Arkiv

januari 28, 2019

Debattartikel i Sydsvenskan: Sverige måste stå upp för romer inom unionen

Debattartikel i Sydsvenskan, se även pdf.

När Sverige nu har en ny regering förväntar jag mig att dess företrädare högt och tydligt klargör för sina kollegor i EU:s ministerråd att antiziganism och främlingsfientlighet måste förpassas till historien och inte får förekomma i unionen.

Diskriminering, fattigdom och kränkningar är bara några exempel på vad de 12 miljoner romer som lever i Europa utsätts för varje dag. För många är tiggeri den enda form av försörjning som de kan ägna sig åt, eftersom arbetsmarknaden är stängd för dem.

Romer är en utsatt folkgrupp

En av tre romer inom EU uppger att de någon gång har upplevt någon form av diskriminering, enligt en rapport från EU:s myndighet för grundläggande rättigheter. Dessutom lever 80 procent i riskzonen för fattigdom.

Förtryck och diskriminering av romer pågår även i Sverige.

År 2015 mordhotades en grupp romer i en Stockholmsförort av den så kallade Kistamannen. Bland de drabbade fanns en gravid kvinna som blev spottad i ansiktet. Enligt kvinnan attackerades romerna med tändvätska och hotades till livet med en pistol. Många i gruppen hade kommit till Sverige för att tigga, i jakt på ett bättre liv.

Efter att Vellinge i december i fjol införde ett lokalt tiggeriförbud har företrädare för flera kommuner sagt att de är för ett liknande förbud i deras kommuner. Men istället för att angripa symptomet måste problemet angripas. Fattigdom löses inte genom tiggeri och tiggeri löses inte genom förbud.

Sverige måste sluta vara en tyst och passiv åskådare i EU:s ministerråd när det gäller behandlingen av romer inom unionen. Den fred och det välstånd som EU garanterar Sverige och övriga medlemsländer måste komma alla medborgare till del. Sveriges regering måste outtröttligt stå upp för och strida för det. Bara så kan den främlingsfientlighet och det hat mot romer som frodas i Sverige och övriga EU få ett slut. Hatet får inte normaliseras.

Vi behöver fler politiska lösningar

Sveriges regering måste verka för att få ett slut på att EU-medel som ska gå till att förbättra romernas situation aldrig når fram till dem, utan försvinner i korrupta regeringschefers fickor, något som sker framför allt i Rumänien och Bulgarien.

Människor som de i Kista galleria ska inte straffas för att de har tagit sig till andra länder i jakt på ett bättre liv. Istället bör det säkerställas att EU-medborgares hemländer bär ansvar för att inte erbjuda acceptabla levnadsförhållanden för sina medborgare.

Den resolution som antogs av Europaparlamentet den 17 januari är ett viktigt steg på vägen. Den straffar länder som inte följer EU:s rättsstatliga principer med indragna EU-bidrag.

Också den resolution för romers rättigheter som antogs i Europaparlamentet 2017 har betydelse. I den finns flera förslag på hur länder och myndigheter ska övervakas och utredas för diskriminerande behandling av romer.

Men ytterligare krafttag behövs. Genom att stärka EU:s sociala arbete kan unionen börja ta ansvar för romernas situation och hjälpa de människor som hamnat i utanförskap. Konkreta åtgärder mot hatbrott och hets mot folkgrupp måste införas i varje medlemsland, samtidigt som EU:s medlemsländer måste arbeta för att fler romer kommer in på arbetsmarknaden med hjälp av enklare jobb. EU måste få till stånd en skärpt lagstiftning mot människohandel.

Kraftfullare verktyg kommer behövas

EU måste även ha kraftfulla verktyg för att övervaka att minoriteters grundläggande rättigheter respekteras. Jag har länge förespråkat en europeisk rättighetsmekanism som varje år ska granska hur alla medlemsländer uppfyller EU:s grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter, men förslaget blockeras av EU-kommissionen och ministerrådet där de olika regeringarna är företrädda.

Sveriges regering måste nu höja rösten i ministerrådet.

Romer i dagens Europa betalar priset av flera generationers systematiska diskriminering. EU måste se till att de medlemsländer som inte respekterar grundläggande medborgerliga rättigheter ställs till svars, både politiskt och ekonomiskt. Det måste få ekonomiska konsekvenser för varje land som inte respekterar alla medborgares rätt till ett värdigt liv.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: