Arkiv

september 25, 2017

Debattartikel i Sydsvenskan: ”Det tyska valet bådar gott för en M&M-allians – Macron och Merkel.”

Debattartikel publicerad i Sydsvenskan (pdf)

I morgon går Tyskland till val. Angela Merkel, som har kommit att bli en av de starkaste och tydligaste rösterna för demokrati, frihet och solidaritet i världen, ser ut att få förnyat förtroende. Liksom i andra EU-länder står värderingar som öppenhet och globalisering fortfarande högt.
Men i Tyskland är också, precis som i övriga västvärlden, populismen på frammarsch. Nationalistiska Alternative für Deutschland (AfD) har de senaste åren klivit fram ur skuggorna från Tysklands mörka historia. AfD verkar bli det första högerextrema partiet i det tyska parlamentet på ett halvt århundrade.


Men socialliberala och frihetliga krafter går också framåt i Europa. Här rör det sig om en politik grundad på en djup respekt för alla människors lika värde, där medborgarna ses som kloka, informerade individer med både förmåga och intelligens att fatta sina egna beslut, personer som kan inspireras till samhällsengagemang när det möter politiska visioner.
Den socialliberala trenden har kunnat skönjas i flera europeiska val, som det österrikiska, nederländska och inte minst det franska, där nykomlingen Emmanuel Macron tog fransmännen med storm med sin pro-europeiska agenda.
I Tyskland har det liberala partiet FDP gjort en stark valspurt, något som gör att regeringsfrågan är öppen. Vilka Angela Merkel väljer att regera med spelar en stor roll för Tysklands politiska riktning. Klart är att alla de koalitioner som kan bli resultatet av morgondagens val har en positiv syn på EU.
Det bådar gott för den M&M-allians – Macron och Merkel – i EU:s ministerråd, som jag hoppas få se. Macron och Merkel är, precis som de chokladdragerade jordnötterna i M&M-påsarna, en kombination som ger både energi och glädje. I detta fall kan M&M också lyfta EU-samarbetet till nästa välbehövliga nivå.
Att regeringscheferna för två av EU:s viktigaste nationer är EU-vänner och i stort delar samma ambition när det gäller den europeiska unionen är mycket positivt för ett fördjupat och förbättrat samarbete på EU:s kärnområden. Det behövs gränsöverskridande lösningar på svåra och viktiga utmaningar som EU står inför, bland annat:

  • En gemensam politik för att bekämpa terror och garantera EU-medborgarnas säkerhet.
  • En gemensam asylpolitik som bygger på solidaritet med flyktingar och mellan EU:s medlemsländer.
  • En hållbar klimat- och miljöpolitik som kan möta den globala uppvärmningen.
  • Bra förutsättningar, stabilitet och kontinuitet för unionens företagare så att de kan bedriva handel, forskning och innovation, som kan skapa tillväxt och välstånd.

Tyskland är EU:s ekonomiska motor och den fjärde största ekonomin i världen efter USA, Japan och Kina. Men Tysklands röst i världen är, precis som Sveriges, svag. På egen hand klarar de inte de utmaningar som är gemensamma för alla EU:s 28 medlemsländer. Ensam är inte stark. Det är därför som EU måste utvecklas och inte avvecklas.
Sveriges rödgröna regering har alltför länge fortsatt på den väg som de flesta tidigare svenska regeringar har slagit in på: att vara för EU när det gagnar den egna politiken och skylla på EU när regeringens ministrar ställer sig bakom impopulära beslut på EU-nivå.

Efter det tyska valet är det dags för Sverige att tillföra ännu en stark färg till M&M-blandningen. Som Nordens största land bör Sverige att kroka arm med Merkel och Macron för att åstadkomma förändringar.
Cecilia Wikström (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: