Arkiv

september 20, 2013

Detta återstår att göra innan Europavalet 2014

1238839_10153369682705107_780880676_nKrönika publicerad i Nerikes Allehanda

Om åtta månader är det val till Europaparlamentet och väljare från hela EU kommer då att utvärdera vad vi har åstadkommit för EU:s medborgare under den här mandatperioden. Jag är stolt över att ha medverkat till att vi har fått lagstiftning på plats när det gäller flera avgörande frågor, såsom ett gemensamt europeiskt EU-patent med egen domstol, ett gemensamt asylsystem så att flyktingar möts av samma rättigheter oavsett i vilket land de söker asyl och en skyddsorder som ger människor som utsätts för hot får ett polisiärt skydd i hela EU.

Men många avgörande frågor återstår att lösa före valet den 25 maj. Det är viktigt att arbetet dessa återstående månader effektiviseras, så att vi i stället för att utkämpa prestigefyllda, tidsödande partipolitiska strider i stället fokuserar arbetet för att ännu mer förstärka den inre marknaden. Bara så kan vi bättre rustade möta framtiden bortom den ekonomiska kris som vi fortfarande befinner oss i, men som vi nu skönjer ett slut för.

1. Bankunionen måste komma på plats för att säkerställa att medborgarna inte i ska betala för krisande banker. En gemensam banktillsyn behövs för att skärpa kontrollen av bankerna och för att tillskapa sunda kreditnivåer och garantera spararnas insättningsgaranti. Väl på plats kommer bankunionen att främja små och medelstora företag och återupprätta det förtroende och den stabilitet för bankerna som krävs för att skapa tillväxt.

2. I vår uppkopplade värld blir den digitala agendan allt viktigare. EU ligger just nu i startgroparna för att skapa en gemensam europeisk telekommarknad. Detta är mycket positivt. Alla är vi överens om att dagens höga roamingavgifter måste harmoniseras och sänkas. Det ska inte vara orimligt dyrt att kolla mailen eller läsa tidningen på nätet när vi reser i andra medlemsländer.

3. Även om allt mer av handeln sker digitalt diskrimineras digitala tjänster fortfarande. Exempelvis är momssatsen för papperstidningar bara 6 procent, medan exakt samma innehåll i en e-tidning beläggs med en moms på 25 procent. Skillnaden är förstås orimlig och vi förväntar oss ett uppdaterat momsdirektiv snarast.

4. Ett paradigmskifte måste till också för EU:s budget. I stället för att betala otidsenliga och direkt skadliga jordbrukssubventioner måste vi anta en progressiv långtidsbudget med fokus på klimatsmarta lösningar, infrastruktur, entreprenörskap, forskning och innovation. Med rätt prioriteringar och satsningar i budgeten för 2014 till 2020 kan vi stärka konkurrenskraften i hela Europa.

Mandatperioden har naturligt nog präglats av den ekonomiska krisen, men effekterna av de kraftfulla åtgärder som genomförts under de senaste åren gör vi nu anar konturerna av en framtid bortom krisen. Vi måste upphöra med krisretoriken, återhämtningen kommer. Med rätt reformer är jag övertygad om att EU har sina största framgångar framför sig.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: