Arkiv

augusti 16, 2017

Debattartikel publicerad i SVD: Bättre låta Irak och Kurdistan gå skilda vägar

Cecilia Strasbourg Juli EstlandLiberalerna anser att Sveriges regering ska välkomna beslutet om en folkomröstning i Kurdistan om självständighet. Det skriver en rad liberala politiker gemensamt i Svenska Dagbladet, bland dem jag, Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm.

DEBATT | KURDISTAN

Den 25 september kommer Kurdistans regionala regering (KRG) hålla en folkomröstning om huruvida medborgarna i regionen fortsatt vill höra till centralregeringen i Bagdad eller till ett självständigt Kurdistan. För oss liberaler är rätten till självbestämmande central. Vi ska alla ha rätt att bestämma över vår egen framtid. Det är principer som finns inom folkrätten och vi stödjer kurdernas rätt till självbestämmande och den process som säkerställer detta.

Sedan Saddam Husseins fall år 2003 har det i det nya Irak gjorts otaliga försök att bygga stabilitet och samarbete mellan Iraks olika folk. Med kvitto i hand ser vi att detta totalt misslyckats. Enligt Iraks konstitution skulle en folkomröstning hållas redan år 2007 i de kurdiska områdena inom provinserna Diyala, Kirkuk, Saladin och Nineve om de vill höra till Kurdistanregionen eller Bagdad. Konstitutionen anger också att 17 procent av landets intäkter ska tilldelas KRG och att de kurdiska Peshmergastyrkorna ska tillerkännas som irakiska arméns norra avdelning och därmed avlönas av centralregeringen.

Bagdad har skjutit fram ovannämnd folkomröstning i snart tio år. Statsanställdas löner, inklusive Peshmergas, har uteblivit de senaste åren. Likaså intäkter från oljan. Centralregeringen har vid punkt efter punkt visat oförmåga att ombesörja skydd och omsorg för hela landet. Det nya Irak har visat sig bedriva samma panarabiska politik gentemot Kurdistan som alltid och onekligen misslyckats.

Vi liberaler ser att Irak kommit att bli en så kallad failed state och vi anser att det vore bättre för alla parter om Irak och Kurdistan gick skilda vägar såsom Tjeckoslovakien 1992 delades i de båda staterna Tjeckien och Slovakien. Om Iraks folk inte kan samexistera inom en och samma nationsgräns borde dem med demokratisk grund få utropa självständighet och hädanefter leva som goda grannar.

Vi ser framför oss ett Kurdistan där de olika etniska och religiösa grupperna fortsätter leva i enighet och med grundlagsfästa rättigheter precis som de gör idag i den autonoma regionen där de har resoluta platser i parlamentet och försvaras av en mångkulturell Peshmerga. Samtidigt menar vi att minoriteter, som assyrier, syrianer och kaldéer, i Nineve-provinsen bör ges rätten till självstyren, vilket den irakiska regeringen faktiskt själva redan beslutat i januari 2014.

Sedan IS/Daesh anlände till Irak och Syrien har Kurdistanregionen tagit emot över en och en halv miljoner flyktingar. För att förstå vidden, det är som att Sverige skulle ta emot närmare tre miljoner flyktingar i relation till befolkningsstorleken.

Vid landsmötet 2015 klubbade vi liberaler att vi ska verka för och stödja ett självständigt Kurdistan (Irak). Liberalerna har en lång tradition av solidaritet med Kurdistans folk och vi välkomnar därför med spänning utslaget av folkomröstningen och ser framemot att världen får en ny stat och Mellanöstern ännu en demokrati.

Liberalerna menar att Sverige, genom vår regering, ska tillkännage att vi välkomnar det folkrättsliga och konstitutionella beslutet om en folkomröstning i Kurdistan och att vi avser att respektera utfallet av folkomröstningen samt erkänna staten Kurdistan.

Liberalerna anser vidare att Sverige ska erbjuda Kurdistanregionen att bistå dess valmyndighet och sända valobservatörer inför valet för att säkerställa en rättvis och demokratisk process.

Birgitta Ohlsson

riksdagsledamot/utrikespolitisk talesperson (L)

Cecilia Wikström

ledamot av Europaparlamentet (L)

Fredrik Malm

riksdagsledamot/migrationspolitisk talesperson (L)

Maria Leissner

ambassadör och före detta partiordförande (L)

Olle Schmidt

ersättare kommunfullmäktige i Malmö, före detta Europaparlamentariker och vice ordförande för ALDE (L)

Joar Forssell

förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet (L)

Sukrî Demir,

2:e vice ordförande Internationella Kommittén i Solna (L)

Sirwan Dabagh,

beredningen för demokrati, jämställdhet & mänskliga rättigheter, Malmö (L)

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: