Arkiv

maj 27, 2016

Nyhetsbrev #28: EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas

CaptureOm lite mer än en månad kan britterna avgöra EU:s utveckling de kommande åren. Folkomröstningens ”leave”-sida griper krampaktigt tag I föreställinngen om ett ineffektivt, odemokratiskt, och inte minst, onödigt EU. Den ende internationella ledare som verkligen önskar en Brexit är Vladimir Putin. Han inser värdet för egen del av ett splittrat och svagt Europa där enskilda länder kan spelas ut mot varandra. Även om EU förvisso lider av problem med transparens och medborgardeltagande, är lösningen på Europas utmaningar inte mindre europeisk integration, utan mer. EU-samarbetet behöver utvecklas, inte avvecklas.

I en demokrati utgår makten alltid från folket. Europaparlamentet bör därför ges möjligheten att tvinga EU-kommissionen att lägga fram specifika lagförslag. Detta är en naturlig del i nationella parlaments befogenheter och bör så vara även på EU-nivån.

En annan viktig reform vore att välja kommissionens ordförande I allmänna val, samtidigt som valet till Europaparlamentet. Redan vid förra valet presenterade de europeiska politiska partierna varsin kandidat till posten som kommissionsordförande vilket bidrog till att tydliggöra hur dessa kandidater ville driva kommissionen. Till slut valdes Jean-Claude Juncker, den av kandidaterna som samlade störst stöd i Europaparlamentet.

Ministerrådet måste också göras öppnare och mer transparent. Tyvärr betraktar medlemsländernas regeringar fortfarande rådsarbetet som utrikespolitik och diplomati även om det gäller renodlad inrikespolitik. Eftersom ministerrådet i praktiken fungerar som en parlamentarisk andrakammare måste deras sessioner vara öppna och dess handlingar allmänt tillgängliga. Hur ska medborgarna annars kunna ställa sina regeringar till svars för hur de agerat i ministerrådet?
Dessa tre reformer av våra institutioner skulle stärka ansvarsutkrävandet och fördjupa demokratin i EU. Det är ironiskt att även om det så kallade demokratiska underskottet tillhör EU-skeptikernas huvudargument mot EU-samarbetet så motsätter de sig alla reformer för att lösa problemen.

EU i dagens form var otänkbart för bara femtio år sedan. Idag är det en självklarhet att man kan bosätta sig varhelst man vill eller köpa varor over gränserna, och att passet – i normal fall – bara behövs vid resor utanför unionen.

Ett Europa utan gränser har lett till ett Europa vars ekonomi växer sig starkare, och med mer frihet för medborgarna. EU är långt ifrån perfekt – men det finns inget alternative.

Vi har inte kommit dit vi är av en slump, utan genom övertygade Europavänners enträgna arbete för att väva samman vår gemensamma continent. Vi måste nu fortsätta att förbättra och fördjupa samarbetet på de punkter där det verkligen kan göra skillnad i dagens samhälle. För tillsammans är vi starka, ensamma är vi faktiskt bara ensamma.

 

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: