Arkiv

oktober 3, 2018

Debattartikel i Sydsvenskan: Liberaler kämpar för att Rumänien inte ska gå i auktoritär riktning

Debattartikel i Sydsvenskan, se även pdf

På söndag kan Rumänien skärpa förbudet för homosexuella par att gifta sig. Efter att över tre miljoner signaturer har samlats in i ett medborgarinitiativ hålls då en folkomröstning om att grundlagen ska fastställa att äktenskap bara kan ingås mellan en man och en kvinna. Det rumänska parlamentet har redan röstat ja till förslaget i sina båda kamrar, så ett ja i folkomröstningen är det sista som behövs för att den föreslagna ändringen ska bli verklighet.

Parallellt med detta håller den rumänska regeringen, som består av en koalition mellan socialdemokrater och liberaler, att reformera rättsväsendet på ett sätt som hotar domstolarnas oberoende och som gör det möjligt för politiker att undvika straff för korruption.

HBTQ-rättigheter är en självklarhet för liberaler

För mig och mina liberala kollegor i Europaparlamentet är det självklart att mänskliga rättigheter – inklusive homosexuellas rättigheter – inte är något som man kan rösta bort. Dessutom måste rättsstatens principer värnas och kampen mot korruptionen tas på allvar och kraftfullt bekämpas, istället för som idag urholkas av den rumänska regeringen.

Därför kallade den liberala gruppen i Europaparlamentet i förra veckan in partiledaren för det rumänska liberala regeringspartiet, vars Europaparlamentariker ingår i det europeiska liberala ALDE-partiet, till en utfrågning. Vi gjorde klart för honom att om de inte tydligt visar att de är ett liberalt parti som står upp för alla människors lika värde och EU:s grundläggande värderingar, så måste de ta konsekvenserna av detta.

Vi liberaler har alltid och kommer alltid att stå upp för HBTQ-personers rättigheter och vi ger oss inte förrän mänskliga rättigheter accepteras fullt ut i alla EU:s medlemsländer. För oss står det klart att varje människa har en självklar rätt att bestämma sitt eget liv och bejaka och följa sin sexuella läggning och identitet.

I Ungern och Polen har oppositionen tystats, rättsstaten politiserats och det har inrättats statliga censorsmyndigheter för att granska medierna. Mängder av statlig EU-fientlig propaganda pumpas ut. Rumänien får inte bli nästa bricka som faller i detta auktoritära och illiberala dominospel.

Här måste alla demokratiska partier stå enade.

Rumänien måste följa Venedigkommissionens rekommendationer

Vi liberaler kräver att den rumänska regeringen ska följa Venedigkommissionens rekommendationer om att se över lagförslag och ta bort de delar som skulle begränsa domares och åklagares yttrandefrihet. Regeringen måste också överge planerna på att sänka pensionsåldern för medarbetare i rättsapparaten.

Venedigkommissionen väntas dessutom i dagarna publicera ytterligare en rapport där den kritiserar de kontroversiella förändringar som gjorts i Rumäniens brottsbalk och straffprocessrätt. För att sätta press på Rumäniens regering har min liberala grupp i Europaparlamentet begärt att situationen i landet debatteras idag, onsdag (3/10), under plenarsessionen i Strasbourg. I november ska parlamentet rösta om en resolution.

När Rumäniens president kommer till Europaparlamentet i slutet av oktober för att i plenum debattera EU:s framtid kommer vi liberaler att uppmana honom att kräva att landets regering ska byta politisk inriktning.

EU:s medborgare kan vara säkra på att liberaler i EU alltid kommer att göra allt vi kan för att slå vakt och försvara demokratiska principer, mänskliga rättigheter och frihetliga värderingar som EU-samarbetet bygger på. Dessa är orubbliga med den europeiska identiteten. Det är därför dags för den rumänska medlemmen i ALDE-partiet att sätta ner foten och visa att de är ett liberalt parti.

Cecilia Wikström (L)
Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: