Arkiv

juni 11, 2018

Debattartikel i Sydsvenskan: EU-strategi kring plast krävs för att rädda våra hav!

Bild: Troy Mayne

Debattartikel publicerad i Sydsvenskan.

Snart mer plast är fisk i haven

Beräkningar som EU-kommissionen gjort visar att mängden plast i världshaven år 2050 väger mer än all fisk om dagens utveckling när det gäller nerskräpning fortsätter. Ändå görs alldeles för lite åt detta enorma miljöproblem.

EU-kommissionen presenterade i januari, för första gången någonsin, en europeisk plaststrategi för att komma till rätta med den miljöförstöring som plast orsakar. Strategin går bland annat ut på att alla plastförpackningar i EU måste vara återvinningsbara år 2030 och att användningen av mikroplaster och engångsplastartiklar måste begränsas.

I slutet av maj följdes den nya strategin upp med förslag om att förbjuda de tio vanligaste engångsartiklarna i plast, såsom bestick, tallrikar, tops och sugrör. Nu bearbetas förslaget av EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Och inom ramen för den kommande långtidsbudgeten föreslår EU-kommissionen också att en ny plastavgift på 0,8 euro per kilo ska införas.

Företag måste ställa om till miljövänliga alternativ

Både lagförslaget att förbjuda de vanligaste engångsartiklarna i plast och plastavgiften syftar till att tvinga företagen att ställa om till mer miljövänliga alternativ, på samma sätt som förbud mot gammaldags glödlampor drev fram en utveckling med miljövänligare och energisnåla lampor. Initiativen är naturligtvis bra, särskilt som mellan 150 000 och 500 000 ton plastavfall från EU-länder varje år hamnar i haven.

En betydande del av skräpet hamnar i känsliga områden som Medelhavet och Arktis och utgör där en fara för fåglar, växter och fiskar.

Häromdagen kom en rapport från Världsnaturfonden som visar att Medelhavet har den högsta koncentrationen av plastskräp i världen. Rapporten bygger på en sammanställning av ett stort antal olika forskarstudier och analyser.
Trots de omfattande volymerna är det viktigt att känna till att Europa står för mindre än 1 procent av den totala mängden avfall som hamnar i världshaven. Men EU behöver ändå från olika håll tackla det gränsöverskridande problem som plastavfall utgör.

Varken EU:s koordinering av medlemsländernas insatser eller de åtgärder EU inför kan lösa det globala problem plasten i haven utgör.

Därför måste EU också:

• Intensifiera satsningar på innovation och forskning för att bland annat få fram ekologiska alternativ till dagens plaster och för att få fram metoder för uppsamling och rening av den plast som redan har hamnat i haven.

• Bygga samarbeten med de länder i världen som skräpar ner mest. Tacklandet av klimatutmaningarna började nå framgång först efter att arbetet lyftes till den högsta internationella nivån och diskuterades i återkommande internationella forum. Detsamma måste göras kring havsmiljöfrågor.

• Utnyttja att EU är världens största biståndsgivare. Mycket mer borde kunna göras för att stödja projekt runt om i världen som arbetar med hållbar utveckling. Till exempel pågår det ett projekt i Filippinerna för att återvinna fisknät. I Bangladesh ger EU lån till småföretagare för att de ska kunna starta plaståtervinningsfabriker.

Förutom att dessa bangladeshiska företag verkar för ett hållbart samhälle så skapar fabrikerna också jobb för framför allt kvinnor.

Flera projekt pågår också i olika länder för att uppmuntra fiskare att samla upp plast som hamnar i sina nät, som de får betalt för när de lämnar in den för återvinning.

På så sätt kan EU bidra till att dramatiskt minska mängden plast som hamnar i haven även utanför EU, och bidra till att samla upp den plast som redan hamnat där. Globalt finns sex havsområden med väldiga plastansamlingar. Två av dessa ligger i Stilla havet, två i Atlanten och ett i Indiska oceanen. Det sjätte området utgörs av Medelhavet.

När det gäller klimatförändringarna har många konstaterat att det inte finns någon plan B – för vi har ingen planet B.

Samma sak gäller för havsmiljön. Därför är det också hög tid att nedskräpningen i haven får det internationella fokus som det förtjänar och att EU tar ett globalt krafttag för att stoppa nedskräpningen av världshaven.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: