Arkiv

september 25, 2017

Debattartikel med Morgan Olofsson (L) i Nerikes Allehanda: ”Demokratin behöver skydd”

Debattartikel med Morgan Olofsson (L) i Nerikes Allehanda (pdf)

Detta konstaterar vi i en tid då allt fler auktoritära krafter världen över monterar ner rättsstaten. Sverige måste, precis som andra länder, skapa en författningsdomstol och EU-kommissionen måste lättare kunna bestraffa de medlemsländer som bryter mot yttrandefrihet, frihet för media och andra grundläggande mänskliga rättigheter.
I Ryssland påbörjades nedmonteringen av demokratin för ungefär 20 år sen. De första attackerna var riktade mot själva rättsväsendet.

Vi ser det i USA, där president Trumps förakt mot domstolar och domare gör att demokratin och rättsstatens principer är satta i skälvning. Trump har flera gånger sagt att han ska se till att domstolsbeslut ändras, han hotade före valet att sätta sin motståndare Hilary Clinton i fängelse och han har i en tweet sagt att transpersoner inte längre ska få tjänstgöra i armén.


I Ungern monterar premiärminister Viktor Orbán ner rättsstaten genom att politisera domstolarna och starkt begränsa deras makt, han har infört ett statligt kontrollerat censurorgan som betecknas med alibit medieråd, och hans regering gör just nu sitt yttersta för att stänga det prestigefulla Centraleuropeiska universitet i Budapest.

En liknande utveckling ser vi i Polen. Där har landets högernationalistiska regering på bara drygt ett år kört landet rakt ner i ett vulgärnationalistiskt, populistiskt och antieuropeiskt dike med förslag om bland annat ännu strängare abortförbud, antisemitiska uttalanden, inskränkning av mötesfriheten och kringskärning av ett oberoende public service. Den polska regeringen hindrar genom att införa nya lagar domare, som den förra regeringen utsett, från att ta plats i författningsdomstolen.
Läget är nu så allvarligt att vi måste se över vilka skydd vi har för att bibehålla demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.
Alldeles för länge har kritiken varit för svag mot när dessa röster faktiskt tagit plats i den offentliga debatten, vilket har gett dessa auktoritära krafter oproportionerligt stort utrymme. Samtidigt är det uppenbart att det inte längre räcker att bara säga ifrån. Det är nu bygga ett effektivt och hållbart skydd.

EU-kommissionen måste granska hur medlemsländerna följer de rättigheter, värden och värderingar som utgör stommen för EU-medlemskapet och regelbundet rapportera om det som kommer fram. Länder som bryter mot de grundläggande rättigheterna måste bestraffas genom att EU-medel fryser inne eller att rösträtten i det Europeiska rådet tillfälligt dras in.
För Sveriges del förnyar vi Liberalernas gamla krav på en författningsdomstol. I Sverige har varken grundlagarna eller enskilda individer samma starka skydd som länder som redan har en författningsdomstol. Det innebär, förenklat uttryckt, att den svenska riksdagen skulle kunna stifta lagar som strider mot grundlagen.

Det blev tydligt i samband med flyktingsituationen hösten 2015, när regeringen drev igenom ny lagstiftning trots kritik från Lagrådet. Regeringen meddelade helt sonika att den gjorde en annan bedömning än Lagrådet.
En författningsdomstol däremot skulle ha möjlighet att stoppa lagar som strider mot grundlagarna eller som hotar de mänskliga rättigheterna.
Ett system där en författningsdomstol tryggar grundlagar och individer, där EU-kommissionen ännu mer effektivt kan säkra mänskliga rättigheter i medlemsländerna innebär trots allt ändå bara försvar av det grundläggande. Vi som tror på frihet och demokrati måste också inse att det inte räcker med att bara försvara friheten. Det finns än mer verkningsfullt sätt att möta de auktoritära försöken att montera ned demokrati och människors frihet. Det handlar om att vi på lång sikt måste utöka friheten för människor att forma sina liv så som de vill, och framför allt måste vi utöka friheten för de människor som på grund av auktoritära regimer har mist den.

”Läget är nu så allvarligt att vi måste se över vilka skydd vi har för att bibehålla demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.”

Cecilia Wikström (L), europaparlamentariker

Morgan Olofsson (L), riksdagskandidat

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: