Arkiv

april 4, 2017

Debatt Norrköpings Tidningar: Dags för svenskt ledarskap i EU

Se artikeln här.

ntbild

Parallellt med att EU firar 60 år är unionen indragen i kriser. Sverige behöver ta ledningen för att säkra EU:s framtid, skriver liberalen Cecilia Wikström. Nyligen firade EU att det gått 60 år sedan Romfördraget undertecknades. Winston Churchill, Paul-Henrik Spaak, Jean Monnet och Altiero Spinelli och flera andra av dem som samlades i Rom för 60 år sedan, kunde rimligen inte ana att de stod i färd med att skapa världens mest framgångsrika samarbete för hållbar fred, garanterad frihet och varaktig säkerhet på den kontinent som bara några år tidigare sett slutet av det andra världskriget och Förintelsen.

Parallellt med firandet sker dock en motsatt rörelse, nämligen att första steget mot Brexit tas när Storbritannien nu aktiverar artikel 50 i fördraget, vilket kommer att leda till Storbritanniens utträde ur EU. I samband med detta måste vi säkra unionen och samarbetet också för de kommande 60 åren och bortom det.

Min övertygelse är att vi måste hålla fast vid vår gemensamma historia och att vi tillsammans har att skapa vår gemensamma framtid för Europa. Genom Romfördraget övervann Europa den nationalism som förde länderna in på hatets, våldets och nationalismens väg som ledde oss till länder till civilisationens avgrund.

Jag skulle nu önska att se Sveriges ledarskap i genomförandet av de reformer som EU nu behöver. Det handlar om att stärka den gemensamma säkerheten, dialogen med medborgarna och samhörigheten européer och länder emellan. Därför lägger jag fram fem konkreta förslag till reformer:

1. Ett Europeiskt försvar. Nato är inte längre den enda garanten för säkerhet i Europa. Vi måste nu själva ta ansvar för vår säkerhet, vilket fordrar ett närmare militärt och säkerhetspolitiskt samarbete.

2. Skriv in Europafokus i läroplanen. Svenska elever och vuxna har i dag mycket dåliga kunskaper om hur EU fungerar. Därför behövs en omprioritering i skolans ämnen där EU:s historia blir en central del av So-ämnena. Ingen ska lämna grundskolan utan att kunna väsentliga delar om EU:s tillblivelse och grundare som Jean Monnet och Robert Schuman.

3. Gör Sverige till ett ledande land i EU. För att påverka och styra utvecklingen i EU kan vi inte stå vid sidan av när viktiga beslut ska fattas. I stället måste vi samarbeta med kärnländer som exempelvis Tyskland och Frankrike.

4. Stärk den europeiska samhörigheten. Alltför länge har EU fokuserat på tekniska frågor utan att skapa en demokratisk och levande samhörighet. Vi måste satsa på att stärka samhörigheten i EU genom kultur, europeiska tv-kanaler, radio och film.

5. Mer lagstyre och mindre lagstiftning. EU:s lagstiftning fyller ingen funktion om vi inte följer dessa i hela unionen. EU måste få större befogenheter till sanktioner mot de länder som inte följer gemensamma regler och lagar.

Som svensk och liberal är jag stolt över vad vårt land har åstadkommit i EU sedan 1994, från klimatpolitik till patent, livsmedelsreglering och miljödirektiv. Men vi kan göra ännu mycket mer. Detta kräver ett engagemang från alla svenskar som inte vill se att vårt land isoleras i norra Europa, för litet och för att ensamt för att bidra till lösningar för världens stora utmaningar. EU är här vår chans för att åstadkomma globalt inflytande.

 

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: