvaltar de mänskliga rättigheterna och Köpenhamnskriterierna som man måste uppfylla för att få bli medlem.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: