Arkiv

januari 7, 2019

Debattartikel i Expressen: Rumänien blir ordförande – vad händer nu med EU?

Debattartikel i Expressen, se även pdf.

Efter årsskiftet tar Rumänien över det roterande ordförandeskapet i Ministerrådet, något som väcker oro. Inte bara för att Rumänien, som gick med i EU först 2007, är noviser i att hålla i ordförandeskapsklubban, utan också för att de fortfarande verkar helt oförberedda inför uppdraget. Regeringsturbulensen de senaste veckorna har lett till byte EU-minister tre gånger, samtidigt som landet har tagit flera kliv bakåt i sin utveckling mot ett korruptionsfritt och rättssäkert land. Situationen är så graverande att Rumäniens president offentligt har erkänt att landet inte är redo att ta emot ordförandeskapet, vilket gjorde att Finland erbjöd sig att byta plats med Rumänien.

Oroväckande reformer i Rumänien

Finlands erbjudande avslogs, men faktum återstår. Den senaste tiden har den rumänska regeringen, som består av en koalition mellan socialdemokrater och det liberala ALDE-partiet, infört oroväckande reformer som underminerar domstolarnas oberoende och som försvårar kampen mot korruptionen genom att försvaga straffrätten. Mediefriheten är dessutom hotad då flera rumänska mediehus har gått från att vara fria, oberoende maktgranskare till att likna propagandaverktyg. Allt detta strider mot våra grundläggande europeiska värderingar om rättsstatens principer, demokrati och frihet.Till och med den rumänska författningsdomstolen har funnit att över sextio ändringsförslag för de föreslagna reformerna strider mot grundlagen.

Flera demonstrationer som har arrangerats i protest mot den rumänska regeringens framfart har urartat och lett till att polisen genom våld och tårgas skadat över 400 människor så allvarligt att de tvingats söka sjukvård.

För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet står det klart: det är dags att ta krafttag för att vända den illavarslande utvecklingen i landet.

Europaparlamentet reagerar

Som frihetens försvarare har vi i Europaparlamentet tidigare i höst kallat både Rumäniens president och premiärminister till plenum för att debattera den illavarslande situationen i landet. Dessutom har Europaparlamentet, under min liberala ledning, författat en resolution som med stor majoritet antogs i november i plenum.

Tidigare den här månaden granskade EU-kommissionens de framsteg som gjorts av Rumänien och Bulgarien i kampen mot korruption och uppfyllandet av åtaganden om rättsreformer, enligt EU:s samarbets- och kontrollmekanism. Enligt rapporten är situationen tydlig: Bulgarien gör framsteg, medan Rumänien går i motsatt riktning. Sköts inte ordförandeskapet rätt under det första halvåret 2019, då både Brexit, och EU-valet äger rum, kan det få stora konsekvenser för EU-projektets framtid.

Den liberala gruppen i Europaparlamentet kallade tidigare i höst in partiledaren för det rumänska Alde-partiet till en utfrågning. Där markerades det tydligt att om partiet inte står upp för vår grupps grundläggande liberala principer så kommer de att behöva dra konsekvenserna av detta.

Jag kommer inte att tillåta att ALDE-gruppen i Europaparlamentet är lika tillåtande som den konservativa EPP-gruppen är mot Ungerns premiärminister Orbans Fidesz-parti eller den främlingsfientliga och ännu mer högerkonservativa ECR-gruppen är mot Kaczynskis parti Lag och rättvisa. I den liberala gruppen står vi upp för liberala värderingar och försvarar frihet och demokrati.

Står Rumänien upp för Europas värderingar

I resolutionen som nu har antagits kräver Europaparlamentet att den rumänska regeringen tar krafttag i kampen mot korruption och tar bort de delar i de nya kontroversiella lagförslagen som hotar rättsväsendets oberoende. Dessutom måste en europeisk rättighetsmekanism införas som systematiskt övervakar och säkerställer att alla medlemsländer fullt ut respekterar och lever upp till medborgerliga fri- och rättigheter, rättsstatens principer och demokratiska värderingar.

En av Rumäniens prioriteringar under det kommande halvåret är ”Ett Europa baserat på gemensamma värderingar”. Jag förväntar mig att Rumänien har arbetat hårt inför ordförandeskapet i januari så att de är redo att själva respektera och uppfylla EU:s grundläggande värden och värderingar innan de tar över ordförandeklubban.

Det är dags för EU att vända utvecklingen i Rumänien nu, innan det är för sent.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: