Arkiv

oktober 21, 2013

Ett starkare EU stärker Västmanland

Cecilia WIKSTROMDebattartikel i VLT (för pdf, klicka här)

Det är med stolthet, glädje och ödmjukhet som jag accepterar Folkpartiets länsförbund i Västmanlands nominering av mig som kandidat till Europavalet 2014.

Får jag förtroendet att bli vald till Europaparlamentet för en andra mandatperiod i maj 2014 kommer jag att på ett särskilt sätt värna Västmanlands intressen i EU.

Västmanland är en av Sveriges främsta regioner när det gäller export per capita. Mot bakgrund av detta är en ökad frihandel och en välfungerande inre marknad i Europa av utomordentligt stor betydelse för Västmanlands företag, deras utveckling och medborgarnas arbetstillfällen.

I EU-parlamentet har jag drivit frågor för att värna detta, exempelvis genom att utforma en gemensam patentförordning för hela EU och för att verka för att handelshinder rivs, såväl inom EU som internationellt.

Ett par exempel: den europeiska köplagen som kommer att göra det enklare, särskilt för små och medelstora företag, att sälja sina varor till medborgare i andra länder. Dessutom har jag jobbat med verktyg som kommer att göra det enklare att erbjuda exempelvis lagliga musiktjänster på internet och en säkrare e-handel för medborgare i hela EU.

Det är företag och inte politiker som skapar arbetstillfällen, men goda politiska initiativ skapar goda förutsättningar för företag och innovatörer. Det är sådana initiativ som måste komma fram för att säkra tillväxt och framgång i hela EU.

Europa är en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Tillsammans kan vi möta morgon-dagens utmaningar. EU:s befolkning är den mest välutbildade i världen, som dessutom lever längst. Vi utgör 7 procent av världens befolkning, men står för mer än 20 procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens starkaste handelsområde.

Vi har alla möjligheter att fortsätta bygga ett starkt välfärdssamhälle som kombinerar tillväxt, utveckling, utbildning, forskning och entreprenörskap.

Västmanland är ett län där influenser utifrån alltid spelat en tydlig och positiv roll för utveckling och välfärd. Den i dag så framgångsrika västmanländska industrin bygger på bergsbruk, som startade i samarbete med tyska invandrare för ungefär tusen år sedan.

Sedan dess har valloner, finländare, italienare, jugoslaver och många fler under århundradena berikat den västmanländska innovationskraften och ekonomin.

Mångkultur kan innebära utmaningar, men innebär för oss folkpartister framför allt möjligheter. Ökat utbyte över gränser är mycket mer av en möjlighet än ett hot också för Västmanland. Där andra partier vill se ett slutnare samhälle vill vi se ett öppnare.

Jag har under de senaste åren arbetat mycket med förbättrade regler för arbetskraftsinvandrare. Det gäller till exempel säsongsarbete samt möjlighet till företagsinterna över-flyttningar mellan länder, vilket är särskilt viktigt för de stora multinationella företagen i Västmanland.

Jag arbetar just nu också hårt för att EU ska öka sin konkurrenskraft när det gäller att attrahera framgångsrika studenter och forskare. De måste få ökade möjligheter att stanna kvar efter avslutade studier eller forskningsprojekt för att genom sin expertis bidra till företagens utveckling- och därigenom till ökat svenskt välstånd.

För att hävda oss i den globaliserade värld vi lever i krävs det att EU lyckas riva återstående hinder på den inre marknaden och öppnar sig ännu mer för frihandel med omvärlden. Detta vill jag fortsätta arbeta med under de kommande åren i Europaparlamentet om jag får väljarnas förtroende i valet i maj.

Ett starkt EU betyder ett starkt och framgångsrikt Sverige. Jag vill att västmanlänningar, från alla länets kommuner, ska känna att jag är deras kandidat.

CECILIA WIKSTRÖM (FP), EUROPAPARLAMENTARIKER

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: