Arkiv

oktober 15, 2018

Debattartikel i Borås Tidning: Myten blir sanning i ”alternativa medier”

Debattartikel i Borås Tidning, se även pdf

En välfungerande demokrati förutsätter välinformerade medborgare. Alternativa fakta om detta är ”fake news”.

I och med internet och utvecklingen av sociala medier har möjligheterna att sprida information ökat dramatiskt. Detta har lett till att det blivit väldigt enkelt att sprida inte bara korrekt information, utan också falska, sensationella påståenden som snabbt kan delas på olika plattformar för sociala medier och inom loppet av några sekunder nå tusentals människor. En välfungerande demokrati förutsätter välinformerade medborgare. I vår demokrati, där folket väljer sina representanter baserat på politiska preferenser, är det därför absolut nödvändigt för medborgarna att kunna fakta- och källgranska för att få tillgång till korrekt information för att kunna göra välgrundade val och bygga tillit till sina folkvalda.

Last Night in Sweden

I Sverige blev problemet med falska nyheter uppenbart för oss alla när USA:s president Donald Trump våren 2017, i sitt försvar av beslutet att stänga USA:s gränser mot vissa muslimska länder, utbrast: ”You look at what’s happened last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden!” Strax skulle det visa sig att det just den kvällen faktiskt inte hade hänt något särskilt i Sverige, utan att Trump refererade till ett hårt vinklat nyhetsinslag om Sveriges flyktingmottagande som tv-kanalen Fox News hade sänt kvällen innan. Ett reportage som gjorde helt grundlösa kopplingar mellan flyktingar och grov kriminalitet.

I det här fallet levererade Sveriges civilsamhälle ett snabbt och starkt svar till Trump. Projektet Last night in Sweden drog igång. Några av Sveriges duktigaste fotografer begav sig ut i samhället för att dokumentera vad som faktiskt händer i Sverige under helt vanliga vardagskvällar. Det är nya och gamla svenskar som äter middag, arbetar, föder barn, tittar på fotboll, fikar och så vidare. Bilderna blev till en bok som senare överlämnades till Trump och USA:s kongressledamöter. Jag stod också värd för utställningen av projektet i Europaparlamentet hösten därpå.

Falska nyheter normaliseras steg för steg

Spridningen av falska nyheter kommer både utifrån och inifrån vårt land. Tyvärr har vi en del svenska politiker som friskt delar information från kända falska nyhetskällor likt Nya Tider eller Fria Tider. Denna information förs sedan vidare i till exempel intervjuer med trovärdiga medier.

Myten blir sanning när den upprepas och återges tillräckligt många gånger, och information som i grunden inte är sanningsenlig genomgår en slags ”normaliseringsprocess” för att steg för steg legitimeras.

Så har skett med exempelvis diskussionerna kring Sveriges höga våldtäktsstatistik. I realitet innebär detta inte nödvändigtvis att Sverige har fler våldtäktsfall. För att förstå statistik måste man vara medveten om statistikens olika nyanser, dess kontext och särart, så som Sveriges, jämfört med andra länders, breda definition av vad som betecknas som våldtäkt. Dessa viktiga nyanser framhålls sällan av falska nyhetskällor och därmed får läsarna en skev bild av hur verkligheten ser ut.

Europaparlamentsvalet hotas

I maj är det återigen val till Europaparlamentet. Förutom hotet från troll på internet, twitter-botar och hårt vinklad media, så har för bara ett par veckor sedan den ökände spridaren av falska nyheter Steve Bannon, före detta ledare för extremhöger tidningen Breitbart News och tidigare chefsstrateg för Trump, rest över Atlanten för att sätta upp ett väl bemannat kontor i Bryssel, varifrån man kommer att målmedvetet stötta andra högernationalister som Ungerns Viktor Orban, Frankrikes Marine Le Pen och Italiens Matteo Salvini under valrörelsen. Dessa politikers gemensamma mål är att destabilisera EU.

Bekämpningen av falska nyheter är svårt, men inte omöjligt. Det är dags för politisk handling.

Vi liberaler kapitulerar inte inför dessa svårigheter, utan står redo att ta de steg som krävs för att säkra de reella och aktuella hot mot vårt öppna samhälle vår mångfald och vår demokrati som falska nyheter och alternativa fakta utgör.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: