Arkiv

april 17, 2017

Debattartikel i GP: Dags för EU att straffa Ungern

Debattartikel i GP (pdf)

Det är obegripligt att Orbáns parti Fidesz ännu inte uteslutits ur Europaparlamentets konservativa grupp, där svenska moderater och den svenska kristdemokratiska ledamoten ingår, skriver Cecilia Wikström (L).

Ungerns premiärminister Viktor Orbáns regering fortsätter oförtrutet att göra sitt yttersta för att markera slutet för de grundläggande värderingar som präglat liberala västliga demokratier. Efter att ha infört ett statligt kontrollerat censurorgan, under alibit ”medieråd”, politiserat rättsapparaten har man nu givit sig på den akademiska friheten genom att införa lagstiftning som leder till att det Centraleuropeiska universitetet måste stängas ner.

Nu måste EU arbeta gemensamt och beslutsamt mot Ungern. Det är nu hög tid att trigga artikel sju i EU-fördraget, som kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i medlemsrådet. Det är obegripligt att Orbáns parti Fidesz ännu inte uteslutits ur Europaparlamentets konservativa grupp, där svenska moderater och den svenska kristdemokratiska ledamoten ingår.

Orbán personifierar den politiska värdeförskjutning som flera länder i Östeuropa har dragits med under senare år. När han kom till makten i Ungern under sent 90-tal var hans plattform konservativ, men pro-europeisk.

Sedan dess har mycket förändrats. Men med EU-medlemskapets rättigheter och fördelar kommer en rad förpliktelser; efterföljs inte dessa, så måste det leda till kraftfulla reaktioner och få bestående konsekvenser.

Orbán har sagt sig stå i färd med att utarbeta en instruktionsmanual för att framkalla en illiberal våg. Han vill se en ny snöbollseffekt som han förställer sig ska rensa bort de demokratiska institutioner som 90-talets förkämpar under stor möda lyckades etablera.

Visa vad de politiska gränserna gårMen den populistiska vågen i Västeuropa kan ha inlett en reträtt. EU:s medborgare har sett konsekvenserna av Donald Trumps styre i USA och den osäkerhet som Brexit skapat. Vi som företräder och förespråkar öppenhet ser en liberal motreaktion. I EU:s närområde kan samtidigt andra auktoritära populister, inte minst Vladimir Putin i Ryssland, notera EU:s brist på reaktioner mot det som sker i Ungern.

Nu måste alla EU:s politiker visa var de politiska gränserna går. Till skillnad från Sovjet gör EU inte det med pansarvagnar och invasioner, utan med juridiska verktyg. Därför måste artikel sju i EU-fördraget nu aktiveras.

Politiska omvälvningar kan gå snabbt i unga demokratier och vi kan därför inte tveka längre. Det är dags att slå vakt om våra europeiska demokratiska institutioner och visa att våra frihetliga värderingar är orubbligt förenade med den europeiska identiteten.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: