Arkiv

June 10, 2015

Replik i DN om Nato: ”Ensamma är vi inte starka, utan bara ensamma”

17116451610_ee20852f57_oReplik på DNDebatt: Det måste bli ett slut på den svenska fripassagerarmentaliteten, skriver Cecilia Wikström (FP).

 På DN Debatt 9/6 skriver Hagström och Lundborg att de anser att Sverige bör stå utanför Nato för att inte provocera Ryssland till ett mer aggressivt agerande. Deras resonemang är djupt problematiskt av flera anledningar.

Först och främst saknas helt och hållet en analys av vad, om något, som över huvud taget bör försvaras och hur det i så fall ska ske. Menar skribenterna att Sverige ska ha en militär förmåga att självständigt stå emot ett militärt angrepp från Ryssland? Eller menar skribenterna att Sverige ska gå i rakt motsatt riktning och helt avskaffa vårt militära försvar?

Hela artikeln bygger på hur vi ska agera för att undvika en konflikt med Ryssland, men skribenterna står uppenbart svarslösa i frågan om vi över huvudtaget ska ha någon förmåga att försvara oss om det värsta ändå inträffar. Om syftet med vår säkerhetspolitik bara är att agera på ett sådant sätt att vi inte provocerar Ryssland och sedan hoppas på det bästa kan man möjligen ställa sig frågan varför vi ska satsa tiotals miljarder per år på ett försvar som bara skulle fördröja det oundvikliga en kort stund?

Vårt militära försvar behöver seriösa tillskott av nya resurser för att klara de mest grundläggande uppgifterna. Att däremot tillföra så mycket resurser att vi själva skulle klara av ett militärt hot från Ryssland vore en ren omöjlighet. Det enda rimliga alternativet, för den som trots allt vill att Sverige ska ha en militär förmåga, blir då att organisera vårt försvar solidariskt och tillsammans med likasinnade.

Detta för mig till den mest uppenbara dimension som saknas i skribenternas artikel. Vad är det egentligen som vi vill försvara? För mig handlar det inte om att försvara vår nations fornstora dagars ära. Det handlar om att försvara vår frihet, vår demokrati och det öppna samhälle som vi format under det senaste århundradet. Det är uppenbart att Sverige här hör hemma i en ideologisk intressesfär med våra europeiska grannar och transatlantiska vänner. Det är dessvärre lika tydligt att den ryska regimen inte vill höra hemma i denna krets.

Är frihet, demokrati och öppna samhällen bara värda att försvara från förtryckare och despoter innanför våra nationsgränser? Det tycker inte jag. Dessa värden är värda att försvara i Sverige, men också utanför våra gränser. Nato-medlemskapet ger trygghet i vetskapen om att vi skulle få stöd i händelse av en militär konflikt med Ryssland men den skulle också förpliktiga Sverige att försvara våra allierades frihet och demokrati. Vissa debattörer ser det som en nackdel med Nato-medlemskapet, jag ser det som ett moraliskt imperativ. Det måste bli ett slut på den svenska fripassagerarmentaliteten. Hotas friheten i våra grannländer har vi att ansvar att försvara den där, liksom vi förväntar oss att de ska bistå oss om den hotas här. Hade alla länder i Europa agerat som Sverige och bara brytt sig om sitt eget hus hade det varit fritt fram för frihetens fiender att angripa våra länder ett efter ett.

Det finns inget egenvärde i att provocera Ryssland men Sverige är en suverän stat med rätt att själv avgöra vilka vi allierar oss med. Det är glädjande att fler och fler svenskar ser det som Folkpartiet länge påtalat. Ensamma är vi inte starka, utan bara ensamma.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: