Europaparlamentariker (L)

Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.
Förhandlare av den reviderade Dublinförordningen.
Ordförande i utskottet för framställningar.
Ordförande i utskottsordförandekonferensen
Mer om cecilia

Senaste nyheterna

Cecilia Wikström

Följ mig: