Arkiv

februari 27, 2017

Gästkrönika: EU är starkaste rösten för en liberal demokrati

Gästkrönika i Nerikes Allehanda.

Under förra veckans plenarsession i Strasbourg påmindes vi åter om de stora utmaningar som EU står inför. De mörka skuggor som kastats över Europa av USA:s nye president Donald Trump, Rysslands president Vladimir Putin och Brexit mynnade ut i två viktiga debatter: Frågan om EU:s framtid och frihandelsavtalet med Kanada. Voteringarna visade till slut att en majoritet av EU:s folkvalda är beredda att ta ansvar och genomföra djupgående reformer för att skapa de bästa förutsättningar EU:s befolkning att leva ett liv i frihet och demokrati.

Dessvärre hördes också förfärliga utsagor av populister i Europaparlamentet, både från vänster och höger, som föreslog auktoritära lösningar, nationalism och ännu mer protektionism. De säger sig vilja göra EU:s medlemsländer mer självständiga. Men Sveriges röst i världen är på egen hand mycket svag jämfört med vad Sveriges röst i EU kan uppnå. Faktum är att populisterna använder sig av samma lögner som Putins kumpaner för att sprida rädsla bland EU:s medborgare.

Det starkaste argumentet för EU-medlemskapet är vår historia. Aldrig tidigare har en obruten fred varat så länge i Europa som efter EU:s tillblivelse.

Vår rödgröna regering fortsätter på den väg som de flesta tidigare svenskar regeringar slagit in på: att endast se EU som ett medel för den egna politiken och gärna skyller man på EU när impopulära beslut måste tas. Jag vill se ett Sverige som arbetar nära EU:s kärna. På så sätt kan Sverige bli ett av de ledande länderna i EU – och med ledartröjan på kan man åstadkomma förändringar.

Jag kommer naturligtvis att ta mitt ansvar för att bidra till ett starkare svenskt engagemang i EU. Som relativt nybliven ordförande för Europaparlamentets utskottsordförandekonferens kommer jag aktivt att driva idéer för att bidra till hela politikens inriktning.

I motsats till vad både Sverigedemokrater och vänsterpopulister vill få oss att tro är EU i verkligheten en viktig hörnsten i världsordningen. Ett nav för stabilitet, och sedan valet av Donald Trump också den främsta makten som upprätthåller rättsstaten och försvarar värdet av en liberal demokrati på den internationella arenan. Vi bör ta denna chans att nu fördjupa vår politik, både utåt och inåt.

Handelavtalet med Kanada, Ceta, visar också att vi redan gjort politiska framsteg på EU-nivå för att bemöta demokratiska brister. Detta gjordes bland annat genom en reformerad tvistlösningsmekanism som i motsats till de myter som sprids inte alls kommer tillåta företag att stämma stater för demokratiskt fattade beslut.

Inga arrangemang mellan advokater i något av världens stora finanscentrum kommer att kunna stå i vägen för lag och rättvisa. Därför skapas med Ceta en permanent investeringsdomstol med domare från både EU och Kanada.

Till skillnad från Ceta är EU inte bara en handelsunion, utan i första hand ett politiskt samarbete baserat på gemensamma grundläggande värderingar. I dagens osäkra värld måste vi använda vår politiska makt för att fatta de nödvändiga reformer som krävs för att stärka demokratin, säkerheten och effektiva administrationer.

Därför klubbade Europaparlamentet härom veckan flera ambitiösa förslag för att göra detta möjligt. Ett effektiviserat Ministerråd, utökat inflytande över EU:s budget och förslag till ett gemensamt EU-försvar. Sverige bör nu ta chansen att driva dessa förslag framåt i Ministerrådet.

Utan EU måste våra gemensamma problem lösas av 28 olika medlemsländer med 28 gånger mindre politisk kraft. Tack vare EU kan vi nu ta oss an framtidens utmaningar gemensamt.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: