Arkiv

maj 6, 2014

Debattartikel i DI: Så kan EU avväpna Ryssland

image (4)Debattartikel publicerad i Dagens Industri i dag.

Den 25:e maj är det val till Europaparlamentet. Då ska även en ny ordförande för EU-kommissionen utses. Det är dags att Europa tar kontrollen över sitt eget öde igen, skriver Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) och Guy Verhofstadt, den liberala ordförandekandidaten till EU-kommissionen.

De fantastiska popsångerna är ofta det som 1980-talet är ihågkommet för. Men det var även en period då den europeiska ekonomin var på nedgång och EU-skepsismen var på uppgång. Men i tonerna till Rick Astleys sång ”Never gonna give you up” presenterade den dåvarande EU-kommissionsordföranden Jacques Delors en ny våg av europeisk integration för att stärka Europas konkurrenskraft. Det resulterade i skapandet av världens största inre marknad med flera världsledande europeiska företag.

EU:s inre marknad är nyckeln till ett konkurrenskraftigt Europa. Europa kan bara gå stärkt ur den ekonomiska krisen genom mer samarbete och genom att utnyttja de unika möjligheter som vår union erbjuder. Därför måste vi få bort de problem och hinder som i dag håller tillbaka dynamiska och nyskapande företagare och hindrar medborgare från att växa.

”Vi bör skapa en gemensam europeisk energimarknad som länkar ihop elnäten så att tillgång och efterfrågan på elkraft enklare kan tillgodoses.”

En betydande konkurrensnackdel för Europa är de höga energipriserna. I Europa betalar vi tre gånger så mycket för vår energi som i USA, vilket naturligtvis slår hårt inte bara mot våra hushåll, utan även mot industrin.

Den pågående Ukrainakrisen blottlägger dessutom hur beroende EU är av att Ryssland förser oss med gas. Totalt står Ryssland i dag för drygt 30 procent av EU:s energiförsörjning. Stänger Rysslands president Vladimir Putin av kranarna kommer delar av Europa bokstavligt talat att hamna i kylan. Skrämmande uppgifter från EU-kommissionen visar att om ingenting görs nu kommer EU:s beroende av importerad olja och gas att uppgå till 80 procent 2035.

Det är dags att Europa tar kontrollen över sitt eget öde igen.

Den kommande mandatperioden för EU-kommissionen och Europaparlamentet bör användas för att införa en tillväxtplan, baserad på fyra pelare, för att få vår ekonomi på fötter igen.

  • Vi bör skynda på förhandlingarna för att få bankunionen på plats. Vi behöver få på plats ett system för att hantera krisande banker med deras egna medel för att aldrig riskera skattebetalarnas pengar.
  • Vi bör skapa en gemensam europeisk energimarknad som länkar ihop elnäten så att tillgång och efterfrågan på elkraft enklare kan tillgodoses och befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. EU bör också bygga ihop de europeiska näten med länder som gränsar till unionen, så som Ukraina, för att skydda dem från påtryckningar från den ryska regimen.Genom att ha en gemensam välutbyggd energimarknad kan vi avväpna Ryssland, som just nu använder energipolitiken som ett vapen riktat mot europeiska länders ekonomi, säkerhet och välstånd.
  • Europa bör sätta upp en ambitiös agenda för innovation och forskning där de europeiska företagen samarbetar med våra ledande universitet och forskningscentrum inom unionen för att stärka innovationskraften ytterligare. Dessutom bör den europeiska investeringsbanken erbjuda attraktiva lån för att finansiera verksamheten.
  • EU bör satsa på fler nya frihandelsavtal så att EU:s företag får de allra bästa förutsättningarna att växa och skapa jobb – och i förlängningen ger skatteintäkter som tryggar vår välfärd och stärker framtidstron hos oss medborgare. Därför är det viktigt att EU etablerar handels- och investeringsavtal med viktiga handelspartner som USA, Japan och Kanada, och med utvecklingsländer.

Vi är en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi utgör 7 procent av världens befolkning, men står för mer än 20 procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens starkaste handelsområde.

Vi har alla möjligheter att fortsätta bygga ett starkt välfärdssamhälle som kombinerar tillväxt, utveckling, utbildning, forskning och entreprenörskap.

Rick Ashleys andra hit var ”Whenever you need somebody”. Låt denna sång leda vår nästa ordförande i EU-kommissionen. Europa behöver en kommissionsordförande som visar ledarskap, ambitioner och handlingskraft.

Guy Verhofstadt, liberal kandidat till EU-kommissionens ordförande och tidigare statsminister i Belgien.
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: