Arkiv

mars 8, 2016

Debattartikel på DNdebatt: ”Skydda flyende kvinnor från våld och brutalitet”

CW plenum1

Läs min artikeln på DNDebatt ( se även pdf) EU-parlamentet. I dag, den 8 mars, röstar vi om en resolution om flyktingkvinnors utsatthet. EU-kommissionen måste kartlägga kvinnliga flyktingars behandling i EU och därefter presentera lagförslag som garanterar en konsekvent, könsmedveten behandling av kvinnor som flyr, skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).

Ungefär 2.000 flyktingar anländer till Greklands och Italiens kust varje dag. Antalet kvinnor och barn som flyr till EU har ökat från drygt var tredje person i fjol till mer än varannan asylsökande hittills i år, enligt UNHCR. Kvinnor som reser själva eller med sina barn, vissa av dem gravida, andra åldrade eller med funktionsnedsättning, är särskilt utsatta och behöver samordnade och effektiva skyddsmekanismer på europeisk nivå.

Men hittills har Europas regeringar misslyckats med att ge grundläggande skydd till kvinnliga flyktingar. En rapport från Amnesty International publicerad den 18 januari i år visar att många av dem utsätts för hot, våld, misshandel, tafsande och trakasserier i nästan alla länder de passerat under sin flykt, även på europeisk mark. Många blir även våldtagna av människosmugglare, säkerhetspersonal och andra flyktingar.

På europeisk mark är det framför allt i Ungern, Kroatien och Grekland som kvinnorna i rapporten känt sig som mest utsatta, där de varit tvungna att sova intill hundratals män och delat duschrum och toalett. Kvinnor berättar för Amnesty hur de låtit bli att äta och dricka för att slippa gå på toaletten, där de kände sig extremt utsatta och hur uniformerade säkerhetsvakter i Tyskland erbjudit dem kläder i utbyte mot ”att få ensam tid med dem”. De berättar även hur de exempelvis blivit slagna när de frågat om lite mer mat till sina barn och hur de tvingats till sex med skrupelfria människosmugglare för att få fortsätta sin resa.

Med de fruktansvärda berättelserna kring kvinnors förhållanden och behandling i de europeiska flyktingcentren är det inte konstigt att det är fler män än kvinnor som flyr till Europa. Internationella konventioner och nationella asylsystem tenderar att förbise kvinnliga flyktingars utsatta situation. Med den strypta anhöriginvandringen av Sveriges och andra medlemsländers regeringar försvåras situationen ytterligare för kvinnor och barn. Många kvinnor saknar dessutom den ekonomiska och sociala självständighet som behövs för att kunna göra resan, vilket gör att de lämnas kvar i det snart helt sönderbombade Syrien för att ta hand om åldrande föräldrar och sina barn.

EU måste skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU för att söka asyl. Det kan göras genom att emot fler kvotflyktingar eller genom att utfärda humanitära visum på EU-ambassader och konsulat.

EU:s medlemsländer måste också anpassa de europeiska mottagningscentren så att kvinnorna och deras eventuella familjer har separata sovrum och tillgång till separata, väl upplysta toaletter och duschrum.

Det måste också ingå i alla mottagningscenters standardprogram att kvinnor får tillgång till mensskydd, preventivmedel och full tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård, inklusive säkra aborter.

Kvinnor bör även få tillgång till en kvinnlig intervjuare och översättare om så önskas och tillgång till psykologer och traumarådgivare där de kan bearbeta vad de utsatts för så snart som möjligt.

När kvinnorna anländer till mottagningscentren bör de informeras om möjligheten om att göra en oberoende asylansökan, som gör det möjligt för henne att ansöka om och upprätta flyktingstatus som asylsökande, oavsett situationen för andra familjemedlemmar så som maken.

Kvinnor måste även en gång för alla inkluderas i fredsförhandlingarna i Syrien och andra konfliktområden, så att de går från att alltid ses som offer till att även bli aktörer. Resolution 1325 som säkerhetsrådet antog år 2000 bekräftar den viktiga roll som kvinnor spelar i att förebygga och lösa konflikter och betonar vikten av deras lika deltagande och fulla medverkan i alla strävanden att bevara och främja fred och säkerhet.

Sist men inte minst är det djupt beklagligt att Sveriges regering har stramat åt familjeåterföreningsmöjligheterna, vilket främst drabbar kvinnor och barn. Beslutet rimmar illa med regeringens vilja att hålla den feministiska fanan högt och bör upphävas omgående.

På internationella kvinnodagen den 8 mars röstar vi i Europaparlamentet kring en resolution som lyfter flyktingkvinnors utsatthet. Jag uppmanar EU-kommissionen att kartlägga kvinnliga flyktingars behandling i EU och därefter presentera lagförslag som garanterar en konsekvent, könsmedveten behandling av kvinnor som flyr till Europa.

Kvinnor är inte skyddade från mäns våld och brutalitet i något land och även om det stora antalet flyktingar som just nu kommer till Europa gör att vi tänjer på resurserna i asylmottagandet så förväntar jag mig att vi alla gör vårt yttersta för att stödja och skydda de kvinnor som flyr några av världens farligaste områden.

Tyvärr röstade den konservativa EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, med extremhögern emot resolutionen i utskottet. Istället har dessa konservativa krafter presenterat en alternativ text som stryker allt som står att finna om kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, rätt till familjeåterföreningar och alla uppmaningar till solidaritet mellan medlemsländerna för att lösa denna akuta kris.

Extremhögern driver populistiska argument om att Europa måste skydda ”sina egna” kvinnor istället för att skydda de kvinnor som nu flyr konflikter runt om i vår omvärld. Alla rimliga politiker borde se absurditeten i att ställa dessa grupper mot varandra. Den som förbryter sig mot kvinnors rättigheter måste naturligtvis straffas oaktat kontext eller bakgrund men det innebär naturligtvis inte att flyktingkvinnors utsatta situation kan ignoreras.

Under de förhållanden som nu råder är det viktigt att de rumsrena krafterna inom Europa håller ihop och håller rent mot extremhögern. Jag hoppas därför att våra kollegor inom Moderaterna och Kristdemokraterna inte kommer att fira den internationella kvinnodagen genom att tillsammans med extremhögern motarbeta kvinnliga flyktingars rättigheter, inklusive till sexuell och reproduktiv hälsa, utan istället ställa sig bakom mitten-vänstermajoritetens balanserade och väl genomarbetade resolutionstext.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: