Arkiv

mars 12, 2013

Dramatik i Europaparlamentet i Strasbourg

EU:s långtidsbudget är verkligen en långdragen fråga. I höstas kom ministerrådet med ett förslag till budget 2014-2020 som jag, efter stor vånda, röstade emot. Detta blev starkt kritiserat och vi som gjort det kritiserades i riksdagen i Sverige av statsministern för detta- utan att vi vi var där och kunde ta debatten, förklara och försvara vårt agerande. Mitt främsta motiv var att allt det som var framåtsyftande och ger europeiska mervärden hade strukits, som studentprogrammet Erasmus, forskningspengar och flyktingfonden. Det senaste blir ju mer aktuellt allteftersom dagarna går och massakern och fasorna i Syrien tilltar. Nu ligger ett nytt förslag på bordet, ett förslag som säkrar allt detta och som jag tycker är så bra att jag vill ge det mitt fulla stöd. I parlamentet kommer vi denna session att rösta om ett förhandlingsmandat, så att förhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet kan inledas. I en tid av ekonomisk kris runt om i medlemsländerna med dramatiska åtstramningar måste också EU:s institutioner dra åt svångremmen. 

I Sverige har vi idag 20 mandat. Totalt ska parlamentet nästa mandatperiod bestå av 751 mandat och också inrymma 11 ledamöter från Kroatien. Detta innebär att elva länder måste maka på sig och alltså förlora ett mandat var. Sverige och Österrike är det som nu står inför att förlora ett mandat. Jag har agerat , trots att jag inte sitter i konstitutionsutskottet, genom att lägga ett ändringsförslag som går ut på att strikt matematik ska tillämpas och att länder som har ungefär lika stor befolkning ska ha samma representation. Alla vi svenskar i den liberala gruppen står bakom detta. Extra glad är jag att mina kollegor från Finland och Danmark valde att skriva under, det är ett exempel på starkt nordiskt samarbete. Österrike har en miljon färre medborgare än Sverige, vilket rimligen borde betyda att detta ska återspeglas i mandatfördelningen. Varför skulle varje ledamot från Österrike företräda 425.000 medborgare, medan varje svensk skulle företräda 475.000? Detta är orättvist och skulle leda till att svenska medborgare blir underrepresenterade i jämförelse med andra länder av ungefär samma storlek. Nu är det pirrigt, utgången är oklar. Jag håller tummarna och hoppas att ni är många som gör samma sak!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ucdhdcUMm5c&w=420&h=315]

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: