Arkiv

juli 19, 2018

Debattartikel i Aftonbladet: Nej, EU-medborgarskap ska inte vara till salu

Debattartikel i Aftonbladet (de även pdf).

Under senare tid har det framkommit att det är mycket enkelt för rika människor utanför EU att köpa ett EU-medborgarskap. Elva medlemsländer i EU: Grekland, Lettland, Cypern, Litauen, Belgien, Spanien, Storbritannien, Österrike och Malta, driver särskilda program för dessa så kallade ”gyllene viseringar”.

I praktiken innebär det att rika människor från ett tredje land, genom att köpa ett hus eller investera i ett europeiskt bolag, köper sig och sina familjer EU-medborgarskap till ett minimipris om 250 000 euro. Investerarna kommer vanligtvis från länder som Ryssland, Kina, Ukraina, Libanon, Turkiet och Syrien.

Denna lukrativa multimiljonsindustri drar förvisso in pengar till det berörda medlemslandets statskassa, men jag konstaterar att dessa program i längden är både ohållbara och oetiska.

EU arbetar aktivt för att bekämpa korruption, missbruk och penningtvätt. Därför är det dubbelmoral och hyckleri att tillåta försäljningen av gyllene visum att fortgå. Att på detta sätt sälja EU-medborgarskap innebär inte bara att folk med mycket pengar har möjlighet att utnyttja alla fördelar som EU-medlemskapet ger oss medborgare, såsom fri rörlighet inom unionen och tillgång till den inre marknaden, utan det bidrar även till att många av dessa rika människor från länder utanför EU ges möjligheter att slippa undan sanktioner och skatter som de annars hade drabbats av.

Många av de inblandade medlemsländerna struntar också i att utföra ordentliga bakgrundskontroller på dessa blivande medborgare.

Det är tragikomiskt att se hur länder som Österrike och Malta är fullt upptagna med att å ena sidan bygger murar, skärper sina nationella gränskontroller och samtidigt rullar ut röda mattan för människor som i många fall är lika rika som korrupta.

Transparency International i Ryssland har påvisat hur ryska affärsmän 2016 köpte sig maltesiska pass samtidigt som de misstänktes för korruption. Det brutala mordet i fjol på den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia, som granskade korruption relaterat till landets gyllene viseringsprogram, talar också sitt tydliga språk. Hennes öde måste redas ut och förövarna lagföras.

Förutom korruptionsaspekten så är de rent moraliska orättvisorna med de gyllene viseringarna uppenbara. Fattiga människor riskerar sina liv på farliga resor över Medelhavet i hopp om att finna en ny livschans i Europa samtidigt som rika, inte så sällan korrupta och kriminella, köper sig den frihet och de förmåner som ett EU-pass ger.

För oss liberaler står det klart att förutsättningen att få stanna i EU bör vara baserad på en persons individuella behov och meriter, inte på hur mycket pengar han eller hon har. Rikedom får aldrig innebära en fribiljett förbi migrationsverkens köer.

Det är dags att sätta stopp för utförsäljningen av EU-medlemskap. I stället för riskera att attrahera fel sorters människor bör vi förbättra möjligheterna för ambitiösa och driftiga människor att på ett lagligt och säkert sätt kunna komma till EU för att tillsammans med oss verka för välfärd, utveckling och framgång i vår union.

Frågan om gyllene viseringar handlar både om vår europeiska säkerhet och om rättsstatens principer. Jag kräver därför att dessa nationella program bör granskas. Vi måste se till att öka transparensen och harmonisera reglerna i hela EU och ge alla människor samma förutsättningar att komma hit.

Allvaret i detta kräver att vi fortsätter att försvara EU:s grundläggande värderingar. För att säkerställa säkerheten i EU kräver jag att EU-kommissionen genast utreder hur dessa program används och därefter presenterar relevanta åtgärder.

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: