Arkiv

juni 9, 2017

Gästkrönika i NA: Då borde fler plugga i utlandet

Gästkrönika publicerad i NA (.pdf).

Genom Erasmusprogrammets 30-årsjubileum får vi chansen att reflektera över vad tre decenniers studieutbyten i Europa gjort med vår kontinent.

Förutom en större mängd samlad kunskap om andra länder och kulturer har Erasmus byggt ett Sverige där Europa är närmare och mer tillgängligt för ungdomar. De Erasmusgenerationer som nu växer fram skiljer sig markant från tidigare generationer. Det är en grupp som har vänner över hela vår kontinent, som åker till London och Paris lika naturligt som till Stockholm, och som i större utsträckning ser sig inte bara som svenskar utan också som européer.

Erasmus av Rotterdam gav sitt namn åt utbytesprogrammet. Under renässansen var han en av de främsta européerna, som förenade kristen tro med antikens bildningsideal och bidrog till att forma ett europeiskt kulturarv inom teologi, filosofi och humaniora. Som en av Europas främsta tänkare reste han till Europas stora universitetsstäder: Paris, Venedig, Leuven Basel och Cambridge för att föreläsa.

Trots att han levde på Medeltiden var hela Europa hans arbetsfält. I dag borde vi rikta fokus mot att omsätta Erasmus arv i vår tid, i vår verklighet. Hans budskap kan tillämpas också år 2017 genom att vi fortsätter skapa en känsla av europeisk samhörighet och forma en inkluderande europeisk kultur. För Sveriges del bör denna utmaning vara extra angelägen, eftersom vi befinner oss i Europas geografiska utkant.

Även siffrorna om Erasmusprogrammets deltagande visar på ett svenskt underskott. I dag ligger Sverige en bra bit under EU:s mål om att 20 procent av universitetsstudenterna ska genomföra en del av sin utbildning i ett annat land år 2020. I dag åker inte ens var sjunde svensk student på Erasmusutbyte, medan Norge, Danmark och Finland ligger högre. Allra högst i norden ligger Danmark, där nästan varannan student genomför en del av sin utbildning i ett annat EU-land.

Utlandsstudier är inte bara en fantastisk erfarenhet, utan också en merit i ett Sverige där allt fler företag är verksamma i flera länder. Att kunna hantera olika typer av affärskulturer och arbeta över kulturella och språkliga gränser är därmed en eftertraktad kunskap. I framtiden är det högst sannolikt att bättre språkkunskaper kommer att krävas av arbetstagare i hela Europa. När Storbritannien i och med Brexit lämnar unionen och ett alltmer retirerande USA, kommer engelskans dominans förmodligen att avta på vår kontinent, medan andra språk, som franska och tyska, kommer öka i betydelse igen. Även portugisiska och spanska utgör stora europeiska språk som talas över hela världen.

I dessa försommardagar springer studenter ut till sånger om frihet och en ljusnande framtid. Hur många av dessa ser att friheten inte bara sträcker sig inom landets gränser men också bortom dem? En del gör säkert det, men om vi vill att den europeiska identiteten och friheten ska komma fler till gagn då måste vi sprida Erasmus budskap tydligare runt om bland våra gymnasister och ungdomar, så att den ljusnande framtiden verkligen blir deras.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: