Arkiv

november 9, 2015

Debattartikel i lokaltidningar: Saudiarabiens barbariska straff måste stoppas

Debattartikel publicerad i lokaltidningar runt om i Sverige, så som Eskilstunakuriren.

Capture

Årets Sacharovpris, som är EU:s pris för tankens frihet, går till den saudiske bloggaren, skribenten och människorättsaktivisten Raif Badawi. Det var han som förra året dömdes till 1 000 piskrapp och tio års fängelse. Badawi är grundare till webbsajten Fria saudiska liberaler, en plattform för politisk och religiös debatt, där han publicerat artiklar som kritiserar högt uppsatta religiösa företrädare och han har också konstaterat att det saudiska universitetet Imam Muhammad ibn Saud blivit ett tillhåll för terrorister. Det är för detta han straffats så bestialiskt och brutalt.

Det är ett mirakel att Badawi överlevde de 50 första piskrappen som utdelades framför hundratals åskådare i januari i år. De efterföljande piskrappen har skjutits upp eftersom hans hälsotillstånd har gjort det omöjligt för myndigheterna att genomföra dem, Badawis hälsotillstånd är helt enkelt för svagt och till och med den saudiska diktaturen verkar inse att det vore negativt för regeringen om han helt enkelt dog medan piskrappen viner över hans sargade kropp.

Förmodligen var de internationella fördömanden som kom från olika håll också vägledande i detta. Från Europaparlamentets sida skrev vi en resolution i februari där vi fördömde Saudiarabiens agerande och i juni skrev jag tillsammans med många kollegor i Europaparlamentet ett brev till Saudiarabiens kung Salman med en vädjan om att benåda Badawi.

Priset kunde inte kommit mer lägligt. Bara för några dagar sedan slog Badawis fru larm om att den saudiska domstolen inom en snar framtid har för avsikt att återuppta utdelningen av piskrappen. Det bör i detta sammanhang tilläggas att Badawis fru och tre barn har flytt till Kanada efter att ha tagit emot dödshot. Fallet Badawi är ett av många fall där hårda domar och trakasserier har använts mot saudiska människorättsaktivister och andra reformförespråkare som systematiskt har förföljts bara för att de har uttryckt sina åsikter och framfört kritik mot regimen.

Enligt rapporter från olika aktivister så sitter så många som 30 000 politiska fångar i de saudiska fängelserna, medan de saudiska myndigheterna uppger att de har 4 900 politiska fångar. Oavsett hur många de är så bekräftade FN:s höga kommissarie för mänskliga rättigheter i juni 2014 att flera av dessa människor dömts enligt förfaranden som inte lever upp till internationella normer för rättvisa rättegångar.

1 000 piskrapp är näst intill lika med ett dödsstraff. Raif Badawis enda brott har varit att fredligt utöva sin yttrandefrihet och därför är det mycket glädjande både för honom, och för andra som likt honom kämpar för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för det saudiska folket, att Badawi nu tilldelas Sacharovpriset, EU:s pris för tankens frihet. Jag är stolt över att Europaparlamentet fattade beslutet som nu sätter ytterligare press på hans majestät Salman att respektera de mänskliga rättigheterna och visa medkänsla och barmhärtighet för Raif Badawi. Efter högsta domstolens domslut är en officiell benådning det enda sättet att rädda honom från det barbariska straff som utdömts.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: