Arkiv

oktober 23, 2017

Gästkrönika i BT: Ett socialt Europa för allas bästa

Gästkrönika i Borås tidning (.pdf)

Om knappt en månad står Göteborg värd för det socialpolitiska toppmöte som statsminister Stefan Löfven, tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, arrangerar.

Syftet med mötet är att skapa en dialog mellan politiker, arbetsmarknad och andra nyckelaktörer kring hur man på bästa sätt ska hitta strategier för att skapa rättvisa jobb, och därmed säkra framtida tillväxt i alla EU:s medlemsländer. Toppmötet är en del i upprättandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter, som bland annat berör frågor som att få fler kvinnor att förvärvsarbeta och upprättandet av grundläggande sociala rättigheter för medborgare runt om i hela EU.
För snart 10 år sedan bröt finanskrisen ut i Europa. Vår kontinent drabbades hårt. Stora grupper människor blev arbetslösa, många ungdomar hamnade i långvarigt utanförskap och stora löneskillnader mellan grupper präglade de första åren efter krisen. Det är först nu som sysselsättningsgraden i EU är uppe på 70 procent, samma siffra som år 2008, innan finanskrisen bröt ut. Den senaste Eurobarometern som publicerades i augusti visar att 56 procent av de tillfrågade känner sig optimistiska inför EU:s framtid. Medborgarna förväntar sig att en fri marknadsekonomi ska gå hand i hand med en hög social standard.Därför blir jag förvånad när jag hör kritiska röster som inte tycker att sociala frågor hör hemma på EU-nivå, utan att det är upp till varje enskilt medlemsland att sätta sina egna regler. En liberal grundprincip är att alla har rätt till att forma sina egna liv med hjälp av de verktyg som samhället tillhandahåller. För att människor ska kunna göra detta krävs att arbetsförhållandena är sådana att kan delta fullt ut på den europeiska arbetsmarknaden.

Fler kvinnor komma ut på arbetsmarknaden. Enligt det europeiska jämställdhetsinstitutet hamnade Sverige i topp vad gäller jämställdhet, men det innebär ju inte att det inte finns strukturella problem som måste åtgärdas. Lönegapet mellan kvinnor och män är ett sådant, bara för att nämna ett exempel. Överlag i Europa går utvecklingen i snigelfart. Under de senaste 10 åren har kvinnors ökade tillgång till arbetsmarknaden endast stigit med 1,5 procentenheter och långt fler män än kvinnor har ett jobb.

I den Eurobarometer som utfördes för drygt ett år sedan och som handlade om EU:s framtid, svarade de flesta av de tillfrågade, 56 procent, att de trodde att livet för unga européer kommer att bli tuffare än för deras egen generation. Och över hälften av de tillfrågade höll inte med påståendet att alla har samma chans att lyckas. Därför är den sociala pelaren nödvändig. Den kommer att se till att alla medborgare har samma förutsättningar för att lyckas i livet, till exempel genom att säkerställa rättvisa löner, ge tillgång till högkvalitativ utbildning och lika möjligheter för karriärutveckling för alla. Därför hör sociala frågor hemma på EU-nivå och det är därför som toppmötet i Göteborg kan komma att spela en avgörande roll för utformningen av Europas framtida socialpolitik.

Cecilia Wikström är EU-parlamentariker för Liberalerna.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: