Arkiv

februari 27, 2019

Gästkrönika i Smålänningen: Liberalerna vill se ett utökat samarbete

Gästkrönika i Smålänningen, se pdf.

Aldrig förr har de svenska medborgarna varit lika välvilligt inställda till EU-samarbetet som just nu.

Storbritanniens våndor i samband med Brexit, liksom en insikt om att det krävs gemensamma insatser för att möta vår framtids stora frågor, har gjort tydliga avtryck i opinionen. För våra unga är EU-medlemskapet något helt naturligt som de har vuxit upp med. Självklart finns det fortfarande en del Swexit-troll i diverse kommentarsfält på nätet, men när både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna pausar sina förslag om att Sverige ska lämna unionen så har det ändå hänt något monumentalt.

Ett handlingskraftigt EU

Jag är övertygad om att vi måste se ett mer handlingskraftigt EU i framtiden som med självförtroende skapar sig en plats i en globaliserad verklighet och som vågar se de möjligheter som kan skapas av att våga lösa fler av våra utmaningar tillsammans. Då måste vi bort från nationella veton till mer av majoritetsbeslut i EU.

EU:s budget omfattar idag cirka två procent av de offentliga utgifterna i EU. Resterande 98 procent spenderas på nationell, regional och kommunal nivå. Hela poängen med EU-samarbetet är att försöka lösa de utmaningar som enskilda länder inte klara av på egen hand, eller som helt enkelt är mer effektiva att lösa tillsammans.

Problemet är inte att vi samarbetar för mycket i Europa utan att vi gör samarbetar alldeles för lite.

Vi liberaler vill se ett fördjupat EU-samarbete med en gemensam koldioxid- och flygskatt, gemensam representation i internationella organisationer, ett gemensamt polissamarbete mot den organiserade brottsligheten och en gemensam solidarisk asylpolitik. Det är stora och viktiga reformer men de kommer inte innebära att EU tar över nationalstatens roll. Äldreomsorgen, skolan, sjukvården, inkomstskatter och socialförsäkringar kommer i allt väsentligt att fortsätta hanteras nationellt.

Bredaste och mest konkreta Europaprogrammet

I Europa finns det bara små länder, och ett antal små länder som ännu inte förstått att de är små länder. Tillsammans utgör vi cirka sex procent av jordens befolkning och ensamma så kommer vi att bli irrelevanta i den moderna globaliserade världen. Denna situation gör att många känner en vanmakt och rädsla över en utveckling där vi inte längre kan värna vårat eget självbestämmande.

Men med välutbildade medborgare, skaparkraft, resurser och mångfald kan vi i EU både utgöra en maktfaktor på den globala arenan och bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Jag är stolt över att Liberalerna går fram med det bredaste och mest konkreta Europaprogram som något svenskt parti har mött väljarna med inför ett val till Europaparlamentet. Vårt engagemang för Europa handlar inte om abstrakta slogans utan om konkreta idéer för att bygga vidare på det fredsprojekt som de som kommit före oss lagt grunden för.

Det är dags att börja se möjligheterna och tro på framtiden.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: