Arkiv

januari 30, 2018

Debattartikel i SVD med Björklund och Forsell: ”Sverige stärks om vi går med Merkel och Macron”

EU står nu inför det viktigaste vägskälet sedan unionen grundades: fördjupat samarbete eller uppluckring. Vi ser med oro på att övriga partier i riksdagen vill att EU ska växla ner samarbetet när det finns stora utmaningar som länderna inte kan lösa själva, skriver Jan Björklund och Cecilia Wikström från Liberalerna samt Joar Forsell från Luf i SVD. (se även pdf)

Den europeiska unionen grundades mot nazism och fascism för att försvara friheten i Europa. Över en halv miljard européer är i dag invånare i denna liberala frihetsunion som säkrar både välstånd och trygghet i våra länder. De senaste åren har utmaningarna för Europasamarbetet varit mycket stora. Den ekonomiska krisen har gjort att många européer tappat framtidstro och tron på att EU kan lösa samhällsutmaningar. Flyktingkrisen har inneburit en stor prövning för Europas länder och populister och främlingsfientliga krafter har inte dragit sig för att ställa människor mot människor. I spåren av sammanbrottet i Mellanöstern har brutala terroristdåd där oskyldiga människor mördats drabbat flera europeiska länder. I denna tid ropar många på mindre europeiskt samarbete; det finns krafter som vill att länder ska sluta sig mot omvärlden.

Det tyska regeringsbildandet sätter nytt ljus på frågan. Om det blir en blocköverskridande regering mellan Angela Merkels kristdemokrater och den EU-positive Martin Schulz socialdemokrater lär Tyskland ta kliv för ett EU som samarbetar mer.

Europasamarbetet står nu inför ett avgörande vägskäl för framtiden som handlar om EU ska samarbeta mer eller mindre. Ska vi välja fördjupat samarbete som Merkel och Macron eller ska vi luckra upp unionen och välja samma väg som Polen och Ungern? Detta är det viktigaste vägskäl EU stått inför sedan unionen grundades.

Vi håller med om att EU inte levererat på flera områden, flyktingkrisen är ett sådant. Men det beror inte på att länderna samarbetar för mycket, tvärtom, det beror på att EU-länderna samarbetar för lite. De utmaningar vi står inför är gränsöverskridande; allt från klimatskadliga utsläpp till den organiserade brottsligheten och terrorism. De utmaningarna kan länder inte lösa själva, utan bara tillsammans.

Sverige bör omgående ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten. Europol, polissamarbetet, bör utvecklas till ett europeiskt FBI med möjlighet att driva egna utredningar för att bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism. EU bör även utveckla det befintliga EU Intelligence Center (INTCEN) till en fullfjädrad europeisk säkerhetstjänst för att motverka terrorism och för att skydda våra säkerhetsintressen.

Fattigdomen ska också bekämpas i Europa. Rumänien och Bulgarien måste ta ansvar för sina egna medborgare som i dag flyr social misär för att tigga på gator i andra europeiska länder. Så ska inga barn behöva växa upp. Europas länder ska ha en miniminivå med social grundläggande rättigheter för sina medborgare. Det skulle innebära att länder som Rumänien och Bulgarien tvingas hjälpa de fattiga. Sociala rättigheter är en förutsättning för att den fria rörligheten ska fungera.

Även miljöarbetet behöver ta stora kliv framåt. För att möta klimathotet måste vi ta initiativ till en koldioxidskatt på EU-nivå. EU bör spela en central roll i övergången till en fossilfri transportsektor och kampen mot luftföroreningar. Även arbetet med att skydda våra hav och vattendrag från nedsmutsning, inte minst med plastavfall måste prioriteras.

EU:s befolkning utgör bara 6 procent av jordens och redan om några årtionden kommer inget europeiskt land att kvala in i G7-gruppen av världens sju största ekonomier. Var för sig är alla europeiska länder små i en internationell kontext, tillsammans blir vi en maktfaktor. EU är oerhört viktigt för företagandet på vår kontinent och därmed för att skapa välstånd och välfärd.

Vi ser med oro på hur övriga partier i Sveriges riksdag flaggar för att de vill att EU ska växla ner det europeiska samarbetet. Genom att stå utanför euron, bankunionen och den nya europeiska åklagarmyndigheten så glider Sverige allt längre bort från EU:s kärna.

EU:s framtid handlar om våra barns framtid, om att de ska få växa upp på en kontinent i frihet. Vi liberaler är övertygade om att Europa behöver mer samarbete i framtiden, inte mindre. Därför väljer vi att gå med Macron och Merkel.

Jan Björklund
partiledare (L)

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (L)

Joar Forsell
ordförande Luf

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: