Arkiv

september 12, 2018

Debattartikel i Göteborgs-Posten: Idag kan Ungerns straffas

Debattartikel i Göteborgs-Posten

Det borde ha gjorts för länge sedan, men i dag händer det. EU röstar om att trigga artikel 7.1 som kan innebära att Ungern förlorar EU-medel och sin rösträtt i ministerrådet. Vi kan inte längre stå vid sidolinjen och se på när de ungerska medborgarnas rättigheter kränks.

I dag, onsdag, står vi inför en historisk omröstning i Europaparlamentet. De senaste åren har Ungerns premiärminister Viktor Orbán med hård hand monterat ner rättsstatens principer, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter i landet. Ett helt lands befolkning förtrycks, pressfriheten undermineras, den akademiska friheten stryps, rättsväsendet missbrukas och minoriteter diskrimineras. Som medlemmar i EU har vi andra en plikt att agera.

I dag har vi chansen, när Europaparlamentet röstar om en resolution om att trigga artikel 7.1 mot Ungern, en kraftfull markering som i slutändan kan innebära att Ungern förlorar EU-medel och sin rösträtt i ministerrådet. Naturligtvis kommer jag att rösta för resolutionen och jag förväntar mig att mina svenska och majoriteten av mina europeiska kollegor gör likadant. Det är dags att enat försvara det öppna, fria och demokratiska samhälle som Ungerns medborgare har rätt att leva i.

Vidriga rapporter om kränkningar

För två veckor sedan kom vidriga rapporter om att asylsökande i Ungern nekas mat som ett sätt att tvinga dem att lämna landet. Flyktingar ses som kriminella och fienden, och genom den nya ”stoppa Soros-lagen” som Orbán har drivit igenom blir folk som hjälper dem satta i fängelse.

Människor som flyr undan krig och förföljelse ska behandlas med respekt när de söker asyl

För mig är det solklart – människor som flyr undan krig och förföljelse ska behandlas med respekt när de söker asyl på vår kontinent och de har alla rätt att få sin asylansökan prövad på ett rättssäkert sätt, i enighet med Genèvekonventionen.

Artikel 7.1 mot Ungern borde ha triggats länge sedan. En av anledningarna till att det ännu inte har gjorts är för att Orbáns parti Fidesz ingår i Europaparlamentets konservativa EPP-grupp, Europaparlamentets största grupp, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna också ingår. Flera av de svenska ledamöterna i EPP har redan försökt utesluta Fidesz ur gruppen, men med gruppledaren Manfred Webers, som för övrigt kandiderar till posten som EU-kommissionens näste ordförande, stöd för Orbán ser det tyvärr inte ut att bli verklighet den här mandatperioden.

Det är dags att stå upp mot Ungern

Vi kan inte längre stå vid sidolinjen och se på när medborgares rättigheter kränks av auktoritära regeringar, såsom Ungerns. Genom att bedriva ansvarstagande politik kan vi anta framtidens utmaningar och skapa ett bättre samhälle för alla. Ensam är inte stark, utan bara ensam. Därför jobbar jag för ett säkrare, öppnare och mer demokratiskt Europa där vi kan bemöta framtidens utmaningar tillsammans.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: