Arkiv

oktober 31, 2018

Debattartikel i Kvällsposten med Roko Kursar (L): Värna den fria rörligheten

Debattartikel i Kvällsposten

En stor del av mervärdet av EU skapas i alla de regioner som överbryggar nationsgränser mellan länder. Öresundsregionen är en sådan. Liberalerna föreslår en europeisk gränspolis och avskaffande av gränskontrollerna i Hyllie, skriver Roko Kursar (L) och Cecilia Wikström (L).

Inom den tidsrymd vi kan överblicka har människor färdats mellan Själland och Skåne. Förutom de kostsamma och förödande krig som utkämpats mellan Danmark och Sverige, har Öresund varit en plats för intensiv handel och kulturella utbyten sedan sekler tillbaka.

Öresundsregionen frodas tack vare gränsöverskridande samarbete

Sedan Öresundsbron byggdes har handeln intensifierats och skapat en enda integrerad arbetsmarknadsregion med mycket stora vinster för svensk ekonomi. Redan 2014 beräknade Öresundskommittén den samhällsekonomiska vinsten av Öresundsbron sedan den stod klar år 2000 till 78 miljarder. Det kan jämföras med de 30 miljarder kronor som brobygget kostade.

Öresund är inte den enda gränsöverskridande regionen i Europa som betytt mycket för handel och utveckling. Faktum är att flera av Europas industriellt- och ekonomiskt viktigaste regioner, är just gränsöverskridande. Ta till exempel franska Alsace-Lorraine, som växer in i tyska Baden-Württemberg. Eller det västeuropeiska bälte som sträcker sig från Paris, till Amsterdam, från Bryssel till Frankfurt.

Att det i regionen talas fem nationella språk är inget hinder för att den ska räknas som en av världens mest ekonomiskt dynamiska zon.

Hela EU:s välstånd bygger på en berättelse om gränsöverskridande samarbete. Detta är också en lärdom för oss alla i framtiden. Men europeiska företag och länder möter nu inte konkurrens från enbart sina jämbördiga grannländer, utan från globala stormakter som Kina, Indien, Japan, Brasilien och USA. Frågan måste därför ställas om vi ska möta denna konkurrens som enskilda länder, eller bygga vidare på det gränsöverskridande samarbete som redan sker inom ramen för regioner i EU? Vårt svar på denna fråga är, utan tvekan, det senare.

De inre gränskontrollerna hindrar Öresunds näringsliv

Men om det regionala samarbetet i Öresund ska kunna stärkas, måste den fria rörligheten värnas. Det är den fria rörligheten som tillsammans med den gemensamma infrastrukturen lägger grunden för vårt ekonomiska välstånd. Därför var de svenska ID-kontrollerna som infördes 2015 förödande för det svensk-danska näringslivet i Öresundsregionen. Studien ”Kontrollernas kostnad” av Sydsvenska industri- och handelskammaren 2016, beräknade förlusten till en och en halv miljard kronor årligen.

Vi beklagar verkligen att den svenska övergångsregeringen väntas förlänga de tillfälliga gränskontrollerna i sex månader till, när de går ut den 11 november.

De negativa effekterna av gränshinder visar hur negativt det är när den fria rörligheten hindras mellan europeiska medlemsstater. De gränskontroller som införts på olika ställen i Europa, måste därför ersättas av ett bättre samarbete på europeisk nivå.

I denna fråga gäller det att kunna balansera två olika behov. Självklart måste europeiska länder kunna ha kontroll över migrationsströmmar och bedriva ett effektivt arbete mot terroristbekämpning. Detta är en grundförutsättning för att stater ska kunna säkerställa trygghet åt såväl nya som gamla medborgare. Det var dessa faktorer som den svenska regeringen hänvisade till när man införde kontrollerna 2015.

Fördjupat samarbete är den långsiktiga lösningen

Även om vi har förståelse för detta är kontrollerna ingen långsiktig lösning. I stället behövs ett fördjupat djupare europeiskt samarbete för att skydda EU:s yttre gräns.

Liberalerna vill förstärka EU:s yttre gränsberedningsmyndighet och skapa en europeisk gränspolis. Då behövs mer resurser och en genuin politisk vilja för mer samarbete. Att som i dag lägga detta ansvar på nästan enbart nationell gränsbevakning i länderna kring Medelhavet är helt ohållbart.

I grunden handlar det i dag, precis som alltid, om att skydda den fria rörlighet som gjort Europa till världens mest framgångsrika kontinent. Efter århundraden av krig förpassades de svensk-danska gränskontrollerna i mitten av 1900-talet till historien. Låt de stanna där, och inte komma tillbaka igen.

Roko Kursar (L)

Oppositionsråd och ordförande för L i Malmö

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: