Arkiv

juli 24, 2018

Debattartikel i bla Gotlands Allehanda m Malm (L): Utvecklingsmöjligheter för inre marknaden

Debattartikel publicerad i bla Länstidningen Östersund, Gotlands Allehanda och Piteå-Tidningen.

I år firar EUs inre marknad sitt 25-årsjubileum. Tillsammans med Schengenavtalets slopande av gränserna inom EU utgör den inre marknaden en av de största politiska landvinningarna på vår kontinent i modern tid.

Mellan 1994 och 2015 nästan fyrdubblades handeln med varor inom EU från 800 miljarder euro till över 3000 miljarder. Genom ökad handel har den inre marknaden bidragit till framväxten av miljontals nya arbetstillfällen runt om i Europa samtidigt som vi konsumenter genom en ökad konkurrens har fått tillgång till bättre varor till bättre pris.

Möjlighet för företag att nå ut till marknader i resten av EU

Den inre marknaden handlar om mycket mer än att varor och tjänster kan cirkulera fritt i unionen utan att beläggas med tullar. Genom standardiseringar och regelförenklingar blir det enklare för företag att nå ut till marknader i resten av Europa istället för att begränsas till nationella marknader.

Även om vi behöver bli bättre på att förenkla EU-regler så är det trots allt mycket enklare för de flesta företag att ha en gemensam regelbok för alla EU-länder istället för att behöva hålla koll på 28 skiftande nationella regelverk.

Skapandet av ett system för europeiska varumärken har blivit en stor framgång med nästan 150 000 nya varumärken som registreras varje år där företag erbjuds enkelt skydd i samtliga medlemsländer istället för att behöva registrera sina varumärken i varje land för sig. Samtidigt har skapandet av ett enhetligt EU-patent bidragit till att skapa bättre förutsättningar för innovation.
När vi kan ställa tuffa krav på exempelvis säkerhet och miljö så kan konsumenter känna en trygghet i att de varor som säljs på den inre marknaden håller en hög kvalitet.

Men vi kan inte luta oss tillbaka i tron om att alla utmaningar på den inre marknaden ligger bakom oss. Det finns tvärt om stora möjligheter att utveckla samarbetet även under de kommande 25 åren.

Inom tjänstehandeln inom EU så har vi också sett betydande tillväxt sedan den inre marknaden kom till även om takten varit betydligt mer blygsam. Här finns stora möjligheter till ytterligare landvinningar under kommande år.

Inte minst för den digitala tjänstehandeln pågår ett omfattande arbete med att förbättra och förenkla reglerna så att digitala tjänster ska kunna erbjudas över nationsgränserna i Europa. Här behöver vi ta krafttag för att verkligen åstadkomma förändring på riktigt och se till att nationella särintressen som värnar sina egna revir istället för medborgarnas och konsumenternas intressen inte tillåts blockera processen.

För ett harmoniserande av konsumenträttsregler

Även på konsumenträttens område finns stora möjligheter till förenklingar och förbättringar. Harmoniserade konsumenträttsregler på en hög nivå, särskilt vad gäller distanshandeln skulle underlätta för både försäljare och konsumenter.

I en tid där Donald Trump hotar hela det internationella frihandelssystemet och Storbritannien förbereder sig på att lämna EUs inre marknad är det viktigare än någonsin att vi går vidare och fördjupar och förmerar samarbetet mellan våra medlemsländer. För i den globala tid vi liver i är ensam inte stark, ensam är faktiskt bara ensam.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Fredrik Malm (L) riksdagsledamot

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: