Arkiv

juni 16, 2017

Nyhetsbrev från Wikström (L): Erasmus 30 år!

EuropaliberalenHej vänner,

I tisdags var det 30 år sedan Europaparlamentet tog beslut om utbildnings- och utbytesprogrammet Erasmus. 9 miljoner (!) européer fått möjligheten att genom utbyten upptäcka mer av Europa och mer av sig själva. Det är ett av de mest framgångsrika programmen i EU:s historia, och det mest populära och kända.

Trots att vi svenskar är internationellt sinnade och reser mycket är det väldigt få, relativt sett, som  utnyttjar Erasmus-programmets revolutionerande möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet. Medan 40 procent av de danska studenterna genomför en del av sin utbildning utomlands så tar bara 14 procent av de svenska studenterna chansen.
Det är mycket olyckligt, eftersom Erasmus erbjuder konkreta chanser för Europas unga att berika sig med språkkunskaper, studier och internationell erfarenhet. Och det är i deras intresse: Erasmus-studenter har i snitt högre lön!

Fråga vilken tidigare Erasmus-student som helst om erfarenheten så kommer ni höra berättelser om hur perspektiv breddats och färdigheter tillförskansats. Men framförallt överbryggar dessa utbyten de kulturella olikheter som alltför ofta håller EU:s medborgare åtskilda. Genom Erasmus-programmet kommer många unga för första gången i kontakt med sin europeiska identitet, och knyter livslånga vänskapsband över nationsgränserna. EU-kommissionens undersökningar har visat att i princip alla Erasmus-studenter känner sig mer europeiska efter än innan de påbörjade sina studier, de känner sig mer medvetna om de gemensamma europeiska värderingarna menar sig ha blivit mer toleranta.

Och det är inte bara abstrakta värden det handlar om: EU-kommissionen har uppskattat att det har fötts över en miljon ”Erasmus-babies” sedan programmet startades!
För oss liberaler är ett öppet och enat Europa en konkret vision i vår världsbild. Vi vet att detta inte bara kräver politiskt samarbete, utan också att alla Europas medborgare ges möjligheter att lära känna och vara en del av vår mångfacetterade kontinent. EU-medlen för Erasmus kommer de närmsta åren öka markant och det är dags att vi alla ser till att stötta och berätta om de möjligheter som finns för våra unga.

Vi ska se till att det kommer alla till gagn genom att bredda målgrupperna, så att möjligheterna tas vara på av unga oavsett bakgrund, studie- eller yrkesinriktning eller socioekonomisk status. Så skapar vi den första, riktigt europeiska generationen!

Nu önskar jag er en riktigt fin helg!
Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: