Arkiv

december 17, 2012

Debattartikel i Borås Tidning: Gemensamt asylsystem nära

porträttbild2Solidaritet med människor som har rätt till internationellt skydd är en del av den svenska själen som jag är stolt över och som kan vara ett föredöme för många av Europas länder när det gemensamma asylpaketet ska implementeras – publicerat i Borås Tidning  den 17/12-2012.

Nu finns det goda utsikter att den sedan länge närda drömmen om ett gemensamt europeiskt asylsystem kan bli verklighet. Det syftar till ett gemensamt europeiskt ansvarstagande för de människor som av olika skäl tvingas fly sina hemländer.

Solidaritet med människor som har rätt till internationellt skydd är en del av den svenska själen som jag är stolt över och som kan tjäna som ett föredöme för många av Europas länder under vår väg framåt när detta gemensamma asylpaket ska implementeras. Ledstjärnan är att bygga upp ett humant flyktingmottagande där människors grundläggande rättigheter respekteras och varje individ bedöms individuellt, men där bemötandet, mottagandet och prövningen av asylrätten görs på likvärdigt sätt i alla EU:s medlemsländer.

Sedan upproret mot Syriens president Bashar al-Assad startade i mars förra året uppges över 24 800 människor ha dödats i ett inbördeskrig som hittills tvingat över 350 000 syrier på flykt. Det är ohyggliga siffror i en ohygglig verklighet. Sverige är tillsammans med Tyskland det land som tagit emot flest syrier av alla EU:s medlemsländer. Men de cirka 7 000 som hittills lyckats ta sig hit utgör endast en bråkdel av de upp emot 200 000 syrier som trängs i flyktinglägren i grannlandet Jordanien.

I flyktinglägret Zaatari i Jordanien, på gränsen mot Syrien, lever mer än 35 000 flyktingar instängda. De flesta har lämnat sina hem hals över huvud och äger bara kläderna de har på sig. Många av dem är barn som barfota och i tunna kläder väntar på att kriget ska ta slut så att de kan återvända hem. Snart slår vintern till. Då väntas temperaturen sjunka under nollstrecket och det finns risk för översvämningar. De hjälporganisationer som finns på plats jobbar nu intensivt med att få fram resurser så att människor ska klara vintern.

Syriens grannländer Jordanien, Libanon, Turkiet och Irak har välkomnat hundratusentals flyktingar. EU:s medlemsländer har gemensamt hittills bistått med över 200 miljoner euro, pengar som främst gått till humanitär hjälp i flyktingläger i närområdet. Det gör EU till den klart största biståndsgivaren i världen. På så sätt täcks behovet av det allra nödvändigaste, som mat, dricksvatten och kläder. EU gör skillnad. Men det räcker inte. Fortfarande saknar många människor tillgång till ett liv i värdighet.

Just nu pågår slutarbetet med EU:s nya asylpaket, där jag ansvarat för arbetet med den nya Dublinförordningen och just nu arbetar med Procedurdirektivet. Den flyktingvåg från Syrien som man befarade har uteblivit, eftersom de allra flesta ju sökt och fått skydd i angränsande länder. Trots det är flera av EU:s medlemsländer, bland andra Cypern och Grekland, oroliga och bereder sig för det fall att en våg av Syrienflyktingar söker sig hit.

EU:s historiska fredsinsats under mer än sex decennier uppmärksammas värden över när EU tog emot fredspriset till Alfred Nobels minne. Nu är det dags att EU visar att vi också idag har kraft att agera för att ta emot de människor från Syrien som behöver skydd. Vi har 19 gånger skärpt sanktionerna mot den syriska regeringen med frysta tillgångar, handels- och reseförbud, vi bidrar i närområdet med humanitära insatser och vi har hitintills tagit emot knappt en procent av de människor som tvingats på flykt. Till skillnad från ett handlingsförlamat FN, som blockerats av veto i säkerhetsrådet, så gör EU en hel del, men borde kunna göra ännu mycket mer.

EU är nu i slutfasen av att bygga upp ett asylsystem där vi tar ett solidariskt ansvar för asylsökande. Yttre gränskontroller är viktiga för EU, men förtroendet för vårt asylsystem stärks inte genom att skapa gränser mellan medlemsländerna eller genom att bygga en mur mot omvärlden. Istället krävs ökad solidaritet, både gentemot de människor som flyr och mellan medlemsländerna i EU. Det är solidariskt att på ett korrekt sätt verkställa och följa de gemensamma regelverken som vi nu ställt upp, men solidariteten kräver också att vi hjälper varandra när ett eller flera av våra medlemsländer har svårigheter att klara av en ökad våg av asylsökande.

Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar att verka för frihet och säkerhet samt säkra människors grundläggande mänskliga rättigheter på global nivå. Ytterst handlar det om allas vårt medmänskliga ansvar. Det finns ingen tid att förlora när det gäller den katastrof som råder i Syrien och som tvingat hundratusentals syrier på flykt.

Cecilia Wikström (FP)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: