Arkiv

maj 30, 2016

Gästkrönika i Borås Tidning: Sluta spela EU-Domino med grundläggande rättigheter

CapturePolen nationalkonservativa regering har stiftat nya lagar som kan få mycket långtgående konsekvenser och ytterst leda till att rättsväsendet politiseras och mediernas frihet slås sönder, skriver jag i en gästkrönika i Borås Tidning (se pdf).

Detta har kritiserats hårt av Venedigkommissionen, som slår fast att sådana förändringar underminerar de tre grundläggande principer för alla länder som tillhör Europarådet, nämligen vidmakthållandet av demokratin, garanterade av de mänskliga rättigheterna och en säkerställd rättssäkerhet.

Därför är jag glad över att EU-kommissionen nu givit den polska regeringen fem dagar på sig att ”göra betydande framsteg” för att ändra de nya lagarna, som utan tvekan allvarligt hotar medborgarnas rättssäkerhet.

Europaparlamentet antog för ungefär en månad sedan en resolution som klart och tydligt slår fast att respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen inte är ett val utan en skyldighet som varje medlemsland i EU måste efterleva.

Polen utgör en viktig del av ett enat Europa, och därför är det oroväckande att se hur landet mer och mer distanserar sig från de grundläggande europeiska värderingarna.

Ungern är ytterligare ett medlemsland som har givit anledning till stor oro i det att man alltmer distanserat sig från resten av Europa och i stället tagit rygg på Rysslands Putin under senare år. Under ledning av premiärminister Viktor Orbáns högerpopulistiska regering har vi sett den mest omvälvande samhällsförändringen i något EU-land sedan kommunismens och murens fall 1989. Inför en lamslagen och passiv EU-kommission har oppositionen tystats, domstolarnas oberoende försvagats och pressfriheten kringskurits. Samtidigt har tårgas sprutats mot flyktingbarn och taggtrådsstängel rests.

Inte bara Polen, utan även Ungern måste utredas.

För mig är det oacceptabelt av EU-kommissionen att tillämpa denna inkonsekvens och dubbelmoral, uppenbarligen motiverad av politiska överväganden, när de väljer att inte agera mot det som skett i Ungern Trots att Europaparlamentet upprepade gånger krävt att kommissionen inleder ett förfarande mot Ungern så sker inget eftersom premiärminister Orbáns parti Fidesz ingår i den konservativa EPP-gruppen, European People’s Party, som är den största politiska gruppen i parlamentet.

Det är nu hög tid att få ett slut på detta EU-Domino, där grundläggande rättigheter sätts på undantag i land efter land. Görs inga progressiva reformer från Polens håll måste EU-kommissionen inleda ett så kallat artikel 7-förfarande, som bland annat kan innebära att landets rösträtt dras in i ministerrådet. På grund av de långtgående politiska konsekvenserna, har detta instrument aldrig använts hittills, även om vi är många som menar att det borde använts för länge sedan beträffande Ungern.

Låt oss tillsammans försvara, förmera och fördjupa och värna de värden och de principer som hela EU-projektet bygger. Bara så kan vi lämna över ansvaret för vår union till kommande generationer.

 

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: