Arkiv

mars 30, 2015

Debattartikel i Expressen: En energiunion i EU är nödvändig

Debattartikel publicerad i Expressen (för pdf klicka här):

EU skulle bli starkare på den globala marknaden om vår inre marknad omfattade även energisektorn. Då skulle vi bättre stå emot externa politiska påtryckningar, och gardera oss bättre för naturkatastrofer och andra oförutsägbara händelser.Expressen

I en tid när EU:s medlemsländer står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar kan det tyckas att ett nytt gemensamt EU-projekt inte är särskilt väl genomtänkt. Men jag är övertygad om att EU-kommissionens förslag om att skapa en energiunion är en utomordentligt viktig, brådskande och en helt nödvändig reform som EU måste genomföra för att kunna fortsätta att hävda sig i den globala konkurrensen.

Att skapa en gemensam europeisk energimarknad betyder mycket mer än ett försök att visa musklerna mot Ryssland och bryta beroendet av rysk gas. En undersökning visar att EU:s energikostnader är upp till tjugo procent högre än i USA, vilket naturligtvis underminerar våra företags konkurrenskraft. Dessutom måste vi bli bättre på att använda långsiktigt hållbara gröna alternativ till den smutsiga energi som kol och gas ger.

I dag är EU:s energiförsörjningskällor ojämnt utspridda på vår kontinent. Olje- och gaskällor finns framför allt vid Nordsjön och är exklusivt tillgängliga för Storbritannien och Norge. Kolfälten är lite mer utspridda över Tyskland och Östeuropa men kvaliteten varierar avsevärt I våra nordiska länder produceras ren och billig el genom vattenkraft. Andra länder som producerar förnybar energi är Tyskland med sina solcellspaneler och Spanien har en förhållandevis stor vindkraft, medan Frankrike får över 70 procent av sin el från kärnkraft.

Men 30 procent av EU:s energi importeras från Ryssland. Detta har gjort att Putin har använt gasexporten till Europa som ett skarpt vapen i sina försök att splittra Europa och hota våra europeiska länders ekonomi, säkerhet och välstånd. Dessvärre har nyligen ett kontrakt upprättats mellan Ungern och Ryssland, som går ut på att Putin köpt sig ingång i EU genom att binda till sig ett medlemsland. Ungerns premiärminister Viktor Orbán kunde inte stå emot löftet om billiga gaspriser och investeringshjälp för utbyggandet av landets kärnkraftverk. Ur ett säkerhetspolitiskt och utrikespolitiskt perspektiv behöver EU gå motsatt väg, nämligen frigöra sig från extern energi.

Det råder ingen tvekan om att EU kan bli starkare på den globala marknaden om våra energikablar skulle kopplas ihop och vår inre marknad även skulle komma att omfatta energisektorn. Tillsammans skulle vi inte bara klara av att stå emot externa politiska påtryckningar, utan också gardera oss bättre för leveranser av energi också vid naturkatastrofer och andra oförutsägbara händelser.

Det står klart att EU måste genomgå omfattande industriella, ekonomiska och samhälleliga förändringar för att nå ökad framgång efter den tid av ekonomisk kris som förlamat den ekonomiska utvecklingen under de senare åren. För en hållbar och framgångsrik framtid för EU handlar inte bara om att skapa en stark inre marknad för energi där koldioxidutsläpp och andra miljöfarliga ämnen släpps ut och fossila bränslen används. Investeringarna i infrastruktur som krävs för projektet måste gå hand i hand med energibesparingar och uppsatta miljö- och klimatmål. Och det är här som den största utmaningen ligger. EU måste utveckla sitt teknologiska och innovativa ledarskap inom solenergi, vindturbiner, biomassa och energilagring och låta energisektorn genomgå samma innovationsrevolution som telekomindustrin genomgått under senare tid.

Det råder ingen tvekan om att EU:s 28 medlemsländer har allt att vinna på att integrera sina energimarknader i stället för att fortsätta att vara isolerade energiöar med olika system inom samma union. För Sveriges del skulle det innebära möjligheter att bli en stor exportör av koldioxidsnål el till resten av Europa, i stället för att som i dag hämmas av att enskilda länders elnätverk inte är byggda för att klara av långa och stora kraftöverföringar mellan länder.

Skapas en kraftfull energiunion så kommer våra hushåll och företagare att kunna åtnjuta billigare energi och EU:s länder större energieffektivitet, längre skadliga koldioxidutsläpp och betydligt stabilare elleveranser än i dag. Varje medlemsland ska naturligtvis liksom i dag själv välja hur ens energimix ska se ut i framtiden. Men genom att få tillgång till de bästa energiresurserna som vår kontinent kan erbjuda har EU:s 28 medlemsländer alla möjligheter att bli starkare, självständigare och mer konkurrenskraftiga på den globala markanden än någonsin.

Idén om en gemensam europeisk energimarknad är inte ny, tanken har funnits hos politiker i EU:s högkvarter i flera år. Nu är det dags att gå från ord till handling och införa en gemensam långsiktigt hållbar energipolitik.

 

Cecilia Wikström (FP),

europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: