Arkiv

november 13, 2017

Debattartikel i Aftonbladet: Gränskontrollerna är rena populismen, S

Debattartikel publicerad i Aftonbladet

DEBATT. I morgon, söndag, går Sveriges undantag från Schengenreglerna ut och de svenska gränskontrollerna mot Danmark ska upphöra, har EU-kommissionen meddelat.

Men regeringen är av en annan åsikt. Gränskontrollerna, som tidigare motiverades av de stora flyktingströmmarna, ska förlängas med anledning av vad man kallar ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. 

Att den socialdemokratiska regeringen med all önskvärd tydlighet fortsätter strida för förlängda gränskontroller illustrerades väldigt klart i samband med den hårt kritiserade annons som publicerades på Facebook för en tid sedan. ”Vi slår vakt om Sveriges säkerhet” löd texten invid bilden av en polis och en passkontrollant på ett tåg.

I en intervju förra månaden med DN motiverade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kontrollerna med att cirka 200 personer vägras inresa till Sverige under en normal vecka. Jag vet inte vilken vecka han refererar till, men i den månatliga rapporteringen som Sverige gör till EU-kommissionen, så framkommer att under augusti månad i år vägrades totalt 330 personer inresa till vårt land. I snitt färre än hundra personer per vecka med andra ord.

Detta ska ses mot att strax över 900 000 kontroller genomfördes under samma månad. Gränskontrollernas proportionalitet relateras alltså till cirka 0,4 promille av alla undersökta som vägrades inträde till Sverige under augusti. Man bör ta sig i akt för att slentrianmässigt misstänkliggöra att likställa de som nekas inresa till Sverige med potentiella terrorister.

Gränskontrollerna infördes i samband med flyktingkrisen hösten 2015. Även om jag redan då ogillade att den fria rörligheten i EU begränsades så drastiskt, så existerade då en situation som gjorde att man kunde förstå den svenska regeringens motivering.

I dag är situationen annorlunda. EU:s yttre gränser har förstärkts avsevärt. Flyktingströmmarna genom Europa har i princip upphört. Men regeringen vill fortfarande förlänga gränskontrollerna, och för detta måste man uppge nya skäl. Detta nya skäl rubricerad som ”säkerhetsläget i EU och hotet mot rikets säkerhet”.

Exakt vilken analys som föranlett denna syn på säkerhetsläget vet ingen. Eller på vilken grund regeringens vilja att fortsätta avvika från den fria rörligheten anses proportionerlig. Det vet inte heller EU-kommissionen, som har bett regeringen utveckla sina grunder till förlängda gränskontroller, då de som skickades in anses otillräckliga. Vi får vad regeringens svar blir.

Faktum är att regeringen lär fortsätta att upprätthålla gränskontrollerna, med eller utan EU-kommissionens godkännande. Regeringen tar därmed ännu ett steg mot att sätta EU i andra rummet.

När den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen nu så tydligt markerar att man ämnar fortsätta med gränskontrollerna oavsett behovet av dessa, så visar man återigen sin egendomliga inställning till EU.

Det är anmärkningsvärt, och kommer kosta politisk legitimitet när Sverige framför kritik mot bland annat Ungern och Polen för att de exempelvis vägrar ta emot flyktingar. Och det måste Sverige göra, om EU ska få till stånd ett gemensamt europeiskt asylsystem – något regeringen säger sig vara för. 

Den svenska regeringen har gjort klart att man avser att förlänga gränskontrollerna, och Socialdemokraterna verkar i och med sin annons vilja göra dem till en valfråga. Det är symbolpolitik för den som vill uttrycka sig milt, populism för den som vill tala klarspråk.

Det är dags för Morgan Johansson att förklara sig. Anser han att säkerhetsläget är så kritiskt att det motiverar fortsatta gränskontroller eller är det plakatpolitik inför kommande valrörelse?

Cecilia Wikström, europaparlamentariker (L)

 

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: