Arkiv

november 29, 2018

Debattartikel i Tidningen NU: Ett av de mest avgörande ögonblicken i Europas historia

EU:s stats- och regeringschefer tog i söndags ett nytt steg mot brittiskt utträde ur unionen, genom att godkänna britternas utträdesavtal och den politiska deklarationen om de framtida relationerna mellan Storbritannien och EU. Under arton månader har det 585 sidor långa avtalet förhandlats fram, som säkerställer att medborgare och företag på båda sidor kanalen omfattas av nuvarande EU-regler från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars nästa år, fram till den sista december 2020, då övergångsperioden slutar. Under tiden hinner företrädare för EU och Storbritannien förhandla fram ett nytt långsiktigt avtal för en framtida relation.

För mig har det varit av yttersta vikt att vi vid Brexitförhandlingarnas slut får på plats ett gediget avtal som garanterar de berörda medborgarna samma rättigheter som de har i dag. För EU är en union byggd på grundläggande värden och värderingar, där det är allas vårt ansvar att försäkra att alla medborgare kan behålla de rättigheter de en gång har erhållit som EU-medborgare, även efter att Brexit har blivit ett faktum. Därför välkomnar jag att avtalet nu har antagits av Europeiska rådet.

Nu måste avtalet godkännas av det brittiska parlamentet

Men ännu kan vi inte dra en lättnadens suck, avtalet måste få ett majoritetsstöd i det brittiska parlamentet, vilket i nuläget ser ut att bli svårt.

Ett antagande av utträdesavtalet undviker mardrömsscenariot av en ”no deal” i mars – alltså ett utträde utan avtal. Därför hoppas jag innerligt att en majoritet av det brittiska parlamentets ledamöter släpper sin fixerade idé om att inget avtal är bättre än ett dåligt, och inom kort antar överenskommelsen med EU, som med största sannolikhet kommer att gå till historien som ett av de mest avgörande ögonblicken i Europas historia.

Många britter anser att avtalet är dåligt eftersom deras politiska företrädare inte har kunnat uppfylla sitt löfte om att britterna både kan äta och behålla kakan efter Brexit. Deras löfte faller naturligtvis på sin egen orimlighet.

De som argumenterar för ett utträde utan avtal verkar blunda för den systemkollaps detta skulle orsaka inom den europeiska transportsektorn och finansvärlden, men också vad gäller gränskontroller, läkemedelsreglering, import av livsmedel och så vidare.

Resultatet av Brexit-omröstningen måste respekteras

Jag möter fortfarande en del politiker och medborgare som fortfarande hoppas att Brexit kan stoppas genom ytterligare en folkomröstning där folket får avgöra om Storbritannien ska anta avtalet. Även om jag å det djupaste beklagar att Storbritanniens utträde ur EU så är det viktigt att resultatet av demokratiska val respekteras. Det är inte garanterat att en ny Brexitomröstning skulle ge ett annorlunda utslag. Istället är det mer troligt att fler medborgare skulle bli desillusionerade av demokratiska processer.

Nu är det upp till Storbritanniens premiärminister Theresa May att förmå de brittiska parlamentarikerna att ta sitt ansvar för den politiska kris som har skapats genom Brexit och anta det avtal som efter en lång och komplicerad förhandlingsprocess nu ligger på bordet. Att återvända till förhandlingsstadiet är inte möjligt, varken politiskt eller tidsmässigt.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: