Arkiv

augusti 28, 2018

Debattartikel i Västerbotten-Kuriren: Valet den nionde är också ett EU-val

Debattartikel i Västerbotten-Kuriren, se även pdf.

Höstens val till riksdagen, landstinget och kommunen är på ett sätt också ett EU-val? Den regering vi väljer avgör Sveriges roll och betydelse inom det europeiska samarbetet.

För L är det självklart att EU:s 28 medlemsländer behöver samarbeta mer, inte mindre, för att lösa dagens och morgondagens utmaningar.

EU har åstadkommit mycket gott

Sverige har alla möjligheter att vara ett pådrivande, aktivt och målmedvetet medlemsland, som tillsammans med andra söker gemensamma lösningar på gemensamma problem.

EU har åstadkommit mycket. Förutom att garantera fred på vår kontinent, så kan människor, varor, tjänster och kapital röra sig fritt mellan nationsgränserna och bidrar på så sätt till ekonomisk tillväxt, vilket skapar välstånd för oss alla, både företagare och oss övriga.

Den ökade konkurrenskraften och minskade byråkratin har lett till att det numera är billigare än tidigare att flyga, ringa och surfa på internet inom EU, samtidigt som konsumenträtten har stärkts. Det är beslut som gör vår vardag så mycket bättre och saker som vi ofta tar för givna.

Men det finns naturligtvis många svåra utmaningar som återstår att lösa tillsammans. Liberalerna kommer att vara aktiva och tillsammans med andra proeuropeiska medlemsländer arbeta hårt för att leverera en stark och bärande politik.

EU-samarbetet behövs och Liberalerna behövs för utveckla EU

En politik för klimatet, social sammanhållning, integritetsskydd, en hållbar europeisk asylpolitik och ett starkt dataskydd. Men också en politik som bekämpar terrorism och grov organiserad brottslighet. Vi vill se fortsatt fri rörlighet inom Schengen och en väl disponerad långtidsbudget. Vi värnar mänskliga rättigheter och så mycket mer.

I en globaliserad värld behöver EU nu nya visioner och strategier för att förbli en dynamisk, konkurrenskraftig och kunskapsbaserad ekonomi. Genom att bejaka modern teknik och nya vetenskapliga framsteg och genom att värna de värderingar, friheter och mänskliga rättigheter som den Europeiska unionen byggdes på, kan vi garantera medborgarna unika livschanser inom unionen.

L vågar tro på framtiden.

Det är viktigt att göra allt vi kan för att låta människor bejaka sina möjligheter att ta till vara sina livschanser, både här i Västerbotten, Sverige och i hela EU.

Så när du lägger din röst den nionde september tänk också på hur du vill att de rättigheter och möjligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa, kan bli verklighet för alla medborgare i Europa, oavsett var man bor.

 

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Ulrica Westerlund

Umeå, riksdagskandidat (L)

Andreas Westerberg

Skellefteå, riksdagskandidat (L)

Maria Lundqvist-Brömster

Nordmaling, riksdagskandidat (L)

Peter Sedlacek

Umeå, tidigare EU-kandidat (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: