Arkiv

januari 21, 2019

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Dags för Sverige att ansluta sig till euron

Debattartikel i Svenska Dagbladet, se även pdf.

I dagens globaliserade värld, där människor hela tiden rör sig mellan olika länder, har vi länge betraktat internationell handel som något självklart. Sverige är en liten ekonomi som kan riskera att alltmer hamna i periferin i takt med att BRIC-länderna växer sig starkare, att allt fler EU-länder ansluter sig till euron och naturligtvis att Storbritannien lämnar EU-samarbetet i och med brexit. Det står klart att vi behöver stärka vårt inflytande i EU och på den internationella arenan. Därför är det dags att vi ansluter oss till euron, den valuta som 340 miljoner människor i 19 medlemsländer använder varje dag och som i år firar 20 år.

Starkare ekonomi med Euron

Euron, världens andra största valuta efter US-dollarn, har blivit en symbol för enighet, ekonomisk stabilitet och suveränitet och har inneburit ett stort lyft såväl för handel som för den fria rörligheten. Den har klarat sig igenom den djupa finanskris som slog hårt mot länder som Grekland, Italien, Portugal och Spanien i Sydeuropa och Irland, genom att skarpare och tydligare reformer och regelverk antagits, såsom europluspakten, finanspakten och bankunionen. Dessa åtgärder har stärkt euroområdets ekonomi och säkerställt en större stabilitet i banksystemen, vilket leder till stabilitet, förutsägbarhet och trygghet för småsparare och aktieägare.

Enligt den Eurobarometer som presenterades den 20 november i fjol, uppgav rekordmånga medborgare i eurozonen, 74 procent, att euron är bra för EU. 64 procent av de tillfrågade uppgav att euron är bra för deras land, eftersom den lett till fler jobb och ökad tillväxt.

 De ekonomiska argumenten för varför Sverige ska stå utanför eurosamarbetet håller inte längre.

Sverige bör införskaffa Euron

Sverige bör under 2020-talet gå med i euron. Ekonomiskt sett skulle det leda till att vi får en mer stabil växelkurs, och goda förutsättningar för både ökad handel och investeringar. Euroländerna är våra viktigaste handelspartner och forskning visar att handeln för länder som infört euron ökar, dels med de varor som redan exporterades, men också genom att nya handelsflöden skapas, vilket är särskilt gynnsamt för små- och medelstora innovativa företag.

Euron leder också till ökad nationell specialisering, och effektivt användande av resurser gynnar tillväxt och levnadsstandard.

Ett annat skäl att gå med i eurosamarbetet är att Riksbanken i dag, trots att vi står utanför euron, har väldigt lite inflytande över vår nationella penningpolitik. För Sveriges styrränta leds av den ränta som den europeiska centralbanken, ECB, sätter. Vi spelar alltså efter ECB:s regler utan att kunna utöva påverka dem. Det är dags för Riksbankens chef Stefan Ingves att få sitta med vid beslutsbordet och för Sveriges talan, så att vårt lands situation tas i beaktning av ECB.

Ytterligare ett skäl till varför Sverige bör ansluta sig till valutaunionen är att det skulle leda till ett större inflytande i ministerrådet och EU:s andra institutioner.

För i dag är det i eurokretsen som det betydande ekonomisk-politiska arbetet inför framtiden sker. Det ligger därför i Sveriges intresse att ta ansvar och vara med om att fatta de beslut som kommer att vara avgörande för unionens framtid, i stället för att som i dag stå vid sidan av och låta andra fatta de beslut som kommer att påverka oss alla, utan att kunna påverka dem.

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (L)

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: