Arkiv

september 8, 2016

Debattartikel i Aftonbladet: Vi lämnar över vårt ansvar till diktatorn

CaptureDebattartikel i Aftonbladet (se även pdf).

Turkiet säger sig vara redo av bryta det informella migrationsavtalet med EU i oktober, om att stoppa flyktingar från att ta sig över till Europa, om EU inte innan dess går med på att ge turkiska medborgare visafrihet inom de 26 europeiska länder som ingår i Schengen.

Sedan EU-Turkiet avtalet slöts i mars i år har 275 000 människor tagit sig över till EU med båt, betydligt färre än förra årets miljonsiffror och de flesta kommer nu med båt från Libyen i stället för Turkiet. Skiftet har dock krävt fler människoliv, framför allt eftersom avståndet mellan Libyens kust och Italien är betydligt längre än mellan Turkiet och de grekiska öarna. För oavsett vilken hamn människorna börjar den livsfarliga resan från så sker flyktingen fortfarande via skrupelfria människosmugglares ofta sjöodugliga båtar med resultatet att Medelhavet blivit ett dödens hav.

Ett brutet avtal med Turkiet skulle kunna innebära början på en migrationsvåg till Europa i samma omfattning som förra årets 1,5 miljoner flyktingar, om inte mer, och detta skulle naturligtvis innebära en stor påfrestning på dagens europeiska asylsystem. Men våra europeiska värderingar och internationella åtaganden, respekten av mänskliga rättigheter, solidaritet och humanitet får aldrig simplifieras till att definiera människoliv i siffror och statistik.

Jag har sedan EU-Turkiet-avtalets början varit en av dess främsta motståndare och efter det misslyckade statskuppförsöket i Turkiet den 15 juli har det blivit ännu mer uppenbart att avtalet aldrig borde ha slutits. För Turkiet är inget säkert, demokratiskt land utan en renodlad militärstat som styrs av en diktator som förtrycker oliktänkande och minoriteter. Över 15 000 domare, journalister, soldater och aktivister har häktats efter kuppförsöket och för 8 113 av dem väntar rättegång. Samtidigt har minst 60 000 tjänstemän, lärare, polismän och journalister och soldater sparkats från olika statliga institutioner. President Erdogans hot om att återinföra dödsstraff i landet går tvärt emot EU:s värderingar och fördrag som vi aldrig får kompromissa med. Lika oacceptabelt måste det vara för EU att Turkiet med våld utvisat syriska flyktingar tillbaka till det brinnande syriska inbördeskriget och att flyktingar till och med skjutits ihjäl av turkiska soldater när de försökt ta sig över gränsen.

Under dessa förutsättningar måste det vara uteslutet att ge Turkiet en gräddfil till EU för att rädda den överenskommelse om att deportera flyktingar till Turkiet som EU:s regeringar, lagvidrigt, ingått med Turkiet.

I stället för att betala tre miljarder euro till Turkiet som en del i outsourcandet av flyktingansvaret, bör EU skjuta till pengarna till vårt eget flyktingmottagande och förstärka våra europeiska mottagningscentrum, så kallade hotspots, varifrån asylsökande kan fördelas rättvist mellan de 28 medlemsländerna.

Dessutom måste EU skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar som vill söka asyl i EU. Detta kan exempelvis göras genom att ta emot fler kvotflyktingar eller genom att utfärda humanitära visum på EU-ambassader och konsulat.

Det är hög tid att EU slutar låta sig utpressas av Erdogan och i stället tar över kommandot. Erdogans politik stod redan från början långt från EU:s grundläggande värderingar och sprickan har blivit djupare efter statskuppsförsöket. Det är dags att frysa migrationsavtalet med Turkiet tills dess att deras auktoritära regim hittar tillbaka till demokratins väg och vandrat hela vägen fram. Det är dags att vi slutar kompensera vårt trasiga europeiska asylsystem genom att outsourca vårt europeiska ansvaret till Turkiet och i stället bygger upp en europeisk strategi, som bygger på solidaritet, värdighet och medmänsklighet.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: