Arkiv

februari 2, 2017

Debattartikel i NA: Tyskt hot mot blindas rätt att läsa böcker

Debattartikel i Nerikes Allehanda.

Marrakechfördraget, som nyligen trätt i kraft, innebär ett undantag i den internationella upphovsrättslagstiftningen och gör det möjligt att trycka och sprida böcker i format som är anpassade för läsare som är blinda eller har en synnedsättning.

Det är faktiskt endast fem procent av alla böcker som publiceras i Europa som också ges ut i blindskrift. I utvecklingsländer uppgår siffran till inte ens en procent. Det är alltså en helt ny värld av kultur som öppnar sig för de cirka 285 miljoner människor i världen som har någon form av synnedsättning.Men trots att Marrakechfördraget har skrivits under och ratificerats av både EU och WIPO, alltså FN:s organ för immaterialrätt, så hotar Tyskland att lägga in ett veto, som kan blockera detta. I Tyskland är det nämligen så att organisationer för blinda och bibliotek måste betala förlagen 11.50 euro för varje enskilt exemplar av en bok som görs tillgängligt på i blindskrift för utlåning.Det tyska förslaget går emot hela idén med Marrakech. Det skulle göra fördraget tandlöst, eftersom organisationer för synskadade inte bara skulle behöva betala för att producera böckerna i rätt format, utan också kompensera förlagen. Böckerna skulle bli så dyra att bara ekonomiskt gynnade personer skulle kunna ta del av dem. Det tyska förslaget är ett slag i ansiktet mot alla oss som tror på jämlikhet och alla människors rätt till att ta del av information och litteratur.

Upphovsrättshållare är av naturliga skäl skeptiska till inskränkningar i upphovsrätten. Som liberal slår jag vakt om en stark upphovsrätt. Upphovsrätten är en naturlig del av äganderätten och har varit central i varje europeisk demokrati ända sedan upplysningstiden.

Nu är det viktigt att Europa, kulturens och kunskapens kontinent, inte hämmas av Tysklands motstånd. Efter att Marrakechfördraget implementerats kommer författare fortfarande att uppbära sina rättigheter. Förlagen kommer att uppbära sin ekonomiska ersättning. Det enda nya är att böcker skrivna i blindskrift undantas från upphovsrätten.Det är dags att Sverige, som stödjer Marrakechfördraget, nu sätter tryck på övriga länder i EU:s ministerråd. Alla medborgares rätt till litteratur måste bli en tydlig målsättning. I Europaparlamentet gör jag allt som står i min makt för att upphovsrättsundantaget så snart som möjligt ska verkställas.

Nu gäller det att ta vara på möjligheten att förenkla livet för de miljoner av människor runt om i världen som är synskadade och blinda. Detta är en del i att skapa en kultur som främjar litteratur, kunskapsinhämtning, innovation, och forskning där alla människor aktivt kan bidra.

Cecilia Wikström (L) europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: