Arkiv

juli 8, 2016

Debattartikel i Expressen: Nationell vetorätt är inte lösningen

CaptureKristdemokraterna ansluter sig till de populister och EU-skeptiker som vill göra samarbetet så krångligt att det omöjligt kan fungera, skriver europaparlamentarikern Cecilia Wikström (L).

REPLIK i Expressen.

Ebba Bush Thor och Lars Adaktusson tycks anse att svaret på de utmaningar som Europa står inför är att införa så kallade röda kort, alltså vetorätt, för nationella parlament att använda mot europeisk lagstiftning.

Denna populism må tilltala en och annan EU-skeptiker, men det är viktigt att politiker och partier som säger sig värna det europeiska samarbetet distanserar sig från dessa förslag, som allvarligt riskerar att försvåra, och till och med förhindra, EU:s framtida utveckling.

Kristdemokraterna säger sig vara angelägna om frihandelsavtalet med USA, de vill reformera migrationspolitiken och förbättra villkoren för företag på den inre marknaden. Allt detta är naturligtvis utmärkt – men hur ska detta kunna förverkligas om nationella parlament använder sig av sin vetorätt mot lagförslag på dessa politikområden?

FN:s säkerhetsråd har under årtionden varit helt paralyserat av de ständiga medlemmarnas vetorätt. Även om röda kort inte innebär att varje enskilt EU-land ges vetorätt över varje fråga, så ökar det markant risken att angelägna förslag torpederas innan medlemsländerna ens har försökt förhandla i ministerrådet för att försöka nå rimliga kompromisser.

LÄS MER: Vi behöver inte mer makt i Bryssel 

Nationella parlament har en viktig roll i EU-arbetet, men det måste vara att se till att den egna regeringen har att folkligt mandat för sitt arbete i EU:s ministerråd.

Detta arbete kan inte heller bara handla om att nationella parlament ska klaga när EU gör för mycket. Nationella parlament borde även vara aktiva och pådrivande för att EU ska göra det som krävs för att möta de utmaningar vi står inför. Här finns betydande utrymme för förbättring.

När brittiska parlamentet och regeringen nyligen genomförde en noggrann granskning av vilka befogenheter som borde ligga på EU nivå och vilka som eventuellt borde föras tillbaka konstaterades att balansen mellan den nationella nivån och EU-nivån med ett antal mindre undantag var ganska rimlig. Det är också ganska talande att Kristdemokraterna inte exemplifierar med ett enda konkret område som de anser att EU inte längre borde ansvara för.

LÄS MER: Sverige måste ha möjlighet att lämna EU 

Vi liberaler menar att EU behöver fördjupa samarbetet på ett antal områden. Vi behöver en europeisk asyl- och migrationspolitik, vi behöver ett europeiskt FBI för att tackla grov gränsöverskridande brottslighet, vi behöver en gemensam koldioxidskatt för miljöns och klimatets skull och vi behöver ett EU som talar med en röst i utrikespolitiken så att vi exempelvis mer effektivt kan hjälpa de kristna som i dag förföljs och mördas i Mellanöstern. Inget av detta kommer att underlättas genom att göra det svårare att fatta stora och svåra beslut i EU, vilket är vad kristdemokraterna föreslår.

EU behöver bli mindre upptaget med att hantera detaljfrågor och få möjlighet att på allvar ta sig an de stora utmaningarna och leverera förslag på vår tids stora utmaningar som vi har gett exempel på.

 Medborgarna har rätt att förvänta sig det. Därför finner vi det anmärkningsvärt att Kristdemokraterna ansluter till de populister och EU-skeptiker som vill göra samarbetet så krångligt att det omöjligt kan fungera.

 

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: