Arkiv

september 12, 2016

Gästkrönika i Borås Tidning: Förolämpande när Apple bara betalar 0,005 procent i skatt

capture

Debattartikel i Borås Tidning (se även pdf)

I förra veckan krävde EU-kommissionen att Apple ska betala cirka 13 miljarder euro i undanhållen skatt till Irland.

Detta för att det amerikanska storbolaget redovisat all vinst från EU:s inre marknad enbart på Irland istället för i de länder där vinsten uppstått. 2014 hade Apple en effektiv skattesats på 0,005 procent!Apple menar att man agerat i linje med det särskilda avtal som tecknats med Irland, och att kommissionens beslut därför saknar laglig grund. De anser att beslutet påverkar förutsägbarheten för stora företag på den europeiska marknaden, vilket i slutändan kommer avskräcka stora bolag från att investera i EU. Detta hotar förstås både europeisk konkurrenskraft och europeiska arbetstillfällen.Näringslivet måste ha goda förutsättningar för att växa och verka. Bland dessa förutsättningar är förutsägbarhet och överskådlighet högt rankade för att attrahera investeringar och stora företag till Europa. Utländska bolag skapar naturligtvis tillväxt och arbeten, men lika viktigt för en väl fungerande marknad är att företagande sker på lika villkor.Som liberal gläds jag över EU-kommissionens beslut.

Jag gläds eftersom jag, liksom alla andra, förstår att en effektiv skattesats på 0,005 procent är en ren förolämpning mot andra företagare på Irland som betalar 12,5 procent i skatt. Det är djupt orättvist mot de små och medelstora bolagen, som saknar medel och storlek att träffa särskilda avtal med regeringar. Det Irland och Apple har kommit överens om är helt enkelt ett otillåtet statsstöd.

Företagande ska ske på lika villkor. Självklart får Irland ha en lägre bolagsskatt än andra medlemsländer, men det ska inte gå an att erbjuda storbolagen gräddfiler. Att hålla storbolagen under armarna under invändningen att de skapar arbete och välstånd är idéer som hör hemma i en förgången tid. Sådana oheliga allianser mellan statsapparaten och enskilda bolag hämmar innovation och slår alltid hårdast mot konsumenter och små företag. På sikt konkurreras dessa företag ut, då de inte kan fungera utan statens hjälp.

Beslutet är just därför riktat mot den irländska staten, som ytterst bär ansvaret för situationen. Det är nu Irland som måste driva in de miljarder som Apple sluppit undan. Linjen är perfekt avvägd för att uppnå önskad effekt. Den skickar en signal till både medlemsländer och storbolag att EU inte accepterar orättvis konkurrens och speciella avtal med enskilda bolag.

Kommissionens beslut är också glädjande eftersom det visar EU:s tyngd och mod i dessa frågor, vilket slår belackare från både höger och vänster på fingrarna. Jag arbetar nu i parlamentet med ett lagförslag som syftar till en mer rättvis bolagsbeskattning för multinationella företag, som ska försvåra aggressiv skatteplanering.

Apple-domen stakar ut en rågång mellan enskilda bolag och staten – något som vi liberaler alltid stått bakom. Det innebär däremot inte att politiken inte bör lyssna på företagens synpunkter. Vi politiker måste ta in åsikter från alla delar av samhället. Som tidigare nämnt går det att förstå den fara som Apple pekar på när de talar om oförutsägbara regler inom EU.

Jag vill se goda förutsättningar för utländska investeringar i EU, gärna av stora internationella bolag. Men vi kan inte acceptera att medlemsstater ger storbolagen konkurrensfördelar som små och medelstora företag inte får. Det skadar den inre marknadens legitimitet, konkurrens och innovationskraft. Staten och kapitalet ska ju som bekant inte sitta i samma båt.

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: